:

Utterhielm nr 1243

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Utterhielm nr 1243 †

Adlad 1692-03-22, introd. 1693. Utdöd 1717-06-25.


1Trögds härads dombok 1696 (OA). 2 Um.

  • Erik Utter.

Barn:

  • Magnus Utter, adlad Utterhielm, efter »anlagda studier» och vidlyftiga utrikes resor advokatfiskal i Svea hovrätt 1658. Assessor därst. 1664-10-12. Adlad 1692-09-22 (introd. 1693 under nr 1243). Avsked eller möjligen död redan 1693, säkert död före1 1696-09-23. Gift 1:o 1660-12-30 i Stockholm med Brita Göransdotter, född 1640-09-29 1 Stora Tuna socken Kopparbergs län, död 1666-05-26 i Stockholm och begraven s. å. 19/6 i Storkyrkan, dotter av bergsmannen Göran Andersson på Gerbergärde och Kerstin Eriksdotter 'samt brorsdotter till kämnären i Stockholm Hans Andersson, av vars hustru Brita Eriksdotter hon såsom eget barn blivit upptagen'. Gift 2:o 1668-04-09 med Margareta Sylvestersdotter, dotter av landsbokhållaren i Stockholms län Sylvester Sylvestersson och Elsa Eriksdotter.

Barn:

  • 1. Erik, född 1662-09-14. Student i Uppsal 1675-05-15. Hovjunkare, anställd hos riksänkedrottningen Hedvig Eleonora. Död ogift 1717-06-25 i Stockholm och slöt ätten samt begraven i Lovö kyrka, där hans vapen och gravsten ses. Känd miniatyrmålare.
  • Elsa, levde änka 1719. Gift efter1 1696-09-23 men före 1701 med hovkvartermästaren Hans Christoffer von Gertten, i hans 2:a gifte (gift 1:o 1684-02-05 i Eskilstuna med Hedvig Eleonora Drakensköld, i hennes 2:a gifte, dotter av husgerådsmästaren Anders Andersson, adlad Drakensköld, och Anna Mattsdotter), död 1719.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: