:

Von Langen nr 2174

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Langen nr 2174

Tysk riksadel 1706-01-12. Natural. 1800-06-13, introd. 1802.

Ätten har aldrig varit bosatt i Sverige. Den naturaliserade Fredrik Frans Ludvig von Langens äldste son upphöjdes för sig och sina efterkommande i preussisk friherrlig värdighet 1839-12-17, och en sonson till honom Fredrik Ernst Artur erhöll efter den preussisk grevliga ätten von Keffenbrinck Griebenows (sv. adl. ätten Kewenbrinck, nr 503) utslocknande 1920 tillstånd att jämte äldste sonen, till vilken det Keffenbrinckska fideikommisset Griebenow genom arv övergick, kalla sig von Langen von Keffenbrinck. Litteratur: Briefadel. Taschenbuch 1918 och 1928. Freiherrl. Tachenbusch 1926.

Langen%20A217400.jpg


TAB 1

Fredrik Lang, adlad von Langen, född 1642 i Stettin. Handlande och bankir samt borgmästare därst. Romersk kejserl. och k. agent i samma stad 1690. Adlad av kejsar Josef I 1706-01-12. Tog sedan avsked och köpte lehnegodsen Üselitz och Grabow på Rügen. Död 1718. Var en gång pommerska lantständernas deputerad till kejs. hovet i Wien. Gift med Flora von Städtländer, död 1693.

Barn:

 • Anton von Langen, till Üselitz och Grabow. Född 1678 på Üselitz, levde utan tjänst på sina gods. Död 1737-11-21 i Greifswald. Gift 1706-12-30 med Anna Dorotea von Essen, född 1687-02-02, död 1748-11-10, dotter av hovrättsrådet Frans von Essen och Anna Pansow.

Barn:

 • Johan Carl von Langen, till Belitz, Boldensdorf och Neukirchen i Mecklenburg, vilka han 1774 tillhandlade sig. Född 1714 på Üselitz. Svensk kammarherre 1746-12-18. Död 1793. Han var en stor lanthushållare och arrenderade i trettio år hela herrskapet Wismar. Gift med Augusta Maria von Essen, död 1785.

Barn:

 • Fredrik Frans Ludvig von Langen, natural. von Langen, till Parow i Pommern, Üselitz och Grabow på Rügen samt Belitz, Boldensdorf och Neukirchen i Mecklenburg. Född 1744. Tjänstg. några år vid Wismarska tribunalet. Blev sedan lanthushållare och köpte allodialgodset Parow i Pommern, varefter han genom sin farbroder Ernst Ludvigs testamente fick fädernegodsen Üselitz och Grabow och i arv efter fadern de mecklenburgska godsen. Natural. svensk adelsman 1800-06-13 (introd. 1802-05-24 under nr 2174). Död 1814. Gift med Augusta Margareta von Norrman, född 1754-06-24 i Karlskrona, död 1837-06-30 på Neuhorf, dotter av överstelöjtnanten vid Sprengtportska regementet Christian Fredrik von Norrman och Dorotea Elisabet Sodenstierna.

Barn:

 • Carl Fredrik, född 1775. Regeringsråd. Död 1859. Se Tab. 2
 • Gustaf Fredrik Helmut, till Klein Belitz i Mecklenburg. Döpt. 1777-01-24 på Parow. Volontär i svensk tjänst 1784. Fänrik vid Psilanderhielmska regementet 1785-03-02. Löjtnant vid kursachsiska livgrenadjärgardet i Dresden. Död 1848-01-09 Strehlen
 • Dorotea Fredrika, född 1778. död 1780.
 • Ludvig Filip Otto, född 1781. Överjägmästare. Död 1860. Se Tab. 9.
 • August Fredrik Filip Gustaf, döpt 1783-06-13 i Stralsund, död s. å.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Fredrik Frans Ludvig, Tab. 1), preussisk friherre von Langen 1839-12-17. Född 1775-06-11 i Stralsund. Svensk kammarjunkare 1798. Protokollsekreterare vid utrikesexpeditionen. Verkligt regeringsråd med säte och stämma i pommerska regeringen 1805-03-01. RNO 1815-05-31. Död 1859-06-20 i Stralsund. Innehade fideikommissegendomarna Parow i Pommern, Üselitz och Grabow på Rügen samt Klein Belitz med Boldensdorf i Mecklenburg-Schwerin. Gift 1808-07-02 Pritzier

Barn:

 • Fredrik Frans, preussisk friherre. Född 1809-06-30. Preussisk kammarherre. RPrJohO. Död 1890-10-02 på Parow. Innehade fideikommissegendomarne Parow och Damitz i Pommern, Üselitz och Grabow på Rügen. Gift 1836-08-03 med Anna Maria Preston, född 1819-05-15/5 i England, död 1902-09-29 dotter av Henry Preston, esq. of Moreby Hall, Yorkshire, och Mary Ann Crompton.
 • Augusta Charlotta Fredrika, preussisk friherrinna, född. Gift med N. N. von Dyringshofen.
 • Carl Ludvig Georg, preussisk friherre. Född 1813. Godsägare. Död 1867. Se Tab. 3.
 • Edvard Gustaf Mauritz, preussisk friherre. Född 1818. Kammarherre. Död 1898. Se Tab. 6.
 • Artur Leopold Helmut, preussisk friherre. Född 1823. Ryttmästare. Död 1890. Se Tab. 7.

TAB 3

Carl Ludvig Georg (son av Carl Fredrik, Tab. 2), preussisk friherre. Född 1813-09-25 på Parow. Död 1867-05-28 på Klein Belitz. Innehade fideikommissen Klein Belitz, Boldensdorf och Neukirchen. Gift 1847-09-08 i Stralsund med friherrinnan Agnes Vilhelmina Carolina Teodora von Klot-Trautvetter, född 1828-04-26, död 1904-04-28 i Stralsund, dotter av ryttmästaren, friherre Frans Jakob Ludvig von Klot-Trautvetter och Agnes Amalia Christina von Platen.

Barn:

 • Carl Ludvig Amadeus Otto, preussisk friherre. Född 1848. Kammarherre. Död 1888. Se Tab. 4.

TAB 4

Carl Ludvig Amadeus Otto (son av Carl Ludvig Georg, Tab. 3), preussisk friherre. Född 1848-07-11 på Klein Belitz. Ryttmästare i preussisk tjänst. Kammarherre hos storhertigen av Mecklenburg-Schwerin. E-RPrJohO. Död 1888-12-18 på Klein Belitz. Innehade fideikommisset Klein Belitz m. m. Gift 1883-06-29 Schwandt

Barn:

 • Anna Fredrika Anastasia Agnes Clementine, preussisk friherrinna. Född 1885-09-25 på Klein Belitz. Gift 1904-06-14 i Dresden med preussiska lantrådet och majoren, E-RPrJohO, jur. doktorn, friherre Carl Henrik Samuel von Richthofen, till Kuhnern och Eichberg, född 1872-10-22 på Gross-Rosen. [2] Carl Fredrik Otto Magnus Artur, preussisk friherre. Född 1887. Ryttmästare. Se Tab. 5
 • Agnes Carolina Clementina, preussisk friherrinna. Född 1888-12-15 på Klein Belitz.

TAB 5

Carl Fredrik Otto Magnus Artur (son av Carl Ludvig Amadeus Otto, Tab. 4), preussisk friherre. Född 1887-07-25 på Klein Belitz. Preussisk ryttmästare i 1. gardesulanregementets reserv. E-RPrJohO. Innehar fideikommissegendomarna Kl.-Belitz, Boldensdorf och Neukirchen, samt efter farbroderns död Parow, Damitz, Üselitz och Grabow. Gift 1910-09-27 på Hohen-Luckow med Ida Christa Charlotte Gunild von Broeken, född 1892-08-03 i Berlin, dotter av ryttmästaren Georg Carl Henrik von Broeken zu Hohen Luckow och Eva Wanda von Ramin.

Barn:

 • Carl Anton Georg Otto Clemens Fredrik, preussisk friherre. Född 1912-02-26 på Parow, liksom syskonen.
 • Fredrik Christian Georg Robert, preussisk friherre. Född 1914-02-11.
 • Clementine, preussisk friherrinna. Född 1917-06-07.

TAB 6

Edvard Gustaf Mauritz (son av Carl Fredrik, Tab. 2), preussisk friherre. Född 1818-05-10 på Parow. Preussisk kammarherre. E-RPrJO. Död 1898-04-13 på Rosengarten. Ägde Rosengarten och Presecke på Rügen. Gift 1848-06-15 i Stralsund med Matilda Carolina von Rosen, född 1830-01-18 på Rosengarten, död där 1905-10-30, dotter av danske kammarherren Ludvig Vilhelm von Rosen och Gertrud von Bülow.

Barn:

 • Anna Carolina, preussisk friherrinna. Född 1850-07-08 på Rosengarten. Gift där 1:o 1873-10-31 med godsägaren Degen von Buggenhagen till Dambeck, från vilken hon blev skild, död 1910-03-28 i Dresden. Gift 2:o 1882-04-14 på Rosengarten med mecklenburgske arvlantmarskalken Johannes Rudolf Fredrik Ferdinand von Maltzan, friherre till Wartenberg und Penzlin, född 1845-04-09.
 • Marie Gottliebe, preussisk friherrinna. Född 1852-04-13 på Rosengarten. Gift där 1880-04-01 med preussiske översten Fritz von Malachowski, död 1917-12-06 på Brahmow.
 • Wanda Gertrude, preussisk friherrinna. Född 1864-02-22 på Rosengarten. Gift där 1885-11-24 med preussiske ryttmästaren Max Fredrik Valdemar Jesko von Puttkamer zu Sellin, född 1860-03-05 på Neu Kolziglow, död 1902-05-10 på Stolp.

TAB 7

Artur Leopold Helmut (son av Carl Fredrik, Tab. 2), preussisk friherre. Född 1823-05-30 på Parow. Preussisk ryttmästare. E-RPrJohO. Död 1890-05-21 i Berlin. Ägde Gross-Lüdershagen i Pommern. Gift 1853-03-06 i Stralsund med Carolina Sofia von Keffenbrinck, född 1820-11-25 i Rostock, död 1882-01-27 på Gross-Lüdershagen, dotter av godsägaren Carl Fredrik von Keffenbrinck, nr 503, och friherrinnan Vilhelmina Schoultz von Ascheraden, nr 58.

Barn:

 • Fredrik Ernst Artur, preussisk friherre. Född 1860. Ryttmästare. Se Tab. 8.

TAB 8

Fredrik Ernst Artur von Langen von Keffenbrinck (son av Artur Leopold Helmut, Tab. 7), preussisk friherre. Född 1860-01-21 på Üselitz. Jur. doktor. Preussisk ryttmästare. Före detta regeringsassessor. Han erhöll efter preussiska grevliga ätten Keffenbrinck-Griebenows (Kewenbrinck, nr 503) utslocknande vid hans morbroder, greve Ernst August von Keffenbrinck-Griebenows död, genom preussiska justitieministeriets beslut 1922-02-24 tillstånd att i enlighet med bestämmelserna i det grevliga Keffenbrinckska fideikommissbrevet, till sitt namn foga namnet Keffenbrinck. Innehar Mylitz, Berglase och Natsevitz, alla på Rügen. Gift 1895-10-07 i Berlin med Elisabet Julie Dietmar, född 1873-08-24 i Berlin.

Barn:

 • Fredrik Carl Artur Maximilian Edvard von Langen von Keffenbrinck, preussisk friherre. Född 1899-03-04 på Gross Lüdershagen. Löjtnant i 2. preussiska ulanregementet. Inneh. de Keffenbrinckska fideikommissegendomame Griebenow, Creutzmannshagen, Willershusen och Richt, i kretsen Franzburg, Pommern, vilka han ärvde efter nämnda ätts utslocknande 1920.
 • Hans Volfgang Helmut Edgar, preussisk friherre. Född 1904-06-02 i Charlottenburg. Jur. kandidat. Referendarie. Äg. Alt-Plestlin.

TAB 9

Ludvig Filip Otto (son av Fredrik Frans Ludvig, Tab. 1), herre till Neuhof, Kl.-Jarchow, Klappenkrug med Keez, Bibow med Hasenwinkel. Döpt 1781-01-21 i Stralsund. Fänrik vid Psilanderhielmska regementet 1786-09-21. Avsked. Svensk överjägmästare i herrskapet Wismar 1802-08-25. Mecklenburgisk oberforstmeister och kammarherre. Död 1860-04-30 i Schwerin. Gift med Vilhelmina von Rhaden, död 1870-05-30 i Schwerin.

Barn:

 • Pauline Augusta Louise. Gift med löjtnanten, friherre (preussiska greven) Erik Georg Frans Wachtmeister af Björkö, född 1812, död 1885.
 • Otto Fredrik Frans Gustaf, född 1816. Lantråd. Död 1903. Se Tab. 10.
 • Adelaide Friederike, född 1817, död 1890-05-00 i Rostock. Gift 1837-10-27 med preussiska överstelöjtnanten, greve Julius von Norman-Erenfels, född 1813-10-18 i Stuttgart, död 1896-03-31 i Rostock.
 • Alfred Ludvig, född 1821. Major. Död 1888. Se Tab. 12

TAB 10

Otto Fredrik Frans Gustaf (son av Ludvig Filip Otto, Tab. 9), född 1816-07-13 på Passee. Kammarherre hos storhertigen av Mecklenburg. Pommerskt lantråd. Död 1903-01-27 i Rostock. Ägde Neuhof. Gift 1852 7/9 med Augusta Catharina von Lützow, född 1831-01-11 i Tessin, död 1904-04-27/4 i Schwerin, dotter av godsägaren August Fredrik Ulrik von Lützow och Helena von Levetzow.

 • Barn.
 • Margareta, född 1853-12-28 på Neuhof, död 1919-02-15 i Schwerin. Gift 1881-07-26 på Neuhof med storhertigligmecklenburgska ministerialdirektorn, excellensen Helmut Ernst Paul Teodor Gustaf von Blücher, född 1847-06-14 i Ludwigslust i M., död 1914-09-25 i Schwerin.
 • Robert Otto August Fredrik Nikolaus, född 1855. Godsägare. Död 1907. Se Tab. 11.
 • Otto Carl Ludvig Anton Gustaf, född 1856-06-07 på Neuhof. Major i preussisk tjänst. E-RPr.JohO. Äg. Neuhof, Klappenburg och Kl.-Jarchow. Gift 1895 31/10 i Naumburg a. Södra med Alice Ernestine Louise Clementine John von Freyend i hennes 2:a gifte (gift 1:o i Strassburg, Elsass, med löjtnanten i preussisk husarregementet nr 9 Edouard Baath, död 1893-08-20 på Kyllburg), född 1868-12-13 i Cassel, dotter av preussiska generallöjtnanten Gustaf Ernst Karl Leopold John von Freyend och Agnes Marie Rosalie Ludwig.

TAB 11

Robert Otto August Fredrik Nikolaus (son av Otto Fredrik Frans Gustaf, Tab. 10), född 1855-04-08 på Neuhof, död 1907-05-01 på sin egendom Gr.-Labenz i Mecklenburg-Schwerin. Gift 1901-09-05 på Brechelshof med friherrinnan Frida Elisabet Felice von Richthofen, född 1875-09-21 på Brechelshof, dotter av godsägaren, friherre Ernst Karl Felix von Richthofen och hans 2:a fru Frida von Geyso.

Barn:

 • Irmela Erna Frida Augusta, född 1902-07-27 på Gr.-Labenz.

TAB 12

Alfred Ludvig (son av Ludvig Filip Otto, Tab. 9), född 1821 i Passee. Major i preussisk tjänst. Död 1888-06-10 på Moisall. Ägde Keez, Moorhagen och Moisall i Pommern. Gift 1848 med Ida von Plessen, från vilken han 1851 blev skild, född 1828-08-24 Ludwigslust i M., dotter av godsägaren August Emil Leopold von Plessen och Louise von Pentz.

Barn:

 • Olga Gustava Louise Johanna Ottilia, född 1849-08-31 i Ludwigslust. Gift 1871-08-01 på Moisall med preussiska översten Werner Jaspar Vollrath Julius von Bülow, född 1840-09-19 på Grabow, död 1909-10-29 i Schwerin.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: