Meijerfeldt nr 864

Från Adelsvapen-Wiki

0864.jpg


Adliga ätten Meijerfeldt nr 864 †

Adlad 1674-01-24, introducerad 1675. Ättens sista manliga medlemmar upphöjda i grevligt stånd. Ätten skall härstamma från Westfalen och i forna tider hetat Lingen von Meyerfeld. (Ka.)


TAB 1

Johan Meijer, till Bubbus. Kastellan i Riga. Levde 1510 och förde i vapnet en vit skära i blått fält. Gift med Gertrud Farensbach, som hade till vapen en på sex ställen genombruten röd mur i silverfält med en människa utan armar och med ungersk skinnmössa på huvudet till hjälmprydnad.

Barn:

  • Wolmar Meijer. Var 1520, 1532 ståthållare över wendiska gebitet i Livland. Gift med Agnes von Tiesenhausen, till Odensee, som i vapnet förde en svart gående oxe i guldfält.

Barn:

  • Henrik Meijer. Var 1562 ryttmästare vid livländska adelsfanan samt tillika lantrichter. Gift 1562 (H. von Baensch, Geschichte der Familie von Wrangel.) med Magdalena Wrangel, dotter av Christoffer (H. von Baensch, Geschichte der Familie von Wrangel.) Wrangel, till Ellistfer, och Magdalena Taube.

Barn:

  • Wolmar Meijer. Var 1599 ståthållare på Padis slott i Livland. Gift med Margareta Bremen, som i vapnet förde tre uppresta nycklar på en blå bjälke i silverfält, dotter av Tuve Bremen, till Engde, och Margareta Taube, till Maidel.

Barn:

  • Johan Meijer, till Festen i Festen socken i Livland. Var 1620 slottshauptman Fellin Gift med Dorotea Johansdotter Taube, av huset Fier.

Barn:

  • Anders Meijer, adlad Meijerfeldt, till Festen och Laisholm, båda i Livland. Var 1654–1657 hovmästare för friherrarna Johan Fredrik och Wolmar Wrangel. Ingenjör vid svenska armén 1655. Överstelöjtnant. Avdankad 1660. Överinspektör över Ober-Palenska domängodsen i Livland. Adlad 1674-11-24. (introducerad 1675 under nr 864). 'Han blev på 1650-talet tillfångatagen av danskarna och förd till Gluckstadt, vilken fästning han då avritade samt överskickade ritningen jämte beskrivning, huru den lätteligen skulle kunna intagas, till konung Carl X Gustaf, som stod i Wismar. Fick vid adlandet förbättring på sitt förra vapen till skillnad från andra släkter med namnet Meijer.' Gift med Anna Catharina Wolff, dotter av myntmästaren och kungliga kommissarien i Riga Mårten Wolff och Ursula Marqvard samt syster till myntmästaren och översten Henrik Wolff, adlad Wolffensköld.

Barn:

  • Carl Fredrik, född 1662. Överste. Död 1709. Se Tab. 2
  • Johan August, friherre och greve Meijerfeldt, född 1664, död 1749. Se grevliga ätten Meijerfeldt, Tab.1.
  • Wolmar, friherre och greve Meijerfeldt, död 1739. Se grevliga ätten Meijerfeldt, Tab. 3.

TAB 2

Carl Fredrik (son av Anders Meijer, adlad Meijerfeldt, Tab. 1), född 1662. Fänrik vid guvernörsregementet i Riga 1680. Volontär vid Carl Königsmarcks regemente i fransk tjänst 1682. Löjtnant vid guvernörsregementet 1685-01-10. Kapten vid Österbottens regemente 1687-06-28. Major vid Österbottens regemente 1700-10-20. Överstelöjtnant 1703-04-08. Överste för regementet 1708. Stupade 1709-06-29 vid Poltava. Gift med grevinnan Anna Christina Hastfer, född 1681, död 1762-??-20 på Kårtorp i Vedums socken, Skaraborgs län, dotter av kungliga rådet och fältmarskalken Jakob Johan Hastfer, friherre och greve Hastfer, och friherrinnan Sigrid Gyllenstierna af Lundholm.

Barn:

  • Jakob Johan, död ung 1710 och begraven i Festens kyrka i Livland.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.