:

Stormhatt nr 316

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Stormhatt nr 316 †

Adlad 1643-06-06, introd. 1647. Utdöd sannolikt 1676-12-04.


1KA., Reduktionskollegii akt 236 (OA). 2At (P). 3KA, Arvid Gustafsson Stenbocks förbrutnagodsakt (OA). 4Lsr. 5Ldk. 6Wn. 7Um. 8At (RA), 9Af.

  • Lars Eriksson, adlad Stormhatt, till Näs (Stormberg) i Bärbo socken, Södermanlands län, vilket han 1629-03-02 erhöll i donation. Född 1588. Kammarskrivare i räknekammaren 1606–1608. Ryttare vid överste Cobrons regemente 1613. Korpral därst. 1614 och deltog i ryska kriget. I änkedrottning Christinas tjänst 1615–1617. Sergeant vid livregementet 1617. Löjtnant vid hertig Carl Filips livregemente 1618. Följde hertigen till Livland 1621. Kapten vid Södermanlands regemente s. å. Regementskvartermästare därst. 1627. Major 1628. Överstelöjtnant 1633. Adlad 1643-06-06 (introd. 1647 under nr 316). Slottshauptman på Ivangorod 1643-06-07 och på Nöteborg 1645-01-24. Kommendant på Nyköpings slott 1657. Död s. å. 18/10 och begraven i Bärbo kyrka, där hans vapen finnes, ävensom ett epitatium över honom, hans fruar och barn. Han hade i sina båda giften sjutton barn, sex i första giftet och elva i andra giftet, alla döda före 1686, av vilka dock endast nedanstående äro kända. Han erhöll 1648-09-10 i förläning åtskilliga fastigheter i Nöteborgs län, däribland Dubrowa fiske, om vilket änkan på 1670-talet tvistade med translatorn Johan Bengtsson Rosenlindts änka.1 Gift 1:o med Maria Fiedler, född 1596-03-18 i Königsberg2, död 1633-05-07 och begraven i Bärbo kyrka, dotter av konung Gustaf II Adolfs arkiater, doktor Caspar Fiedler och Maria Göbel. Gift 2:o med Catharina Håkansdotter, som levde ännu 1693, dotter av Håkan Andersson i Vannala i Västra Vingåkers socken. Hon sålde genom köpebrev, dat. Stockholm 1664-08-04, med sina söners samtycke till Gustaf Sparre sin arvsrätt, tre femtedelar i sin avlidne faders fastighet, ett helt frälsehemman i Vannala.3

Barn:

  • 1. Erik Larsson. Var fänrik vid Södermanlands regemente 1639-05-19 och medföljde s. å. regementets kommendering till Tyskland. Död 1641 mellan 1/8 och 5/9 vid Johan Banérs armé. [4]
  • 1. Sofia, död 1655.5 Gift 1644-06-28 i Stockholm Nikolai förs.6 med anläggaren av glasbruket på Kungsholmen i Stockholm Melker Jungh i hans 1:a gifte (gift 2:o med Elsa Michelsdotter Böök)6, död 16786-11-30.
  • 1. Anna Maria, levde2 änka 1684-11-25, död 1699-08-008. Gift 1647-08-26 med ståthållaren Peder Larsson Alebeck, adlad Örneklou, i hans 2:a gifte, död 1653. 'Hon mistade genom reduktionen sin egendom och genom styvsonen friherre Per Örneklous oriktiga berättelse det lilla hon sedan hade kvar att leva av.'
  • 1. Casper8. Slagen i polska kriget.
  • 1. Justina. Kammarpiga hos drottning Christina. Hon fick 1646-10-05 expektansförläning på tre gårdar i Resta i Nysätra socken, Uppsala län, som förut innehades av hennes mormoder Maria Göbel, men vilka 1652 bortbyttes av hennes man.9 Gift 16519 med tygmästaren och överinspektören Samuel Johansson Örn, adlad Örn, född 1623, död 1693.
  • 2. Jakob, född 164(3). Var fänrik vid Södermanlands regemente 1657. Synes sedan hava lämnat regementet. Kallas löjtnant, då han 1664-08-04 underskrev moderns köpebrev till Gustaf Sparre. Löjtnant vid Södermanlands regemente 1667-04-13. Tjänstg. som regementskvartermästare i Pommern. Död 1671-08-00 i Demmin, där han låg i garnison »på sitt 29 ålders år»(?).
  • 2. Erik. Var fänrik vid bergsregementet 1659. Löjtnant därst. s. å. Slagen vid Hall i Norge 1660-01-14.
  • 2. Carl Adolf, född 165(3). Student i Uppsala7 1663-09-19. Kapten vid livgardet 1676-03-01. Stupade ogift s. å. 4/12 i slaget vid Lund och slöt sannolikt ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: