:

Hedborn

Från Adelsvapen-Wiki

Släkten Hedborn †

TAB 1

Samuel Hedborn, (son till soldaten Jöns Kolberg och Ingeborg Johansdotter), född 1783-10-04 i Heda sn, dpt 15/10 (källa: Genline ID 299.14.16300); hovpredikant; kyrkoherde i Askeryds pastorat; psalmskrivare; † 1849-12-26 på Assjö prästgård, Askeryds sn, begr 1850-01-09 (källa: Genline ID 253.24.13200). Gift 1824-08-22 i Askeryds sn (efter kungligt samtycke och efter 3ne klanderfria lysningar, källa: Genline ID 253.22.98800) med änkan Henriette Eleonore Gyllenram, i hennes 2:a äktenskap (gift 1:o 1809 (källa: Genline ID 253.22.101900) med kyrkoherden i Askeryds och Bredestads församlingar Daniel Peter Luthander, med vilken hon fick fyra barn, född 1766 i Hogstads sn, † 1819-12-24 på Askeryds prästgård, Askeryds sn, begr 1820-01-09 (källa: Genline ID 253.22.101900), född 1786-03-16 i Röks sn, dpt 18/3 (källa: Genline ID 361.17.30900 och 253.24.13600), † 1853-11-02 på Bordsjö säteri, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.24.13600), dotter till kaptenen Carl Johan Gyllenram och Catharina Antoinette Kindt.

Barn:

  • Rose Angelique Florentin Hedborn, född 1822-05-05 (innan äktenskapet) på Assjö prästgård, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.46.66200). Gift med kyrkoherden i Odensvi församling Lars Runnell, född 1807 i Röks sn. Paret fick flera barn.
  • Helga Valborg Catharina Hedborn, född 1825-03-14 på Assjö prästgård, Askeryds sn, dpt 15/3 (faddrar bl a konungens högtbetrodde man, överste kammarjunkaren och kommendören högvälborne greve Gustaf Bonde af Säfstaholm, representerad av herr intendenten Carl Gustaf Gottfriedz på Askeryd samt högvälborna grevinnan Bonde af Säfstaholm, representerad av högädla fru kamrerskan Anna Christina Gottfriedz, född Beckstrand på Assjö, pastorsadjunkten välärevördige herr Carl Johan Kocken på Assjö prästgård och högädla madame Hedvig Ekwall på Öja, hovjunkaren välborne herr Carl Anton Gyllenram samt dess välborna fru Fredrika Charlotta Gyllenram, född Drangel, källa: Genline ID 253.22.93700 och 253.46.66200).
  • Selena Leonora Hedborn, född 1827-03-31 på Assjö prästgård, Askeryds sn, dpt 2/4 (källa: Genline ID 253.22.94700 och 253.46.66200), † där s å 1/7 (källa: Genline ID 253.46.66200).
  • Samuel Johan Hedborn, född 1828; häradsskrivare; † 1893. se Tab 2.

TAB 2

Samuel Johan Hedborn, (son till Samuel Hedborn, Tab 1), född 1828-06-03 på Assjö prästgård, Askeryds sn, dpt 8/3 (faddrar bl a biskopen Markus Wallenberg samt inspektorn Carl Gustaf Gottfriedz, källa: Genline ID 253.22.95300 och 253.46.66200); notarie; landskontorist; häradsskrivare; bosatt på 1 mtl Aska Storgård häradsskrivareboställe, Hägerstads sn (källa: Genline ID 309.31.46300); † där 1893-04-14 (källa Genline ID 309.39.3600). Gift 1856-06-29 på Aska, Hägerstads sn (källa: Genline ID 309.20.70800) med jungfrun Catharina Fredrika Lindeberg, född 1829-05-29 i Hägerstads sn, dpt 5/6 (källa: Genline ID 309.19.54800), dotter till häradsskrivaren i Kinda och Ydre häraders fögderi Per Samuel Lindeberg och Anna Charlotta Liedholm.

Barn:

  • Anna Henrietta Hedborn, född 1856-10-15 på Aska Storgård häradsskrivareboställe, Hägerstads sn, dpt 16/10 (källa: Genline ID 309.20.69300).
  • Samuel Johan Hedborn, född 1858-04-10 på Aska Storgård häradsskrivareboställe, Hägerstads sn, dpt 18/4 (källa: Genline ID 309.20.69500), † där ogift och barnlös 1889-05-18 (källa: Genline ID 309.37.53400).

Källor

Kyrkböcker. Sammanställt av: Mattias Loman

: