:

Von Sallern nr 1639

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Sallern nr 1639 †

Adlad 1719-07-16, introducerad 1720. Utdöd 1763-06-27.


  • Rudolf August Sallern, adlad von Sallern, född omkring 1686 i Lüneburg . Student i Holmstedt. Volontär vid generallöjtnanten Bernsdorffs regemente i Braunschweig 1707-04-00. Avsked därifrån 1709-02-20. Volontär vid Upplands regemente 1710-01-00. Fänrik vid Upplands regemente 1710-10-22. Sekundlöjtnant 1711-09-18. Konfirmationsfullmakt 1712-03-08. Premiärlöjtnant 1716-12-28. Regementskvartermästare 1718-02-24, sekundkapten 1718-09-13. Adlad 1719-07-16 (introducerad 1720 under nr 1639). Premiärkapten 1719-08-01. Död 1737-10-16. Han bevistade bl a fältslaget vid Hälsingborg den 28 febr. 1710. Gift med Gustaviana Lillieblad, född 1690-12-25, död 1762-03-06 i Husby Långhundra (At (Sch).) socken, Stockholms län, dotter av kungliga sekreteraren och hovbibliotekarien Gustaf Peringer, adlad Lillieblad, och Ingeborg Wijnbladh.

Barn:

  • Gustaf Henrik. Förare vid Upplands regemente 1734. Sergeant vid Upplands regemente 1738. Fänrik 1741-10-19. Konfirmationsfullmakt 1742-02-19. Sekundlöjtnant 1742-01-09. Premiärlöjtnant 1744-04-12. Död ogift 1750. (At (Sch).) Han bevistade finska kriget på 1740-talet.
  • Rudolf Fredrik. Furir vid Upplands regemente 1737-11-05. Löjtnants avsked (At (Sch).). Död ogift 1754. (At (Sch).)
  • Johanna Gustava, född 1719, död ogift 1809-04-09 på Åby och var den sista av namnet.
  • Sofia Augusta, född 1722, död ogift 1807-07-11 i Karlskrona.
  • Carl, döpt 1724-05-05 Väppeby. Styckjunkare vid artilleriregementet (At (Sch).). Död ogift 1753. (At (Sch).)
  • Johan Vilhelm, född 1725-08-10. Volontär vid livregementet till häst 1741. Sekundkorpral vid livregementet till häst 1749. Korpral 1758-06-06. Sekundkornett 1759-08-14. Död 1763-06-27 i Västerås och slöt ätten på svärdssidan. Revistade pommerska kriget från 1758.
  • Inga Elisabet, död 1752. [At (Sch).]
  • Anna Charlotta, död 1740. [At (Sch).]

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: