:

Knipercrona nr 1422

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Knipercrona nr 1422 †

Adlad 1700, introducerad 1719. Utdöd 1774-07-28.


  • Tomas Kniper. Härstammade från Mecklenburg. Blev efter sin fader kyrkoherde och domprost i Reval.

Barn:

  • Tomas Kniper, adlad Knipercrona, född 1650 på Ösel. Kommersefaktor och kommissarie i Moskva 1688-10-16. Resident i Moskva. Adlad 1700 (sönerna introducerade 1719 under nr 1422). Död 1715 i Stockholm (levde 1715-03-21 men var »nyss» död 1715-05-14) och där begraven. Han fick i 1700-09-00 av tsar Peter de starkaste muntliga försäkringar om fredens bibehållande, kvarhölls sedan vid krigets utbrott såsom fånge till år 1708, då han utväxlades. Gift 1679 med Barbara Hassenia, död 1723 i Ryssland, dotter av patriciern och handelsmannen i Reval Peter Hassenius och Gertrud Kellerman.

Barn:

  • Peter, född 1680. Fältkommissarie. Död ogift 1707 i Litauen.
  • Tomas, född 1682. Kommissionssekreterare i Ryssland 1721-11-07. Agent i Moskva 1722-12-03. Död barnlös 1723-12-31 i nämnda stad. Gift 1723, 2 månader före sin död med Helena Westhoff i hennes 2:a gifte, dotter av bankiren Westhoff i Ryssland och änka efter Frans Gijs.
  • Catharina, född 1684, död 1745. Gift med kammarrådet i Ryssland, bankiren Henrik Schwellengrädel från Holland.
  • Elisabet, född 1685, död ogift 1710.
  • Johan Henrik, född 1686-08-24. Fänrik vid Upplands regemente 1721-12-12. Löjtnant vid Upplands regemente 1722-06-26. Kaptenlöjtnant 1739-09-15. Stabskapten 1742-04-02. Kapten med kompani 1743-08-20. RSO 1750-04-17. Kapten vid Hamiltonska regemenet 1754-04-22. Avsked 1755-04-18. Död barnlös 1774-07-28 på Kivinge vid Enköping och slöt ätten. Han var från år 1700 i 21 år fånge i Ryssland. Gift 1757-08-24 i Läby socken, (At (Sch).) Uppsala län med Maria Catharina Groth, född 1711 (At (Sch).), död 1792-02-26 på Kivinge, dotter av komministern Jakob Groth i Ytter-Gran i Uppland.
  • Dorotea, född 1688, död 1725-05-12. Gift 1712-09-04 i Moskva med kaptenen, greve Jakob Polus, född 1685, död 1726.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: