:

Lillieholm nr 582

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Lillieholm nr 582 †

Adlad 1653-01-15, introducerad 1654. Sannolikt utdöd i början av 1700-talet.


TAB 1

Mattias Johansson, adlad Lillieholm, till Kerkkola i Jämsä socken i Nylands och Tavastehus län, Finland. Fadern Johan levde ålderstigen 1657 i Åbo, men var död 1671, då modern, ej namngiven, såsom änka var bosatt i nämnda stad – född 1610-09-18 i Åbo (At (P.).). Student i Uppsala 1629-06-01. Kanslist vid generalguvernörsstaten i Åbo 1637. Aktuarie i Svea hovrätt (As.) 1644-07-04. Sekreterare vid generalguvernörsstaten i Åbo 1648-04-29. Adlad 1653-01-15 (introducerad 1654 under nr 582). Häradshövding i övre Satakunta härad 1655-07-02. Död 1675-11-20 och begraven 1676-04-23 i Åbo domkyrka, där hans vapen uppsattes. 'Han erhöll med sin hustru hus vid Baggensgatan i Stockholm. Erhöll 1650-06-21 under ärftligt frälse några byar i Jämsä och uppförde där Kerkkola säteri. Blev 1659, 1660 och 1669 tilltalad för grova tjänstefel, men behöll dock ämbetet till sin död och hans änka fick nådår efter honom'. Gift med Anna Bendtz, död 1678-12-09, och begraven 1679-05-18 i Åbo domkyrka, dotter av (SRB.) borgaren i Stockholm Herman Bendtz och Anna Karckman. 'Hon dömdes 1659 att plikta till domkyrkan, emedan hon en böndag vållat förargelse genom att undanknuffa Engelbrekt Eneskölds fru ur kyrkbänken.’

Barn:

 • Två söner, begrovos 1661-10-06 i Åbo domkyrka
 • Herman. Student i Åbo 1658. Relegerad 1671 på tre år för »grassation, vaktens överfallande, våldsverkan på cour de gardet och andra vidhängande grova excesser under marknadsfreden».
 • Wiliam. Anklagad 1667 vid konsistorium för övervåld på gata.
 • Johan. Student i Åbo 1659. Nämnes ännu 1664 i universitetets protokoll.
 • Anna. Gift 1674-12-09 med kaptenen Johan Cederqvist. [SH liber caus. vol. 132, p. 8 (O. A.).]
 • Maria. Gift 1680 med kaptenen Peter Ollonroth. (SH liber caus. vol. 132, p. 8 (O. A.).)
 • En dotter, död före modern. [SH liber caus. vol. 132, p. 8 (O. A.).]

TAB 2

Mattias (son av Mattias Johansson, adlad Lillieholm, Tab. 1). Student i Åbo 1664. Anhöll 1677 om »viaticum» till Stockholm, där han skulle i tjänst. Kallas fänrik 1679 (SH liber caus. vol. 132, p. 8 (O. A.).) och var senare auskultant i Svea hovrätt. Död före 1694. Gift omkring 1681 med Barbara Plantin, som levde änka 1694, då hon anhöll om hjälp för sig och sina tre barn, dotter av (SH liber caus. vol. 132, p. 8 (O. A.).) justitieborgmästaren i Viborg Johan Plantin och Anna Andersdotter.

Barn:

 • Herman (At (S.).)
 • En son.
 • Catharina, född 1688. Levde sjuklig 1694 (Medd, av amanuensen R. Rosén, Helsingfors.).
 • 9 Åbo.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: