:

Von Bromell nr 1793

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Bromell nr 1793 †

Adlad 1726-09-09, introducerad. 1726. Utdöd 1791-05-20.


TAB 1

Olof Gunnarsson. Handlande, borgare och kämnär i Örebro. Gift med Ingeborg Gudmundsdotter Krok.

Barn:

 • Olaus Bromelius, född 1639-05-24 i Örebro. Student i Uppsala 1657-05-00. Inspektör över apoteken i Stockholm och stadsträdgårdsmästare i Stockholm 1668. Ambassadmedikus först till England och sedan till Holland 1672. Med. doktor i Leyden 1673. Ledamot av collegiummedicum 1674-08-04 och praktiserande läkare i Stockholm (SB.). Ledamot av trollkommissionen 1676. Stadsfysikus i Göteborg och provinsialmedikus i Älvsborgs och Bohus län 1691. Död 1705-02-05 i Göteborg. 'Han började redan såsom student i Uppsala sin praktik under den år 1665 bland studenterna utbrutna smittsamma fläckfebern, kallad studentdöden.' Gift 1677 med Agneta Svinhufvud af Qvalstad, född 1651, död 1679-04-25 i Stockholm och begraven 1679-08-17 i Klara kyrka, dotter av översten Christer Svinhufvud af Qvalstad, och hans 1:a fru Johanna Elisabet von Schomburg.

Barn:

 • Magnus Bromell, adlad von Bromell, född 1679-03-26 i Stockholm. Med. doktor i Reims 1703. Tillförordnad stadsfysikus i Göteborg 1704. Ledamot av collegium medicum 1705. Syndikus i collegium medicum 1709. Provinsial- och pestmedikus i Västmanland 1710. Med. adjunkt vid Uppsala akademi och provinsialmedikus i Uppland 1713-06-27. Anatomie professor i Stockholm 1716-11-23. Tillika biträde åt Urban Hjärne vid ledningen av bergskollegii laboratorium 1719-12-14. Assessor i bergskollegii laboratorium 1720-11-25. Kunglig arkiater (SB.) 1724-04-17. Tillika föreståndare för bergskollegii kemiska laboratorium (Ab.) 1724-05-22. Adlad 1726-09-09 (introducerad 1726 under nr 1793). Död 1731-03-26 vid riksdagen i Stockholm och begraven i Jakobs kyrka i Stockholm. 'Han ärvde 1706 efter sin halvbroder krigskommissarien Olof Bromell, vilken son fadern hade, utan vigsel, med prostdottern Maria Fogdonia i Örebro, 16,000 rdr, vilket satte honom i tillfälle att betydligt öka den naturaliesamling, som han efter sin fader ärft.' Gift 1707-12-17 (1707-12-14) Med Anna Beata Enhielm, född 1687-08-23, död 1752-08-24 i Närtuna socken, Stockholms län och begraven i Närtuna kyrka, dotter av kamreraren Samuel Enander, adlad Enhielm, och Brigitta Roberg.

Barn:

 • Agneta, född 1708-10-00. Död 1732-06-16. Gift 1730 med överstelöjtnanten Jonas Österling, född 1689, död 1739.
 • Olaus Magnus, född 1709-10-13 och döpt 1709-12-04 i Jakobs församling, Stockholm, död 1715.
 • Ludvig, född 1710-12-03. Student i Uppsala 1728-05-31. Auskultant i bergskollegium (Ab.) 1730-10-01. Reste till hessiska bergverken (Ab.) 1731-06-00–1732. Död (Ab.) 1733-10-09.
 • Inga Brita, född 1712-01-05, död 1748. Gift 1739 med kyrkoherden i Fredrikshamn i Finland Johan Ramklou, död 1741-10-25 i Stockholm.
 • Anna Beata, född 1712-12-19, död 1769-03-19. Gift 1742-12-09 med löjtnanten Carl Gustaf Ehrenfelt, född 1703.
 • Lars, född 1713-12-14. Student i Uppsala 1728-05-31. Löjtnant. Kapten vid artilleriet. Död ogift 1782-08-27 i Kungsholms församling, Stockholm och begraven 1782-08-30.
 • Magnus, döpt 1715-08-28 död 1716.
 • Peter Olof, född 1716-08-28 död 1719.
 • Daniel, född 1717-11-06. Korpral vid adelsfanan. Död 1749-04-21.

TAB 2

Jakob (son av Magnus Bromell, adlad von Bromell, Tab. 1), född 1718-09-17 (1718-9-27). Student i Uppsala 1733-06-14. Hantlangare vid artilleriet 1737-08-01. Lärkonstapel vid artilleriet 1739. Konstapel 1739. Furir 1740. Sergeant 1741. Styckjunkare 1745-04-25. Löjtnant i fransk tjänst 1745. Premiärlöjtnant vid greve Fersens regemente i fransk tjänst 1747. Underlöjtnant vid artilleriet 1747-10-08. Löjtnant vid artilleriet 1756-12-13. Kaptenlöjtnant vid prinsen av Nassaus regemente i fransk tjänst 1757. Kapten i fransk tjänst 1758-12-15. RFrOPlemér militaire 1763-02-06. Kapten vid artilleriet i Sverige 1764-05-02. RSO 1767. Avsked med majors titel 1770-09-26. Död 1791-05-20 Vallby och utgick ätten med honom. Gift 1:o (At (Sch).) 1759-12-16 med Catharina Regina Feif, död 1774-08-06 på Vallby, dotter av rådmannen i Stockholm Henrik Feif och Catharina Hyltén (Srr.). Gift 2:o 1775 (At (Sch).) med Sofia Stoltz, född 1740, död 1798-07-27 i Uppsala.

Barn:

 • 2. Lovisa Ulrika, född 1778-02-03 på Vallby (At (Sch).). Stiftsjungfru. Död 1806-05-03 Norrhåva. Gift 1799-07-28 på Anneberg med hovjunkaren. Carl Vilhelm Grönhagen, född 1766, död 1804.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: