:

Strussflycht nr 443

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Strussflycht nr 443 †

Adlad 1648-12-18, introd. 1649. Utdöd 1672-03-23.


1SH liber caus. Vol. 123, p. 3 (OA). 2Wn. 3SH liber caus. vol. 114, p. 7 (OA).

  • Daniel Jönsson Strutz, adlad Strussflycht, till Nolinge i Grödinge socken, som han erhöll genom sitt gifte, och Väsby i Värmdö socken, som han erhöll i livstidsförläning 1645-06-21 och på Norrköpings besluts villkor 1649-12-20 (båda i Stockholm). Född 1607-10-28 (Simonis och Judæ dag) i Kalmar1. Gick i unga år till sjöss. Löjtnant vid amiralitetet 1634. Kapten därst. 1635. Chef för Södermanlands kompani 1640–1651. Major 1644-01-02. Major i 2:a eskadern av Claes Flemings flotta s. å. Underbefälhavare på Mårten Anckarhielms eskader till Portugal 1646–1647. Adlad 1648-12-18 (introd. 1649 under nr 443). Fick befäl över sex skepp med trupper till Wismar 1654. Major i C. G. Wrangels flotta framför Danzig 1655, i Claes Bielkenstiernas flotta till Pillau i april 1656. Förde befäl över fyra skepp på redden framför Danzig maj–juli s. å. och över flottan i Stralsund 1656–1657. Amirallöjtnant 1657-10-31. Förestod Kaseburgs varv i Pommern 1657–1658. Hade ledningen av kompaniskepp och strussar i Stralsund och Wismar juli–aug. 1658. Vice amiral i C. G. Wrangels flotta i okt. s. å. Befälhavare över flottan i Landskrona 1659-06-01–1660-03-06 och över flottan i Göteborg 1660-06-23–1667-07-24. Död barnlös 1672-03-23 i Stockholm och slöt således själv sin adliga ätt samt begraven s. å. 10/11 i Riddarholmskyrkan, där hans vapen varit uppsatt [Zf]. 'Han bevistade med mycken tapperhet sjöslaget vid Bält 1659.' Gift 1:o 1637-01-01 i Stockholm Nikolai förs.2 med Margareta Gyllenax, död 1661-11-00, dotter av assessorn Peder Nilsson, adlad Gyllenax, och Kerstin Pedersdotter. Gift 2:o 1668-08-18 i Stockholm med Christina Sinclair i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1673-06-00 med vice amiralen Fredrik Rotkirch, nr 173, i hans 1:a gifte, död 1696), död 1681 (själaringning s. å. 22/3 i Jakobs kyrka ) i Stockholm, dotter av översten Frans Sinclair, natural. Sinclair, och Regina Hendersson.
  • Barn3:
  • 1. En son, död före modern.
  • 1. Två söner, döda strax efter modern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: