Lagercrona nr 577

Från Adelsvapen-Wiki

0577.jpg


Adliga ätten Lagercrona nr 577 †

Adlad 1653-01-02 i, introducera 1654. Ättens sist levande manliga medlem upphöjd i friherrlig värdighet.


  • Mattias Hansson. Löjtnant vid Upplands storregemente. Bodde Dåvö i 48 år. Begraven i Munktorps kyrka

Barn:

  • Johannes Munkthelius, adlad Lagercrona, till Dåvö och Upparby. Född 1618-01-15 i Stockholm. Student i Åbo 1643 (Lå.). Stipendiat i Åbo (Lå.) 1644. Fil. mag. (SB.) 1645-07-18. Avgick från Åbo akademi 1646 och reste utrikes (Lå.). Student i Leiden (Lå.) 1647-06-29. Promov. med. doktor i Leiden 1649. Livmedikus, först hos prins, sedermera konung Carl X Gustaf 1650 och sedan hos drottning Christina 1652. Adlad 1653-01-02 (introducerad 1654 under nr 577). Extra ordinarie assessor i Svea hovrätt 1654-11-20. Häradshövding i Finspångs län samt Bråbo och Memmings härader i Östergötland 1658-06-03. Tillika assessor i reduktionskollegium 1661-08-27. Tillika häradshövding i Norunda härad i Uppland och Tuhundra härad i Västmanland (Ash.) 1667-03-26. Död 1674-04-25 i Stockholm och begraven i Munktorps kyrka, varest hans lik nedsattes först 1696 och hans vapen upphängdes. Han fick Dåvö i förläning 1655. Gift 1652-08-14 i Nikolai församling, Stockholm (Wn.) med Margareta Utterklo. född där 1633-11-25, som överlevde mannen, dotter av borgmästaren i Stockholm Anders Jönsson och Catharina Eriksdotter samt syster till assessorn Johan Utterklo, adlad Utterklo.

Barn:

  • Christina Maria, död gammal och ogift.
  • Anders, död 1739. Se friherrliga ätten Lagercrona.
  • Carl Gustaf, till Dåvö och Upparby. Född 1655-03-28 i Stockholm. Hovjunkare. Fänrik vid livgardet 1679. Död ogift 1680-03-04 och begraven i Munktorps kyrka, där hans vapen uppsattes.
  • Ett barn, döpt 1658-07-16 i Storkyrkan i Stockholm. (Wn.)
  • Erik, döpt 1659-08-11 i Storkyrkan. (Wn.)
  • Catharina. Gift 1:o med en Palmgren (At (KrA).). 2:o med pedagogen vid Munktorps skola Erik Kolmodin, född 1663 i Västerås (As.), död 1711 i Munktorps socken. (As.)

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.