:

Örn nr 493

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Örn nr 493 †

Adlad 1650-07-18, introd. s. å. Utdöd i Sverige. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Rising.

Den i Finland 1876 adlade och på dess riddarhus under nr 253 introducerade ätten Örns stamfar stadsbadaren (läkaren) i Narva Johan Örn uppges enligt en hittills obestyrkt tradition varit son till nedanstående Samuel Johansson Örn. Riddarhusgenealogien upptager endast en dotter till denne, men enligt Uppsala universitets matrikel inskrevs där den 23 maj 1664 bröderna Johannes och Carolus Örn, nobiles, vilka måste hava varit söner till Samuel Johansson. Omöjligt är ju icke, att denne Johannes Örn nobilis är identisk med stadsbadaren Johan Örn, då hans nämnda son Johan Fredrik Örn var född först 1713.


TAB 1

Johannes Botvidi född 1575-10-07 i Norrköping, † 1635-10-24 i Linköping och begraven s. å. 22/11 i Linköpings domkyrka, där hans gravsten med bild och inskription ännu finnes. Son till Botvid Hansson Rising. Student i Uppsala 1600-01-20. Student i Rostock i mars 1604 och i Wittenberg s.å. 5 juni. Reste till Tyskland 1603, men återkallades på kungl. befallning och prästvigd i Uppsala 1604. Åter utländska resor. Efter hemkomsten hovpredikant hos Gustaf II Adolf 1616-09-14. Teologie doktor 1617-10-24. Konungens biktfader och tillika förste hovpredikant 1619. Konsistorialråd 1628. Biskop i Linköping 1631-01-21 och tillträdde 1632-08-00. Såsom preses i fältkonsistorium följde han konungen och deltog i alla hans fälttåg i Kurland, Preussen och Tyskland, varunder han författade flera tyska och latinska brev, som konungen lät i religionsmål avgå till tyska furstar, biskopar och städer. Han har skrivit psalm nr 31 i gamla psalmboken samt upphovsman till flera teologiska arbeten. Gift 1618-05-07 i Stockholm Nikolai/A med Catharina Nilsdotter i hennes 1:a gifte. Dotter till rådmannen i Nyköping Nils Jönsson och Brita Bengtsdotter, samt systerdotter till riksrådet och friherre Johan Bengtsson Skytte af Duderhof . Hennes 2:a gifte 1646-01-29 (morgongåvobrev finns från 30/1 s. å.) med rikshistoriografen Arnold Johan Messinius född 1608, † 1651. Hans 2:a gifte 1628 med Valborg Abrahamsdotter. Catharina Nilsdotter har skrivit sitt testamente i Göteborg3 1662-10-09.

Barn:

  • Samuel Johansson adlad Örn född 1623, † 1693. Se Tab. 2.
  • Noak Johansson Örn, adlad Örn, adlad 1650-07-18 jämte sin broder (introd. s. å. under nr 474, vilket nummer sedan ändrats till 493). Levde 1665-11-003 men var död ogift 16673 och slöt således själv sin ättegren.
  • Maria Johansdotter Örn, † efter 1672-12-14 men före 1675. Gift 1:o 1638 med Lars Larsson Bohm född 1609-08-18 i Örebro, † 1645-09-14 i Jönköping och begravd den 29e i föräldrarnas grav i Örebro stadskyrka. Gift 2:o 1647 senast i april med Israel Johannis Norfelt född 1606, † 1677 i hans 2:a gifte.

TAB 2

Samuel Johansson adlad Örn född 1623-08-29 i Stockholm, † 1693-05-17 och begraven i Maria kyrka/A. Student i Uppsala 1638. Kvartermästare vid artilleriet 1648-11-02. Adlad 1650-07-18 jämte sin yngre bror och introducerad s. å. under nr 474, vilket nummer sedan ändrats till nr 493. Tygmästare vid artilleriet i Stockholm före 1657. Före detta överinspektör över faktorierna 1680-08-07. Ordinarie överinspektör s. å. 4/10. Han förordnades 1683 att ansvara för inspektionen över det nya borrhusets förbättring i Snavlunda socken, Östergötlands län. Gift 16511 med Justina Stormhatt, död före 1686, dotter av kommendanten Lars Eriksson Stormhatt, och hans 1:a fru Maria Fiedler.

Barn:

  • Johan, nobiles studenter i Uppsala2 1664-05-23.
  • Carl, nobiles studenter i Uppsala2 1664-05-23.
  • Catharina Maria, levde änka 1720. Gift 1686-01-24 Malma med regementskvartermästaren Peter Helsing adlad Rittercrantz, † 1703.

Källor

1 Af. 2 Um. 3 SH, liber caus., vol. 118, pars 6 (OA).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: