Schenbeck från Skänninge

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Måns Danielsson, född 1644 i Skänninge; rådman; † där 1705-03-08 (källa: Genline ID 373.7.93500). Gift 1674-10--25 i Skänninge (källa: Genline ID 373.7.84000) med dygdsamma jungfrun Margareta Thomasdotter Thamsten, † 1690-05-25 i Skänninge (källa: Genline ID 373.7.87200), dotter till rådmannen och borgmästaren i Skänninge Thomas Alexandersson Thamsten (hans epitafium uppsattes 1671 i Skänninge Vårfrukyrka, källa: uppgift i broschyren "Skänninge Vårfrukyrka", Skänninge 1989) och Karin Claesdotter.

Barn:

  • Alexander Schenbeck, handlande (sålde gården Lillkitta i Lönsås sn till kyrkoherden Johannes Petri Schenberg, källa: Johan Axel Almquist - Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden : med särskild hänsyn till proveniens och säteribildning, del 3 Östergötland).
  • Catharina Schenbeck, född 1675-08-07 i Skänninge (källa: Genline ID 373.7.84100), † 1741 i Bjälbo sn, begr 30/6 (madame Catharina Follin, 71 år gammal, källa: Genline ID 273.16.63500). Gift med häradsfogden i Bjälbo härad, slottsfogden i Vadstena Anders Follin, † 1722, begr 30/12 i Bjälbo sn.
  • Peter Schenbeck, född 1685; ryttmästare; † 1758. se Tab 2.

TAB 2

Peter Schenbeck, (son till Måns Danielsson, Tab 1), född 1685; ryttare vid Östgöta kavallerireg:te 1704; korpral 1706; sek kvartermästare 1708-02-28; prem kvartermästare s å 12/12; fången 1709-07-01 vid Perevolotjna och förd till Siroda "hvarest af 9000 man ej mer än 560 behöllo lifvet, utan af hunger och arbete döde blefvo"; återkom till Sverige i november 1716 efter en äventyrlig flykt; kronett 1717-08-08; ryttmästares avsked 1733-05-21; intogs på Vadstena krigsmanshus 1744-12-06; deltog i slagen och striderna vid Lakovitz, Borisov, Holofzin 1708, Malatitze s å, Rajovka s å och Poltava 1709 samt i norska fälttåget 1718; beviljades 1720-03-18 adliga privilegier för sina gårdar Fallsberg i St Åby sn och Lundby, båda i Östergötland; † 1758-05-11 i Vadstena, begr i St Åby kyrka. Gift 1717-12-15 på Blommedal, Västra Ny sn med jungfrun Anna Rotkirch, född 1682, † 1761-05-20 i Ödeshögs sn, dotter till kaptenen Henrik Rotkirch och Anna Helena Pilefelt.

Dotter:

  • Charlotta Catharina Schenbeck, född 1720 i Allhelgona sn, † 1757-04-04 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 431.25.9800). Gift 1738-10-03 i Skänninge sn (källa: Genline ID 373.8.13500) med kornetten Magnus Bruun, i hans 1:a äktenskap (gift 2:o med Anna Margareta Ringman), född 1709 i Röks sn, † 1775-11-06 i Ödeshögs sn (källa: Genline ID 431.25.11600).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Stenhammar & Stenbock - Kungl Andra Livgrenadjärreg:tet, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar, Linköping 1941, s.184-185. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.