:

Bielkenhielm nr 1624

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Bielkenhielm nr 1624 †

Adlad 1719-06-25, introducerad 1720. Utdöd 1725-10-27.


  • Magnus Christophori. Kyrkoherde i Virestads pastorat av Växjö stift. Underskrev Uppsala mötes beslut 1593. Död 1603 [Wsb]. Gift med Ingrid Jönsdotter, född av förnämliga föräldrar Änga

Barn:

  • Jonas Magni Wexionensis, född 1583-03-11 i Växjö. Student i Uppsala 1602. Mag. i Wittenberg 1610. Historisk et politisk professor i Uppsala 1614. Teologi professor 1624. Teologi doktor 1640. Biskop i Skara 1641-01-13. Död 1651-04-03 i Skara och ligger begraven i koret i domkyrkan i Skara, under en med ett brinnande ljus i en cirkel utsirad gravsten. Han genomdrev inrättandet av Skara gymnasium [Bl]. Gift 1614 med Sigrid Johansdotter Bubb. Deras barn antogo namnet Salanus efter födelsestaden Uppsala.

Barn:

  • Per Jonsson Salanus, född 1624-11-07 i Uppsala. Efter idkade studier i Uppsala och utomlands auskultant i Svea hovrätt 1652-04-07. Aktuarie 1654-11-23. Notarie 1660-12-06. Advokatfiskal 1668-05-07. Assessor 1671-02-28. Häradshövding i Norunda härad i Uppsala län 1674-05-04. Död 1684-11-24 [Ash]. Gift med Margareta Loccenia, död 1684-08-24, dotter av professorn doktor Johan Loccenius och hans 1:a hustru Ursula Tham, samt syster till sekreteraren Albrekt Loccenius, adlad Tigerclou, nr 844.

Barn:

  • Magnus Salan, adlad Bielkenhielm, till Hacksta i Össebygarns socken, Stockholms län. F. 1661-02-14 i Stockholm. Student i Uppsala 1672-01-18. Auskultant i Svea hovrätt 1684-03-10. Vice notarie vid Svea hovrätt (Ash.) 1688-06-02. Notarie 1690-05-31. Protonotarie 1701 118/1. Assessor 1713-05-12. Adlad 1719-06-25 (introducerad 1720 under nr 1624). Död 1725-10-27 i Stockholm mycket hastigt, och ligger begraven i Össebygarns kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1705 med Lucia Anna Kijl i hennes 1:a gifte (gift 2:o med generalmajoren Bengt Fabian von Zöge, död 1737-06-00 i hans 2:a gifte, farbroder till Otto Jakob Zöge von Manteuffel, naturaliserad och friherre Zöge von Manteuffel), död änka på Hacksta, dotter av lagmannen Magnus Kijl, adlad Kijl och Lucia Lampa.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: