:

Hammarström nr 1068

Från Adelsvapen-Wiki

Adliga ätten Hammarström nr 1068 †

Adlad 1684-11-25, introd. 1686. Utdöd 1699-06-21.


  • Anders Stensson. Bergsman i Linde.

Barn:

  • Sten Andersson. Var tiondeskrivare i Lindes bergslag 1618. Befallningsman eller häradsfogde i Nora och Lindes fögderi 1633-11-00. Tillika bergmästare i Nora, Lindes och Värmlands järnbergslager med Lerbäcks socken i Närke 1637-02-14. Avsked från häradsfogdetjänsten 1641. Lindes stads första borgmästare 1645-11-10, vilken befattning han dock avträdde 1652 till förmån för sin son Anders Stensson. Död 1665-05-25 och begraven i Lindesbergs kyrka, till vilken han skänkte en nattvardskalk av silver 1659 och hans arvingar en större ljuskrona av mässing med 30 armar 1678 [1]. Gift 2:o med Elisabet Svensdotter, född 16041, begraven 1678-06-09 i Lindesbergs kyrka1

Barn:

  • 2. Johan Stensson, adlad Hammarström, bruksherre till Forsmark och Berkinge, båda i Forsmarks socken, Stockholms län, samt Ölsboda i Nysunds socken och Kortfors i Karlskoga socken (båda i Ör.). Född 1632-12-28 i Linde. Först bokhållare på holländska handelskontor. Sedan 1656 förvaltare av Forsmarks bruk i Roslagen. Adlad 1684-11-25 (introd. 1686 under nr 1068). Död barnlös 1699-06-21 och slöt således själv sin adl. ätt, jordfästes 1700-01-16 i Forsmarks kyrka samt ligger jämte sin fru begraven i Valö kyrka, varest deras gravsten och hans vapen synes och till vilken kyrka han för sin gravs underhåll lät giva en summa penningar. Efter honom gavs i testamente till Forsmarks kyrka en silverkanna, tecknad med hans och hans frus vapen och namn samt årtalet 1700. 'Han vinnlade sig mycket om handeln och bergsverket samt byggde bland annat Ölsboda hammare.' Gift 1663-03-10 med Anna de Besche i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1703 med hovkansleren Johan Berg, adlad och friherre Bergenhielm, nr 103, i hans 3:e gifte, född 1629, död 1704), född 1642, död 1709, dotter av brukspatronen Gerard Gillisson de Besche, till Forsmark (fader till Georg och Daniel de Besche, natural. de Besche) och hans 2:a hustru Margareta von Emerssen.

Källor

1J. Johansson, Koraskogs arkiv I (1889–1891).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: