:

Uhrling

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Peter Uhrling, född 1697 (åu); mönsterskrivare 1717-12-20; avsked med regementsskrivares karaktär 1743-09-26; förekommer i hsf i Vadstena år 1750, och anges vara 53 år gammal (källa: Genline ID 401.3.25900); † 1757-12-16 på Broby, Strå sn, begr 30/12 (långsam feber, 60 år gammal, källa: Genline ID 382.13.50000). Gift 1:o 1733-12-06 i Strå sn (källa: Genline ID 382.13.46100) med madame Elisabet Sofia Duberg, född 1703 (åu), † 1744-02-09 på Broby, Strå sn, begr 23/2 (under stora gången, 41 år gammal, källa: Genline ID 382.13.49500), dotter till slottsskrivaren och fiskalen i Vadstena Peter Gabriel Duberg och Elisabet Blomensköld; 2:o i Strå sn med Brita Sophia Lind, född 1717-07-25 i Vadstena, dpt s d (källa: Genline ID 401.34.53400 och 382.2.86000); "äger god insikt i kristendomen" (källa: Genline ID 401.3.33000); † 1794-09-26 på Kedevad, Strå sn, begr 7/10 (ålderdomsskröplighet, 77 år gammal, källa: Genline ID 382.14.67000), dotter till handelsmannen Hans Lind och Ingrid Friese.

Barn 1:o::

 • Peter Anders Uhrling, född 1734: hovkvartermästare; † 1776. se Tab 2.
 • Brita Elisabet Uhrling, född 1736-01-26 på Broby, Strå sn, dpt 29/1 (dopvittnen bl a jungfru Brita Elisabet Lind och Anna Sophia Lind, källa: Genline ID 382.13.37400), † 1767-01-17 i Vadstena, begr 22/1 (lungsot, 30 år gammal, källa: Genline ID 401.35.86400). Gift 1762-09-07 i Strå sn (källa: Genline ID 382.13.45600) med rådmannen i Vadstena Johan Fleibe, född 1729 (källa: Genline ID 401.3.51700). Paret fick flera barn.
 • Anna Margareta Uhrling, född 1737-02-22 på Broby, Strå sn, dpt 23/2 (dopvittnen bl a Peter Mårten Duberg, fänriken S Flodman och Johan Gabriel Flodman).
 • Bleckert Uhrling, född 1738-05-01 på Broby, Strå sn, dpt 4/5 (dopvittnen bl a fänrik Flodman, befallningsman Peter Uhr, herr Peter Duberg, Carl Fredrik Blomensköld och Sophia Blomensköld, källa: Genline ID 382.13.37700); skola i Linköping (källa: Genline ID 401.3.26700); dopvittne åt brorsdottern 1763 och kallas då apotekare (källa; Genline ID 382.14.54600).
 • Maria Catharina Uhrling, född 1741-03-03 på Broby, Strå sn, dpt 5/3 (dopvittnen bl a Johan Gabriel Flodman och Maria Catharina Duberg, källa: Genline ID 382.13.38100).
 • Carl Johan Uhrling, född 1742-08-?? på Broby, Strå sn, dpt 2/9 (källa: Genline ID 382.13.38300), † där s å 30/11, begr 5/12 (död för amman i sängen, 3 mån gammal, källa: Genline ID 382.13.49400).
 • Carl Johan Uhrling, född 1743-11-18 på Broby, Strå sn, dpt 20/11 (källa: Genline ID 382.13.38400), † där 1744-02-12, begr 23/2 (begrofs i en kista med modren, 8 mån gammal, källa: Genline ID 382.13.49500).

Barn 2:o:

 • Anna Sophia Uhrling, född 1748-08-07 på Broby, Strå sn, dpt 10/8 (källa: Genline ID 382.13.39000), † där 1757-11-09, begr 18/11 (okänd sjukdom, 9 år gammal, källa: Genline ID 382.13.50000).
 • Helena Catharina Uhrling, född 1751-01-16 på Broby, Strå sn, dpt 17/1 (källa: Genline ID 382.13.39300), † änka 1795-01-15 på Kedevad, Strå sn, begr 25/1 (bröstsjuka, 44 år gammal, källa: Genline ID 382.14.67100). Gift 1766-10-03 i Strå sn (källa: Genline ID 382.14.52600) med ädel och högaktade sekreteraren Anders Kullander. Paret fick flera barn.
 • Eva Charlotta Uhrling, född 1755 i Strå sn (källa: Genline ID 382.2.86000. Anges vara 1 år gammal i hsf 1756, källa: Genline ID 401.3.29600). Gift 1773-09-07 i Strå sn (källa: Genline ID 382.14.52700) med Hans Carl Schultz.

TAB 2

Peter Anders Uhrling, (son till Petter Uhrling, Tab 1), född 1734-11-15 på Broby, Strå sn, dpt 18/11 (dopvittne bl a Peter Mårten Duberg, källa: Genline ID 382.13.37200); kallas studerad och lärd man i hsf 1760 (källa: Genline ID 401.3.33000); hovkvartermästare; † 1776-12-15 på Skränge skattegård, Gammalkils sn (lungsot, 42 år gammal, källa: Genline ID 289.24.34200). Gift 1:o med Eriana Kullander, född 1731, † 1771-12-27 på Skränge skattegård, Gammalkils sn (lungsot, 40 år gammal, källa: Genline ID 289.24.33900), dotter till kyrkoherden i Herrestads pastorat Anders Kullander och Johanna Handberg; 2:o med Lovisa Dorothea Rustmeijer.

Barn:

 • Margareta Johanna Uhrling, född 1762-05-27 på Broby, Strå sn, dpt 28/5 (källa: Genline ID 382.13.44700).
 • Elisabet Sophia Uhrling, född 1763-08-26 på Broby, Strå sn, dpt 28/8 (källa: Genline ID 382.14.54600), † ogift och barnlös 1785-12-21 i Vadstena, begr 29/12 (lungsot, 22 år gammal, källa: Genline ID 401.37.1200).
 • Anders Peter Uhrling, född 1764; fänrik; † 1834. se Tab 3.
 • Johanna Maria Uhrling, född 1766-04-12 på Broby, Strå sn, dpt 13/4 (källa: Genline ID 382.14.55100), † 1778-01-13 på Skränge skattegård, Gammalkils sn, begr 25/1 (källa: Genline ID 289.24.34200).
 • Carl Fredrik Uhrling, född 1768-02-09 på Broby, Strå sn, dpt 10/2 (källa: Genline ID 382.14.55500).
 • Bleckert Wilhelm Uhrling, född 1769-05-17 på Broby, Strå sn (dopvittnen bl a lieut Aspling, fenr Wallander, fru Rebecca Aspling och mademoisselle Beata Aspling, källa: Genline ID 382.14.55800).

Dotter 2:o:

 • Anna Margareta Uhrling, född 1773-03-02 på Skränge skattegård, Gammalkils sn, dpt 3/3 (källa: Genline ID 289.24.20000).

TAB 3

Anders Peter Uhrling, (son till Anders Peter Uhrling, Tab 2), född 1764-11-10 på Broby, Strå sn, dpt 19/11 (källa: Genline ID 382.14.54800 och 400.2.36600); elev i Linköpings skola 1779; volontär s å; konstituerad underofficer 1781; sergeant 1789; fänrik med furirs indelning 1790-12-15; avstod från lön 1797; hade avgått 1811 (Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia del 5); † 1834-05-02 på Nygård, Stora Farsbo, Ulrika sn. Gift 1797-12-24 i Ulrika sn (källa: Genline ID 400.14.55300) med demoisselle Eva Catharina Runberg, född 1768-09-27 i Röks sn (källa: Genline ID 361.16.6400 och 400.2.36600), † 1829-11-25 på Nygård, Stora Farsbo, Ulrika sn, begr 1/12 (värk, 61 år gammal, källa: Genline ID 400.15.91600), dotter till bataljonspredikanten vid Kronobergs reg:te, senare kyrkoherden i Ulrika pastorat, fil dr Magnus Johan Runberg och Hedvig Catharina Rauchman.

Barn:

 • Gustaf Fredrik Uhrling, född 1799 (källa: Genline ID 400.2.36600).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Arvid Kugelberg - Kungl. Första livgrenadjärregementets historia. Del 5, Biografiska anteckningar om officerare med vederlikar 1619-1927. Sammanställt av: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: