:

Rising nr 600

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Rising nr 600 †

Adlad 1653-12-20, introd. 1654. Utdöd 1672-04-28.


Uppgifterna på riddarhusgenealogien rörande den adlade Johan Risinghs giften och barn böra rätteligen hänföras till hans äldre broder (halvbroder?) med samma förnamn. Även uppgiften om födelseåret har förväxlats.


  • Botvid. Borgmästare i Norrköping. Levde ännu 1524.

Barn:

  • Hans Botvidsson. Borgmästare i Norrköping 1535.

Barn:

  • Botvid Hansson. Stadsskrivare i Norrköping 1563–1600. Gift med Ingrid Göransdotter, dotter av häradshövdingen i Östkind Göran Sonesson.

Barn:

  • Claudius Botvidi, född 1573 i Norrköping. Student i Uppsala 1595. Filosofie magister utrikes 1600. Rektor i Norrköping s. å. Prästvigd 1603. Kyrkoherde i Risinge pastorat av Linköpings stift 1607. Kontraktsprost s. å. Preses vid prästmötet 1620. Död 1646 [Hm]. Gift 1:o 1607 med Elisabet Johansdotter, dotter av bokhållaren på Vadstena slott Johan Arvidsson. Gift 2:o med Christina Larsdotter.

Barn:

  • Johan Classon Risingh, adlad Rising, född 1617 i Norrköping. Student i Uppsala 1635-08-28, i Dorpati s. å. 24/10 och i Leiden 16441. Disp. 1640-06-00. Utrikes resor 1646–1648. Sekreterare i kommerskollegium 1651-05-00. Kommissarie och assistensråd i Nya Sverige 1653-12-20. Adlad s. å. 20/12 (introd. 1654 under nr 600). Guvernör i Nya Sverige 1654-05-00. Kommendant därst. 1655-07-30. Överinspektör vid gräns- och strömtullarna i Preussen och Pomerellen 1657-03-11. Hemkom 1660. Assessor i sjörätten 1665-03-16. Död 1672-04-28 28/4 i Stettin [Ak]. Han var den förste nationalekonomiske författaren i Sverige och den ende under 1800-talet och har utom sitt bekanta arbete: Itt uthtogh om kiöphandelen, eller commercierne, vilket han själv befordrade till trycket (1669), även författat en Relation om Nya Sverige (tr. i Sprinchorn, Kolonien Nya Sverige, 1878).

Källor

Litteratur: Ellen Fries, Johan Classon Risingh i Hist. Tidskrift för 1896 och K. K:son Leijonhufvud, Botvid Borgmästarens släkt (Rising) i Personhist. Tidskrift för 1906.


1At (P).

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: