:

Wettermark

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Anders Wettermark, (möjl son eller nära släkt till tullskrivaren i Linköping Anders Larsson Wettermark, † där 1727-05-05 - dock ej upptagen i dennes bou 1728-11-07), regementsskrivare vid Jönköpings reg:te; † 1740-09-02 på Krökesbo, Forserums sn (källa: Genline ID 265.18.106200). Gift 1717-11-10 i Barkeryds sn (källa: Genline ID 211.44.46700) med jungfrun Catharina Ahlander, född 1692-10-28 på Nöbbeleds Södergård, Reftele sn, † 1757-10-09 i Ölmstads sn, dotter till mönsterskrivaren vid Jönköpings Infanterireg:te Lars Andersson och madame Maria Johansdotter Barck.

Barn:

 • Anna Catharina Wettermark, född 1721 på Krökesbo, Forserums sn.
 • Johan Wettermark, född 1727; regementsskrivare; † 1781. se Tab 2.

TAB 2

Johan Wettermark, (son till Anders Wettermark, Tab 1), född 1727 på Krökesbo, Forserums sn (fb oläsliga); regementsskrivare vid Jönköpings reg:te; † 1781-11-24 på Krökesbo, Forserums sn av slag, begr 7/12 (källa: Genline ID 211.46.73000). Gift med Helena Fovelin, född 1737-03-16 på Barkeryds Skattegård, Barkeryds sn (klockan 2 om morgonen, källa: Genline ID 211.45.56500), † där 1802-01-18 av hetsig feber (källa: Genline ID 211.46.91200), dotter till kyrkoherden i Barkeryds och Nässjö pastorat Sven Fovelin och Christina Tegnelin.

Barn:

 • Anders Wettermark, född 1759; fältkamrer; † 1824. se Tab 3.
 • Gabriel Wettermark, född 1762; häradsskrivare, kontrollör; † 1811. se Tab 11.
 • Johan Wettermark, född 1764; sekreterare; † 1822. se Tab 15.
 • Vilhelm Wettermark, född 1765; mönsterskrivare, korpral, sekreterare; † 1832. se Tab 19.
 • Christina Catharina Wettermark, född 1767-09-18 på Barkeryds Skattegård, Barkeryds sn, † 1833-08-26 på Nystorp, Lommaryds sn. Gift 1:o 1793-09-27 i Barkeryds sn med livdrabanten, senare kornetten Carl Gustaf von Gertten, född 1774-07-25 på Alarp, Barkeryds sn, † där barnlös 1809-05, begr 14/5 (hans ungdomsår vårdades ömt af dess K föräldrar. Njöt undervisning hemma af särskilda informatorer, till dess han blef student i Lund. Befullmäktigad Herrtilig Lifdrabant med Cornetts heder år 1793 d 27 Sept. Gift med demoisselle Christina Catharina Wettermark. Utan barn under sit 16 åriga äktenskap. Han var en mot fattige godhjertad man samt förde en stilla och redelig wandel. Han var i några år sjuklig af tvinsot och dog af lefversjuk. Begrofs af Kyrkoherden Rosengrén, källa: Genline ID 211.46.96800); 2:o 1813-02-03 i Barkeryds sn med löjtnanten vid Kungliga arméns flotta Nils Gustaf Stiernspetz, född 1781 i Säby sn; 3:o 1824 med överstelöjtnanten, R S O Johan Fredrik de Maré, i hans 2:a äktenskap (gift 1:o med Ulrika Charlotta Mobeck, med vilken han fick 2 barn och från vilken han blev skild, född 1760-09-29 (natten mellan 29 och 30) på Svärdsfalla, Trehörna sn, dpt 10/10 (källa: Genline ID 397.27.96500), † 1833, dotter till löjtnanten vid Jönköpings infanterireg:te Gustaf Mobeck och Christina Bergenadler), född 1763-12-03 på Stora Farsbo, Ulrika sn, † 1836-10-01 på Nystorp, Lommaryds sn.
 • Knut Gustaf Wettermark, född 1775; kronolänsman; † 1825. se Tab 20.
 • Svante Wettermark, född 1779; assessor, kronobefallningsman; † 1848. se Tab 27.

TAB 3

Anders Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 2), född 1759-11-05 på Barkeyds Skattegård (källa: Genline ID 265.9.77000); fältkamrer vid Kungliga Jönköpings Infanterireg:te; † 1824-03-05 på Krökesbo, Forserums sn, begr 14/3 (källa: Genline ID 265.20.20200). Gift 1788-03-25 i Hakarps sn (källa: Genline ID 1098.7.3200) med jungfrun Sigrid Margareta Lemchen, född 1762-07-20 på Göransbergs Pappersbruk, Hakarps sn, dpt 24/7 (källa: Genline ID 1089.7.13800), † 1812, dotter till fabrikören Jonas Lemchen och Helena Stass.

Barn:

 • Johan Gabriel Wettermark, född 1788; regementsskrivare, sekreterare, arrendator. se Tab 4.
 • Helena Christina Wettermark, född 1790-04-23 på Krökesbo, Forserums sn, dpt 26/4 (källa: Genline ID 265.19.5400); bosatt ogift på Bjurviks säteri i Nävelsjö sn (källa: Genline ID 1122.7.24600).
 • Carl Gustaf Wettermark, född 1792; kapten, R S O; † 1864. se Tab 5.
 • Lars Jonas Wettermark, född 1795; kronobefallningsman; † 1853. se Tab 6.
 • Margareta Regina Wettermark, född 1799-02-24 på Krökesbo, Forserums sn, dpt 28/2 (källa: Genline ID 265.19.7100).
 • Gustava Charlotta Wettermark, född 1800-01-30 på Krökesbo, Forserums sn, dpt 31/1 (källa: Genline ID 265.19.7200).

TAB 4

Johan Gabriel Wettermark, (son till Anders Wettermark, Tab 3), född 1788-12-26 på Krökesbo, Forserums sn, dpt 28/4 (källa: Genline ID 265.19.5000); regementsskrivare, sekreterare, arrendator. Gift med Helena Catharina Forss, född 1798-12-22 i Skänninge, dpt 23/12 (källa: Genline ID 373.10.48600), dotter till byggmästaren Johan Gustaf Forss och madame Lovisa Berg.

Döttrar:

 • Matilda Gustava Wettermark, född 1819-09-07 på Sonarps Boställe, Vinnerstads sn (källa: Genline ID 409.1.81300).
 • Sigrid Lovisa Wettermark, född 1823-11-02 på Sonarp, Vinnerstads sn, dpt 4/11 (källa: Genline ID 409.12.24200). Gift med kaptenen Carl Oscar Engström, född 1817 i Ysane sn.

TAB 5

Carl Gustaf Wettermark, (son till Anders Wettermark, Tab 3), född 1792 på Krökesbo, Forserums sn; kapten vid Kungliga Jönköpings reg:te, R S O; † 1864-12-31 på Krökesbo, Forserums sn av slag, begr 1865-01-01 (källa: Genline ID 100006.34.32300). Gift 1825-09-09 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn (brudparet syskonbarn. Deras af Kongl Maj:t i Nåder för dem utfärdad Tillåtelseresolution att med hwarandra ingår äktenskap förwaras här i Archivet, källa: Genline ID 211.29.900) med sin kusin demoisselle Hedvig Wettermark, född 1799-08-08 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn, dotter till sekreteraren Vilhelm Wettermark och Kerstin Andersdotter.

Dotter:

 • Leontina Vilhelmina Matilda Wettermark, född 1826-12-14 på Boarps Rusthåll, Barkeryds sn, † 1897 i Stenbrohults sn. Gift 1859-11-04 i Barkeryds sn med kyrkoherden i Stenbrohults pastorat Johan Henrik Forssander, född 1818 i Vittaryds sn.

TAB 6

Lars Jonas Wettermark, (son till Anders Wettermark, Tab 3), född 1795-02-04 på Krökesbo, Forserums sn, dpt 5/2 (källa: Genline ID 265.19.6500); kronobefallningsman i Gullbergs, Bobergs och Valkebo häraders fögderi; † 1853-10-06 på Docketorp, Landeryds sn av slag. Gift 1834-10-19 i Skeppsås sn med sin kusin, fröken Maria Augusta Wettermark, född 1811-07-03 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † 1893-03-16 i Linköpings Domkyrkofs, dotter till assessorn och kronobefallningsmannen Svante Wettermark och Anna Christina Rendahl.

Barn:

 • Laura Augusta Christina Wettermark, född 1836 på Karstorp, Klockrike sn; hushållerska på Moheda Södregård, Moheda sn; ogift.
 • Carl August Israel Wettermark, född 1837; arrendator, hemmansägare. se Tab 7.
 • Svante Henrik Hjalmar Wettermark, född 1839; snickare. se Tab 8.
 • Johan Ludvig Valfrid Wettermark, född 1842; garvare. se Tab 9.
 • Lars Gustaf Enok Wettermark, född 1843; byggmästare. se Tab 10.

TAB 7

Carl August Israel Wettermark, (son till Lars Jonas Wettermark, Tab 6), född 1837-12-23 på Karstorp, Klockrike sn; arrendator och hemmansägare på Stora Walla Södergård, Flistads sn; brukare på Hjelmsäter nr 33 i Linköpings Domkyrkofs. Gift 1871-06-30 i Ljungs sn med Hilma Christina Andersdotter, född 1846-06-26 på Stora Walla Norrgård, dpt 27/6 (källa: Genline ID 286.12.11200), dotter till skattebonden Anders Gustaf Magnusson och Christina Lovisa Johansdotter.

Barn:

 • Maria Lovisa Isabella Wettermark, född 1872 i Ljungs sn.
 • Linda Maria Christina Wettermark, född 1873 i Ljungs sn.
 • Alma Ebba Maria Wettermark, född 1874 i Ljungs sn.
 • Carl Gustaf Jonas Wettermark, född 1875; kusk.
 • Maria Augusta Sidonia Wettermark, född 1876 i Ljungs sn.
 • Hilma Maria Vilhelmina Wettermark, född 1877 i Ljungs sn.
 • Knut Svante Israel Wettermark, född 1879 i Ljungs sn.
 • Arvid Viktor Pontus Wettermark, född 1881 i Ljungs sn.
 • Anna Adolfina Maria Wettermark, född 1885 i Flistads sn.
 • Simon Thure Uno Wettermark, född 1886 i Linköping.

TAB 8

Svante Henrik Hjalmar Wettermark, (son till Lars Jonas Wettermark, Tab 6), född 1839 på Karstorp, Klockrike sn; snickare. Gift med Helena Fredrika Bergling, född 1843-09-23 på Carlsfors, Värnamo sn (källa: Genline ID 1149.7.27100), dotter till hammarsmeden Anders Bergling och Inga Svensdotter..

Barn:

 • Carl Emil Hjalmar Wettermark, född 1870 i Västra Vingåkers sn.
 • Edla Matilda Selma Wettermark, född 1873 i Jönköping.
 • Knut Fredrik Israël Wettermark, född 1876 i Jönköping.
 • Bror Gustaf Efraim Wettermark, född 1878 i Jönköping.

TAB 9

Johan Ludvig Valfrid Wettermark, (son till Lars Jonas Wettermark, Tab 6), född 1842 på Karstorp, Klockrike sn; garvare. Gift 1870-11-29 i Västerviks sfs med mamsell Anna Maria Hellman, född 1837-01-11 i Västerviks sfs, dotter till styrmannen Carl Gustaf Hellman och Catharina Mathilda Westerström (född 1816-03-06 på Kolsebro, Ukna sn, dotter till bokhållaren Lars Westerström och Anna Maria Seboldt).

Barn:

 • David Pontus Wettermark, född 1871 i Regna sn.
 • Carl Arvid Wettermark, född 1873 i Gränna lfs.
 • Erik Emanuel Wettermark, född 1875 i Gränna lfs.

TAB 10

Lars Gustaf Enok Wettermark, (son till Lars Jonas Wettermark, Tab 6), född 1843 på Karstorp, Klockrike sn; byggmästare. Gift med Lovisa Andersdotter, född 1844 i Boo sn.

Dotter:

 • Signe Augusta Catharina Wettermark, född 1876 i Linköpings St Lars fs.

TAB 11

Gabriel Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 2), född 1762-08-10 på Barkeryds Skattegård, Barkeryds sn; häradsskrivare, kontrollör; † 1811-05-12 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn av feber. Gift 1:o 1784-10-19 i Hjälmseryds sn (källa: Genline ID 1092.10.83100) med jungfrun Ulrika Sofia Ödmann, född 1760 i Växjö, † 1787 i Skärstads sn, dotter till kyrkoherden i Hjälmseryds pastorat, häradsprosten Gabriel Ödmann och Catharina Wiesel. 2:o 1790-07-04 i Björkö sn (samma dag som sin bror Johan, med dennes svägerska, källa: Genline ID 1069.17.62900) med jungfrun Brita Ulrika Ljungh, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med Jonas Colliander, född 1732 i Växjö, † 1799), född 1770 i Björkö sn, † där 1849, dotter till fil mag, kyrkoherden och prosten Sven Ljungh och Birgitta Oxelgren. 3:o 1793-11-29 i Långaryds sn (källa: Genline ID 1111.30.85800) med jungfrun, dygdädla Christina Regina Lång, född 1773 i Vrigstads sn, † 1833-06-06 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn, begr 14/6 (källa: Genline ID 256.2.4700), dotter till häradsskrivaren i Mo, Tveta och Vista härader Magnus Lång och Dorothea Elisabet Ulmstedt.

Dotter 1:o:

 • Christina Wettermark, född 1786 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn.

Dotter 2:o:

 • Helena Brita Wettermark, född 1791 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn.

Barn 3:o:

 • Helena Dorothea Wettermark, född 1794 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn, † 1852 i Järstorps sn. Gift 1818 i Ölmstads sn med kronolänsmannen Isac Agely, född 1795 i Mulseryds sn, † 1874-12-08 på Skrikebo, Järstorps sn.
 • Ulrika Sofia Wettermark, född 1795 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn, † 1826 i Jönköping. Gift 1813 i Ölmstads sn med kontrollören Johan Gabriel Ekelund, född 1786 i Långaryds sn, † 1857 i Jönköping.
 • Johan Magnus Wettermark, född 1796; auditör, kronolänsman; † 1873. se Tab 12.
 • Anna Catharina Wettermark, född 1800 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn, † 1855 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1829 i Jönköping med sin svåger kontrollören Johan Gabriel Ekelund, född 1786 i Långaryds sn, † 1857 i Jönköping.
 • Gustaf Wettermark, född 1802 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn, † 1857 i Jönköpings Kristina fs.
 • Fredrika Wettermark, född 1803 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn.
 • Valfrid Wettermark, född 1808; † 1889. se Tab 13.

TAB 12

Johan Magnus Wettermark, (son till Gabriel Wettermark, Tab 11), född 1796-10-03 i Ölmstads sn (källa: Genline ID 828.13.35900); auditör, kronolänsman; ägare till ½ Horn Ödegård, Hamneda sn; † 1873-02-20 på Hamneda Gästgivaregård, Hamneda sn (källa: Genline ID 828.29.32500). Gift med Märta Gustafva Angel, född 1806-01-30 på Väraboda säteri, Ryssby sn, dpt 4/2 (källa: Genline ID 840.30.94600), dotter till kronofogden Johan Adolf Angel och Johanna Catharina Hallin.

Son:

 • Frans Adolf Alfred Wettermark, född 1834; inspektor. se Tab 13.

TAB 13

Frans Adolf Alfred Wettermark, (son till Johan Magnus Wettermark, Tab 12), född 1834-04-01 i Göteryds sn; inspektor. Gift med sin kusin Gustava Sofia Fredrika Janzon, född 1842-06-09 i Växjö, dpt 14/6 (ett av dopvittnena är auditör Wettermark, källa: Genline ID 862.29.19600), dotter till fångvaktmästaren Johan Gustaf Janzon och Eva Sophia Angel.

Barn:

 • Jenny Maria Sofia Wettermark, född 1862-06-27 på Horn Gummesgård, Hamneda sn, † där 1865-06-22.
 • Axel Johan Alfred Wettermark, född 1865-04-29 på Horn Gummesgård, Hamneda sn, † där 1868-05-14.
 • Anna Jenny Leontina Wettermark, född 1867-09-18 i Tutaryds sn.
 • Emma Hedvig Augusta Wettermark, född 1870-04-15 i Tutaryds sn; sömmerska; ogift.
 • Carl Gustaf Valfrid Wettermark, född 1872 i Tutaryds sn.
 • Siri Nanny Maria Wettermark, född 1876 i Halmstad.

TAB 13

Valfrid Wettermark, son till Gabriel Wettermark, Tab 11), född 1808 på Drevseryds Södergård, Ölmstads sn; garvare. Gift 1833 i Ölmstads sn med Anna Brita Rendahl, född 1815 i Ölmstads sn, dotter till hemmansägaren Eskil Magnus Rendahl och Anna Larsdotter.

Barn:

 • Otto Vilhelm Alfred Wettermark, född 1834 i Jönköpings Kristina fs.
 • Anna Regina Wettermark, född 1835 i Jönköpings Kristina fs. Gift med lantbruken August Fabian Victor Carlander, född 1833 i Värnamo sn.
 • Ulrika Dorothea Wettermark, född 1838 i Jönköpings Kristina fs. Gift med brukspatronen Malte Per Gustaf Colléen, född 1836 i Vetlanda sn.
 • Axel Gabriel Wettermark, född 1842 i Jönköpings Kristina fs.
 • Teodor Wettermark, född 1844 i Jönköpings Kristina fs. Gift med Ida Charlotta Törnebohm, född 1847 i Karlskrona.
 • Claes Wettermark, född 1846 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1870 i Jönköping Sofia fs med Helga Vilhelmina Krukenberg.
 • Maria Elisabet Wettermark, född 1849 i Jönköpings Kristina fs.

TAB 15

Johan Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 3), född 1764 på Barkeryds Skattegård, Barkeryds sn; mönsterskrivare vid Kungliga Adelsfanan, sekreterare; † 1822-07-03 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn, begr 14/7 (källa: Genline ID 1122.15.67000). Gift 1790-08-04 i Björkö sn (samma dag som sin bror Gabriel, med dennes svägerska, källa: Genline ID 1069.17.62900) med jungfrun Anna Sara Ljungh, född 1766-02-20 i Björkö sn (källa: Genline ID 1122.7.24600), † 1836-06-30 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn av slag, begr 26/6 (källa: Genline ID 1122.16.75400), dotter till fil mag, kyrkoherden och prosten Sven Ljungh och Birgitta Oxelgren.

Barn:

 • Birgitta Helena Wettermark, född 1791-04-20 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn, dpt 21/4 (källa: Genline ID 1122.14.51200). Gift 1811-10-03 på Bjurviks säteri med handelsbokhållaren Carl Gustaf Nyman (morgongåva 100 lod silver).
 • Sven Johan Wettermark, född 1793; kronobefallningsman. se Tab 16.
 • Anna Catharina Wettermark, född 1794-07-07 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn. Gift 1820-09-19 på Bjurviks säteri med komministern i Almesåkra pastorat Sven Anders Rubin (morgongåva 100 lod silver, källa: Genline ID 1122.15.65800).
 • Anders Wettermark, född 1796; häradsskrivare, kronobefallningsman; R V O. se Tab 17.
 • Gustaf Wettermark, född 1799-04-19 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn, dpt 21/4 (källa: Genline ID 1122.14.51900).

TAB 16

Sven Johan Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 15), född 1793-02-21 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn, dpt 24/2 (källa: Genline ID 1122.14.51400); kronobefallningsman. Gift 1:o med Christine Sofie Fahnehielm, född 1802-01-02, † 1828-07-31 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn i barnsbörd, begr 5/8 (källa: Genline ID 1122.15.67300). 2:o 1834-06-08 i Skänninge med fröken (källa: Genline ID 373.10.70800) Jeanette Beata Pfeiff, född 1810-12-10 i Västra Hargs sn (källa: Genline ID 419.20.24000), dotter till sergeanten Carl Gustaf Pfeiff och Beata Catharina Wallman.

Barn 1:o:

 • Carl Robert Johan Wettermark, född 1825-06-05 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn, † barn.
 • Anna Johanna Carolina Wettermark, född 1826-04-27 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn (källa: Genline ID 245.19.88000). Gift 1849-06-24 (källa: Genline ID 245.19.88000) med sergeanten August Kullberg, född 1824-06-18 på Svartarp, Höreda sn (källa: Genline ID 1097.20.7400 och 245.19.88000). Paret var bosatta på Knapparp Norrgården, Norra Solberga sn och fick flera barn.
 • Gustava Sofia Regina Wettermark, född 1828-07-27 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn.

Barn 2:o:

 • Hilda Catharina Charlotta Wettermark, född 1836-08-18 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn. Gift med kammarskrivaren Wilhelm Hjorton, född 1848 i Kättilstads sn.
 • Ernst Gustaf Patrik Wettermark, född 1842-02-21 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn.
 • Anna Edla Cecilia Wettermark, född 1845-12-06 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn.

TAB 17

Anders Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 15), född 1796-09-15 på Bjurviks säteri, Nävelsjö sn; häradsskrivare i Allbo härad, kronobefallningsman; R V O. Gift 1821-10-06 i Blädinge sn (källa: Genline ID 819.18.39600) med jungfrun Ulrika Benedikta Ingeldahl, född 1794-08-26 i Växjö sfs, dotter till sämskmakaren Christopher Henrik Ingeldahl och Dorothea Lång.

Barn:

 • Johan Fredrik Wettermark, född 1824; lanträntmästare. se Tab 18.
 • Anna Dorotea Wettermark, född 1826-02-17 på Espemo, Blädinge sn, dpt 24/2 (källa: Genline ID 819.18.33100). Gift 1847-05-22 i Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.16.93200) med apotekaren Carl Erengisel Hyltén-Cavallius, född 1817 i Vislanda sn, † 1853 i Göteborg. Hon var bosatt änka i Vinamon nr 30 i Växjö sfs hos sin bror med sina två barn Elisabet Ulrika, född 1850-10-01 i Göteborg och Carl Fredrik, född 1853-07-13 i Göteborg, källa: Genline ID 862.70.25700).
 • Ulrika Charlotta Wettermark, född 1828 på Tävelsås Lunnagård kronoskatte, Tävelsås sn. Gift 1855-09-20 i Tävelsås sn (källa: Genline ID 853.17.103300) med Lars Gustaf Rydén.

TAB 18

Johan Fredrik Wettermark, (son till Anders Wettermark, Tab 16), född 1824-01-19 på Espemo, Blädinge sn, dpt 26/1 (källa: Genline ID 819.18.32400); lanträntmästare; ägare till Vinaman nr 30 i Växjö sfs. Gift 1:o 1861-10-22 (källa: Genline ID 862.52.8100) med sin syssling, fröken Ebba Wilhelmina Ottilia von Sivers, född tvilling 1842-01-21 på Rönjane Kronogård, Lekeryds sn, dpt 24/1 (källa: Genline ID 862.52.8100 och 1107.8.83400), † 1865-07-28 i Växjö sfs (källa: Genline ID 862.52.8100), dotter till kronobefallningsmannen Pehr Adolf von Sivers och Anna Christina Wettermark. 2:o 1867-05-27 (källa: Genline ID 862.70.25500) med fröken Maria Wilhelmina Ingeborg Sandels, född 1836-03-31 i Brännkyrka sn (källa: Genline ID 2733.2.17700), dotter till majoren Lars August Sandels och Clementina Adelaïde von Heland.

Son 1:o:

 • Anders Wettermark, född 1865-02-16 i Växjö sfs (källa: Genline ID 100007.4.30000).

Barn 2:o:

 • Maria Wettermark, född 1868-11-02 i Växjö sfs, † där s d (källa: Genline ID 862.70.25500).
 • Ruth Wettermark, född 1870-03-05 i Växjö sfs (källa: Genline ID 862.70.25500).
 • Carl Sigfrid Wettermark, född 1877 i Växjö sfs.

TAB 19

Vilhelm Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 2), född 1765-10-03 på Krökesbo, Forserums sn (källa: Genline ID 211.16.90900); mönsterskrivare vid Jönköpings reg:te, korpral vid Adelsfanan, sekreterare, ledamot av Växjö Bibelsällskap; † 1832-12-07 på Boarps Kronoskatterusthåll av slag (källa: Genline ID 211.29.10500). Gift 1793-11-04 i Barkeryds sn med Kerstin Andersdotter, född 1765-03-11 på Torpagölen, Alarp, Barkeryds sn (bondedotter, källa: Genline ID 211.16.90900), † 1841-07-06 på Kvarnkärr, Barkeryds sn av ålderdomskramper, begr 18/7 (källa: Genline ID 211.29.12700).

Barn:

 • Helena Wettermark, född 1794-10-03 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn.
 • Hedvig Wettermark, född 1799-08-08 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn. Gift 1825-09-09 på Boarps Kronoskatterusthåll med sin kusin, kaptenen vid Kungliga Jönköpings reg:te, R S O Carl Gustaf Wettermark, född 1792, † 1864.
 • Anna Christina Wettermark, född 1802-02-11 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn. Gift 1831-08-31 i Barkeryds sn (källa: 211.29.9300) med kronobefallningsmannen i Tveta härad Pehr Adolf von Sivers, född 1798-11-05 på Koveryd, Öggestorps sn, † 1862-07-08 på Frövik Norrgård, Järsnäs sn (vattusot).
 • Johanna Wettermark, född 1804 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn; mamsell; † ogift och barnlös 1865-06-26 på Krökesbo, Foserums sn (källa: Genline ID 100006.37.47900).
 • Ebba Vilhelmina Wettermark, född 1807 på Boarps Kronoskatterusthåll, Barkeryds sn, † där 1809.
 • Johan Wettermark, † 1811.

TAB 20

Knut Gustaf Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 2), född 1775-10-30 på Krökesbo, Forserums sn; mönsterskrivare vid Adelsfanan, kronolänsman i Bobergs härad; † 1825-09-12 på Boberg, Fornåsa sn av nervfeber, begr på Fornåsa kyrkogård 18/9 (källa: Genline ID 287.20.34100). Gift 1802 i Bjälbo sn med demoisselle Anna Birgitta Ölander, född 1778 i Ölmstads sn, † 1863 i Bjälbo sn, dotter till kyrkoherden i Ölmstads pastorat Arvid Abraham Ölander och Maria Johansdotter Wikbom.

Barn:

 • Arvid Vilhelm Wettermark, född 1805; kronolänsman. se Tab 21.
 • Gustava Everdina Wettermark, född 1808-02-19 på Biskopsberga, Allhelgona sn, † ogift och barnlös 1859-08-04 i Vadstena.
 • Maria Helena Wettermark, född 1810-03-03 i Orlunda sn. Gift 1838-11-04 i Hägerstads sn med stenhuggaren Nils Peter Pedro.
 • Per Johan Wettermark, född 1812; garvare; † 1873. se Tab 26.
 • Charlotta Bernhardina Wettermark, född 1815-03-03 i Orlunda sn, † 1865. Gift 1848 med kyrkoherden i Fröderyds pastorat Per Pettersson, född 1814, † 1896.
 • Ulrika Sofia Wettermark, född 1818-11-20 i Orlunda sn, † där ogift och barnlös 1849-05-08.

TAB 21

Arvid Vilhelm Wettermark, (son till Knut Gustaf Wettermark, Tab 20), född 1805-07-13 i Barkeryds sn; kronolänsman i Bobergs härad. Gift med Anna Lena Andersson, född 1795-08-26 på Brunn, Hammars sn, dpt s d (källa: Genline ID 198.31.29800), dotter till hemmansägaren Anders Larsson och Anna Brita Hofstedt.

Barn:

 • Gustaf Alfred Wettermark, född 1827-08-06 på Boberg, Fornåsa sn, dpt 7/8 (källa: Genline ID 287.20.22000), † där 1828.
 • Sven Axel Wettermark, född 1829; handlande; † 1873. se Tab 22.
 • Carl Fredrik Wettermark, född 1831; snickare; † 1890. se Tab 24.

TAB 22

Sven Axel Wettermark, (son till Arvid Vilhelm Wettermark, Tab 21), född 1829-01-03 på Boberg, Fornåsa sn, dpt 8/1 (källa: Genline ID 287.20.22700); handlande i Linköping; † 1873-01-02 i Linköpings Domkyrkofs av instertitel leverinflammation. Gift 1857-10-18 i Tjärstads sn med jungfrun Anna Mathilda Andersson, född 1832-11-28 på Mjölby Gästgivaregård, dpt 29/11 (källa: Genline ID 338.25.84000), dotter till Anders Andersson och Lena Jonsdotter.

Barn:

 • Emelie Augusta Wettermark, född 1858 i Linköpings Domyrkofs.
 • Gustaf Edvard Wettermark, född 1860; guldgesäll. se Tab 23.
 • Axel Fredrik Wettermark, född 1861 i Linköpings Domkyrkofs.
 • Ernst Ludvig Wettermark, född 1865 i Linköpings Domkyrkofs.

TAB 23

Gustaf Edvard Wettermark, (son till Sven Axel Wettermark, Tab 22), född 1860 i Linköpings Domkyrkofs; guldgesäll. Gift 1889-02-14 i Vimmerby sfs med Anna Sofia Wilhelmina Blomqvist, född 1866-11-20 i Norra Kvarteret, Vimmerby sfs, dotter till gelbgjutaren och lokomotivputsaren Johan Ulrik Blomqvist och Christina Charlotta Blomqvist.

Barn:

 • Ivar Richard Edvin Wettermark, född 1889-06-16 i Vimmerby sfs; plåtslagare. Gift med Beda Sigrid Maria Jute, född 1896-05-26 på Åby Bruk, Horns sn, dotter till skräddaren Gustaf Georg Linus Jute och Maria Karlsson.
 • Ingegerd Anna Elvira Wettermark, född 1891 i Vimmerby sfs. Gift med Axel Henrik Pettersson.
 • Ruth Kerstin Alice Wettermark, född 1893-07-18 i Vimmerby sfs.
 • Torild Sven Edvard Wettermark, född 1899-08-17 i Vimmerby sfs.
 • Ingvar Staffan Alexis Wettermark, född 1903 i Vimmerby sfs
 • Siri Emilie Sofia Wettermark, född 1906-07-06 i Vimmerby sfs.

TAB 24

Carl Fredrik Wettermark, (son till Arvid Vilhelm Wettermark, Tab 21), född 1831-04-17 på Rimstad, Skeppsås sn; snickare; † 1890-10-31 på Glänås, Svanshals sn. Gift 1857-09-30 i Allhelgona sn (källa: Genline ID 267.17.81900) med hushållerskan Johanna Christina Carolina Pettersson, född 1827 i Allhelgona sn, dotter till rusthållaren på Folkinge Anders Petter Pettersson och Greta Lisa Andersdotter.

Barn:

 • Carl Axel Wettermark, född 1857 i Västra Stenby sn, † där 1858.
 • Signe Carolina Wettermark, född 1859 i Västra Stenby sn.
 • Carl Isak Wettermark, född 1862 i Västra Stenby sn. se Tab 25.
 • Emilia Mathilda Wettermark, född 1864 i Västra Stenby sn.
 • Hilda Elisabet Wettermark, född 1866 i Västra Stenby sn.
 • Aron Fredrik Wettermark, född 1869 i Västra Stenby sn.

TAB 25

Carl Isak Wettermark, (son till Carl Fredrik Wettermark, Tab 24), född 1862 i Västra Stenby sn. Gift med Elin Sofia Jansdotter, född 1867 i Godegårds sn, dotter till Jan Petter Andersson och Johanna Matilda Persdotter.

Barn:

 • Carl Herbert Wettermark, född 1890 i Godegårds sn.
 • Edit Maria Wettermark, född 1891 i Västra Stenby sn.
 • Arvid Martin Wettermark, född 1897 i Västra Stenby sn.
 • Ottilia Elvira Matilda Wettermark, född 1899 i Västra Stenby sn.

TAB 26

Per Johan Wettermark, (son till Knut Gustaf Wettermark, Tab 20), född 1812-11-05 i Orlunda sn; garvare; † 1873 i Jönköpings Kristina fs. Gift 1836-03-09 i Skänninge (källa: Genline ID 373.10.71000) med mamsell Johanna Lomell.

Barn:

 • Knut August Wettermark, född 1839.
 • Per Ludvig Wettermark, född 1843 i Stockholm.
 • Carolina Wilhelmina Wettermark, född 1851 i Stockholm. Gift med Georg Axel Carlqvist.

TAB 27

Svante Wettermark, (son till Johan Wettermark, Tab 2), född 1779-09-03 på Barkeryds Skattegård, Barkeryds sn; assessor, kronobefallningsman i Gullbergs, Bobergs och Valkebo häraders fögderi; † 1848-02-16 på Kvinslunda, Skeppsås sn. Gift 1810-06-24 i Bjälbo sn med jungfrun Anna Christina Rendahl, född 1790-06-20 i Bjälbo sn, † 1840-01-25 på Kvinslunda, Skeppsås sn av lungsot, dotter till organisten och kronofogden Per Gustafsson Rendahl och Maria Johansdotter Rendahl.

Barn:

 • Maria Augusta Wettermark, född 1811-07-03 på Kvinslunda, Skeppsås sn (källa: Genline ID: 369.12.11200), † 1893-03-16 i Linköpings Domkyrkofs. Gift 1834-10-19 i Skeppsås sn med sin kusin, kronobefallningsmannen Lars Jonas Wettermark, född 1795-02-04 på Krökesbo, Forserums sn, dpt 5/2 (källa: Genline ID 265.19.6500), † 1853-10-06 på Docketorp, Landeryds sn av slag.
 • Peter Carl Ludvig Wettermark, född 1813-03-08 på Kvinslunda, Skeppsås sn; sjöman.
 • Helena Christina Matilda Wettermark, född 1814-07-31 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † 1872-05-25 i Flistads sn. Gift 1846-04-26 i Skeppsås sn med rusthållaren och riksdagsmannen Carl Anders Larsson, född 1819-04-17 i Mjölby sn, † 1884-10-02 på Hornstäve, Vreta Kloster sn.
 • Svante Henrik Wettermark, född 1816; bruksinspektor, brukspatron; † 1893. se Tab 29.
 • Johan August Wettermark, född 1817-09-20 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † späd.
 • Johan Edvard Wettermark, född 1819-01-19 på Kvinslunda, Skeppsås sn; studerande; † 1826-04-20 på Kvinslunda, Skeppsås sn av slag.
 • Emilie Charlotta Wettermark, född tvilling 1820-08-23 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † ogift och barnlös 1862 på Maspelösa, Flistads sn.
 • Sofia Lovisa Wettermark, född tvilling 1820-08-23 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † ogift och barnlös 1907-03-13 i Linköpings Domkyrkofs.
 • Wilhelmina Josefina Wettermark, född 1824-10-13 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † 1896-11-10 i Linköpings Domkyrkofs. Gift 1854-02-28 i Linköpings Domkyrkofs med hauboisten och fiskaren Adolf Sandkvist, född 1828 i Landeryds sn, † 1874-07-15 i Landeryds sn.
 • Fredrika Regina Wettermark, född 1833-09-19 på Kvinslunda, Skeppsås sn, † där s å 21/9 av slag.

TAB 28

Svante Henrik Wettermark, (son till Svante Wettermark, Tab 27), född 1816-07-30 på Kvinslunda, Skeppsås sn; bruksinspektor, brukspatron på Bondeby egendom; † 1893-03-18 på Bondeby, Kristbergs sn (källa: Genline ID 320.45.30200). Gift 1841 i Skeppsås sn med jungfrun Sidonie Muhr, född oäkta 1818-07-03 på Åtorp, Ramundeboda sn (källa: Genline ID 2320.29.7900), † 1908 på Bondeby, Kristbergs sn, dotter till bruksinspektorn Carl Adolf Sigfrid Muhr och dennes hushållerska Hedvig Christina Ringström.

Söner:

 • Carl Henning Wettermark, född 1843-04-13 i Bjälbo sn; ingenjör; † 1897 i Nyköping.
 • Helmer Henning Hugo Wettermark, född 1851. se Tab 28.
 • Alf Henrik Uno Wettermark, född 1856; ingenjör, brukspatron. se Tab 30.

TAB 29

Helmer Henning Hugo Wettermark, (son till Svante Henrik Wettermark, Tab 28), född 1851-04-20 på Stora Hilltorp, Bjälbo sn, dpt 29/5 (källa: Genline ID 273.20.22300); brukspatron. Gift 1879 i Kristbergs sn (källa: Genline ID 320.43.54300) med fröken Emma Sofia Carolina Thomson, född 1855-01-30 på Smedjet, Norrbärke sn, dpt 28/2 (källa: Genline ID 24.102.71700), dotter till handlanden Carl Teodor Thomson och Emma Augusta Hulting.

Barn:

 • Åke Wettermark, född 1879-03-31 på Bondeby, Kristbergs sn.
 • Gillis Wettermark, född 1881-03-08 på Bondeby, Kristbergs sn.
 • Ester Wettermark, född 1884-01-31 på Bondeby, Kristbergs sn.
 • Ellen Wettermark, född 1885-05-22 på Bondeby, Kristbergs sn.
 • Svante Wettermark, född 1887-03-05 på Bondeby, Kristbergs sn.

TAB 30

Alf Henrik Uno Wettermark, (son till Svante Henrik Wettermark, Tab 28), född 1856-01-12 i Bjälbo sn; ingenjör, arrendator. Gift 1887-06-19 (källa: Genline ID 320.43.54300) med fröken Anna Lovisa Andersson, född 1865-08-24 i Vagnhärads sn.

Barn:

 • Nils Wettermark, född 1888-06-25 på Bondeby, Kristbergs sn.
 • Elsa Wettermark, född 1890-09-06 på Bondeby, Kristbergs sn.

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.; Linköpings stifts herdaminne av Westerlund & Setterdahl. Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: