:

Rittercrantz nr 1588

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rittercrantz nr 1588 †

Adlad 1684-05-10, introd. 1719. Utdöd 1760-10-28.


1At (P).

TAB 1

Per Olofsson. Rådman i Gävle.

Barn:

 • Olaus Petri Gevaliensis, född i Gävle. Student i Uppsala1 1638-08-03. Skolrektor i Gävle 1651. Promov. filosofie mag. i Uppsala 1652. Kyrkoherde i Ljusdals pastorat av ärkestiftet 1660. Död 1661-01-10 i Gävle. Gift med Helena Kruuse, dotter av rådmannen i Gävle Jakob Kruuse och Ingrid Gammal.

Barn:

 • Peter Helsing, adlad Rittercrantz, född i Gävle på 1850-talet. Kassör hos ambassadören, friherre And. Lilliehöök på legationen till Polen 1674-05-10. Hovmästare på nämnda ambassad 1675. Kornett vid Axel Rehnskiölds skvadron 1676-12-28. Löjtnant därst. 1677. Kaptenlöjtnant 1679. Kapten 1680-06-22. Blev s. å. tillika med regementet reducerad. Adlad 1684-05-10 (sonen introd. 1719 under nr 1588). Regementskvartermästare vid adelsfaneregementet 1684-05-13. Död 1703-04-14. 'Han slet mycket ont på sin anställning vid polska ambassaden, dels under tio veckors fångenskap i Colberg hos kurfursten av Brandenburg, dels sedan han den 5 sept. 1676, då han var skickad med brev till konung Carl XI, blev fången av de danske och fängslig hållen, först i Kristianstad, så på Karlshamns skans och sist i Köpenhamns stockhus. Bevistade slaget vid Landskrona den 4 juli 1677 med sådan tapperhet, att han strax därpå blev befordrad. Anhöll vid adlandet att få kalla sig Helsingsköld, vilket avslogs, emedan konung Carl XI själv ville vara såväl Hälsinglands som de övriga herredömenas och landskapernas sköld och försvar. Han fick dock Hälsinglands vapen i skölden.' Gift 1686-01-24 på Malma i Ludgo socken, Södermanlands län med Catharina Maria Örn, född på 1660-talet, levde änka 1720, dotter av tygmästaren Samuel Johansson örn, adlad Örn, och Anna Maria Stormhatt.

Barn:

 • Carl Johan, född 1686. Löjtnant. Död 1760. Se Tab. 2
 • Helena Justina, född 1689-04-26 i Tösse socken, Älvsborgs län, död ogift 1717-12-12 gå Kumlaby i Tingstads socken.

TAB 2

Carl Johan (son av Peter Helsing, adlad Rittercrantz, Tab. 1), född 1686. Kom i tjänst 1703. Underfyrverkare vid artilleriet s. å. 26/5. Avsked 1704-04-04. Furir vid livgardet s. d. Avsked 1705-02-06. Korpral vid adelsfaneregementet s. å. 10/2. Kvartermästare 1706-04-08. Kornett 1709-04-09. Löjtnant 1717-10-05. Genom byte transp. till södra skånska kavalleriregementet 1749-02-14. Avsked s. å. 15/3. Död 1760-10-28 i Kristianstad under en resa och begraven i Huaröds socken, Kristianstads län. och slöt ätten på svärdssidan. 'Han var med vid Lembergs intagande och i slaget vid Fraustadt ävensom i slaget vid Poltava, blev fången vid Perevolotjna och förd till Sibirien, varifrån han hemkom 1715-04-00. Gift 1:o med Anna Dorotea von Köningsfelt, född 1666 i Livland, död 1742-03-23 i Trälleborg. Gift 2:o 1743-11-11 i Huaröds socken med Eva Margareta Mask, dotter av kornetten vid södra skånska kavalleriregementet Daniel Jakob Mask och Catharina Hummel.

Barn:

 • 1. Carl Herman, född 1714. Löjtnant. Död 1759. Se Tab. 3.
 • 1. Catharina Helena. Gift 1749-12-31 i Huaröds socken med kornetten Joakim Peter Bodin i hans 2:a gifte, född 1687-06-01 i Stralsund.
 • 1. Ulrika Elisabet. Gift 1751 med rustmästaren vid Posseska regementet i Malmö Tobias Zærbaum, död 1752.

TAB 3

Carl Herman (son av Carl Johan, Tab. 2), född 1714-12-28. Löjtnant vid artilleriet i Stralsund. Död 1759-10-06 i Pommern. Gift 1:o 1743-05-31 i Önnestads socken, Kristianstads län med Anna Elisabet Svensson, född 1726-04-05, dotter av ryttmästaren Erik Svensson, broder till överstelöjtnanten Jakob Svensson, adlad Riddersven, och Christina Dorotea Bredendick. Gift 2:o 1749-12-30 Med N. N. Bodin.

Barn:

 • 1. Erik Jakob, född 1744-05-16 i Malmö, död 1754-07-08.
 • 1. Anna Dorotea, född 1746-03-19 i Malmö. Gift 1763-09-30 i Kristianstad med tullbesökaren Per Svensson.
 • 2. Peter Samuel, född 1749-11-04, död 1754-06-17.
 • 2. Eva Maria.
 • 2. Catharina Maria, född 1752-05-11, död s. å. 31/5.
 • 2. Carl Johan, född 1753-07-25, död 1757-01-31.
 • 2. Catharina Maria, född 1756-04-29. Gift 1783-06-28 i Hälsingborg med handlanden Niklas Jonasson.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: