Humbla borgarsläkten

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peder Larsson Humbla. † 1607. Rådman i Stockholm.

barn


TAB 2

Nils Pedersson Humbla, tullnär i Gävle, sedan fogde på Gripsholm, slutligen borgmästare i Norrtälje dit han flyttade onkring 1625. Nils Pedersson dömdes 1634 31/5 förlustig livet för misshandel av en havande kvinna varav döden följt. Domen stadfästes av Svea Hovrätt den 29/10 samma år. Avrättad 1634. Gift före 1609 med Karin Näf, † efter 1642, dotter av friherre Jakob Neaf och Karin Hampe.

Barn:

  • Wendela Humbla, född 1611 27/2 i Gävle
  • ? Beata Nilsdotter Humbla, som år 1673 sålde sin andel (broderslott) i hemman Sinnvik i Rådmansö socken. Hon var då gift med "pistolmakaren Reinholtz" och bosatt i Stockholm.

TAB 3

Olof Pedersson Humbla. Borgmästare i Stockholm. Gift 1610-11-11 med Anna Olofsdotter i hennes 2:a gifte. (Gift 1:o med Nils Kråka, Gift 3:o 1624 med Mattias Trost

TAB 4

Anders Pedersson Humbla (1572—1621) underhäradshövdingen, sedermera aktuarien i krigskollegium

Källor

SoH 1952: Fritz Nordström; Om Nils Humble, borgmästare i Norrtälje Svenskt biografiskt lexikon (SBL). Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.