Parmand nr 1360

Från Adelsvapen-Wiki

1360.jpg


Adliga ätten Parmand nr 1360 †

Adlad 1698-02-22, introd. 1699. Utdöd 1714-01-26.


  • Jakob. Borgmästare i Linköping.

Barn:

  • Anders Jakobsson. Borgmästare i Linköping. Död 1673. Hans barn kallade sig Parmander.

Barn:

  • Isak Parmander, adlad Parmand. Kammarskrivare i kammarkollegium 1666. Licentförvaltare på Gotland 1671-06-08. Militiebokhållare i nyssn, kollegium s. å. 1/7. Kamrerare vid militiekontoret därst. 1684. Konfirm. fullm. 1686-05-07. Kamrerare i andra avräkningskontoret 1694-09-09. Ånyo kamrerare i militiekontoret1 s. å. 25/9. Krigskommissarie 1695-08-23. Adlad 1698-02-22 (introd. 1699 under nr 1360). Krigsråd 1710-10-03. Död 1714-01-26 i Stockholm och jämte sin fru begraven i Storkyrkan därst. samt slöt själv sin adl. ätt. Han anförtroddes 1677 att, tillika med generallöjtnanten, greve Joh. Leon. Wittenberg, rekrytera Östgöta och Smålands kavalleriregementen. Gift 1672-05-02, Nikolai förs., Stockholm2 med Margareta Blödister, född (1648), död 1706-12-31, dotter av handelsmannen i Stockholm Claes Blödister och Margareta Bötkie eller Bütker.3

Barn:

  • Anders, döpt 1675-05-10 i Stockholm Nikolai förs. i Stockholm. Student i Uppsala6 1688-05-05. Volontär vid fortifikationen. Konduktör därst. 1704-12-06. Utrikes studier 1705–1706. Löjtnant 1707-01-17. Stupade vid Poltava 1709-05-27 [Mf].
  • Isak, döpt 1683-04-05. Student i Uppsala 16924. Konduktör vid fortifikationen 1701-06-04. Löjtnant därst. 1704-12-06. Avsked av hälsoskäl 1708-03-05. Kapten vid Älvsborgs regemente5 1709-09-02. Död barnlös 1712-06-17 i Stockholm. Gift med Catharina Sofia Rosbach i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1713 med ryttmästaren Jonas Kijl, död 1717), levde 1745 på Torsbo i Gällstads socken, Älvsborgs län, dotter av överstelöjtnanten Zakarias Rosbach, adlad Rosbach, och Maria Elisabet Lood i Småland.

1Ök. 2Wn. 3Öä. 4Oö. 5Lk. 6Um.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.