Wachttorn nr 301

Från Adelsvapen-Wiki

0301.jpg

Adliga ätten Wachttorn nr 301 †

Adlad 1642-04-03, introd. 1643. † före 1669

TAB 1

Michel Siffridsson. Död 1630 (döduppgift i Tveta härads dombok) Fogde 1591-92, bland annat i Sevede och Aspeland, häradshövding i Tjust. Som förläning fick han Nodeby och Mundekvarn i Lommaryd sn och Fagerhult i Kråkshult sn. Gift med Ragnel Rawalsdotter. död 1644 (troligen). Levde 1618 (Enl Östra Härads dombok "mäkta gammal" innan hon dog). Hade med sal man förordat att deras barn, syster som broder skulle ärva lika enl 1645 6/3 i Östra Härads dombok(Riddarhusets utredning).

Barn:

 • Knut Mickelsson Se Tab. 2
 • Laurentius Michaelis, magister, rektor vid Jönköpings skola 1602, på förslag till professor i Uppsala 1618, avsatt från rektoratet 1621 och öppnade därefter en privatskola, som förbjöds 1633, rektor vid Eksjö skola 1634, avsatt p. g. a. ålderdom före 1642. Levde ännu 1647.
 • Peder Mickelsson, bodde i Brunsryd.
 • Brita Mickelsdotter gift med kyrkoherden i Alseda Petrus Laurentii Moringius död 1626, i hans 1:a gifte (gift 2:o m. Margareta Håkansdotter, t omkr. 1654).
 • troligen fler barn, Paul Wilstadius — jämför Tveta härads dombok 1644-06-26

TAB 2

Knut Mickelsson (son av Michel Siffridsson Tab. 1). Tillträdde Vinketomta 1612, skövlat av dansken. Kvartermästare. Härold vid konung Gustaf II Adolfs kröning 1617.. Död 1621 (till 1623). "Efter Hans Eriksson blev Knut Mickelsson fogde 1614 18/7 i Kalmar län (Smål. handl. i RA om efterskrewne werker o hjälper (läst av Berit Sjögren). Ägde 7 1/2 landbohemman, bland annat Skäfshult och Vi, Södra Vi. Gift med Sofia Olofsdotter Siöblad (död 1647 (salig; Sevede hd:s db 1647 22/9).) dotter av Olof Andersson Frende eller Siöblad och Ingeborg Christersdotter (Hjortösläkten eller Ulfsparre).

Barn:

 • Olof Knutsson Wachtare adlad Wachthorn Se Tab. 3
 • Kerstin Knutsdotter. Gift 1:o 1618 5/7 på Vinketomta, Vimmerby med Gunnar Trolle (calmariensis). Gift 2:o med Jöns Svensson Marbeckius (Majvigius). Komminister i Bälaryd, kyrkoherde 1633 i Järsnäs (Smol Ups I nr 124)
 • Christer Knutsson, död 1641 (var död då mor sålde hans S Nyserum, Frödinge till Nils Persson; 10/3).
 • Elisabet Knutsdotter. Gift 1620 11/7 i Vinketomta, Vimmerby med Söffrin Knutsson (J Silfving, Adliga ätten Wachthorn GT 1949/s.13). Manhaftig; i Säljeryd, Ö Torsås (Konga hd).

TAB 3

Olof Knutsson Wachtare, adlad Wachttorn (son av Knut Michelsson Tab. 2), till Vinketomta, som han erhöll efter sin moder, och Odensvallahult i Urshults socken, Kronobergs län, som han fick genom sitt gifte. Kom i tjänst 1623. Fänrik vid Kalmar regemente 1625. Löjtnant vid Östgöta regemente till fot 1632. Reformerad 1636–1638. Regementskvartermästare vid sistnämnda regemente 1639–1643. Adlad 1642-04-03 (introd. 1643 under nr 274, vilket sedan ändrats till nr 301). Kapten 1644. Avsked 1645. Ånyo i tjänst under polska kriget på 1650-talet. Levde 1667-11-22 men var död 1669-10-29 och slöt själv sin adliga ätt. Han var tvenne gånger fången, en gång under de kejserliga och en gång av polackerna. Gift med Anna von Cappel i hennes 1:a gifte (gift 2:o med kontraktsprosten och kyrkoherden i Vimmerby Olaus Sunonis i hans 2:a gifte [gift 1:o med Margareta Larsdotter, dotter av rådmannen och kammakaren i Nyköping Lars Persson], född 1604 i Linköping, död 1680-06-26), som gjorde sitt testamente 1672-05-04 men levde ännu 1677, (ej dotter, Sevede hd 1686 1/10) till översten för Nylands västra regemente Herman von Cappell och Carin Slatte. Vinketomta ärvdes av första mannens kusin, överstelöjtnanten Christer Zelow, natural. Zelow.


Barn:

 • Anna, född 1622, död 1695 Tjugeboda och begraven s. å. 27/3. Gift med Esaias Jakobsson Nyman, död 1674-12-00 i Stockholm. De voro föräldrar till kaptenen Christer Nyman, adlad Nyberg.
 • Johan, död före 1659 i Polen.
 • Ingeborg, levde änka 1678. Gift med brukspatronen Hubert de Besche, född 1617, död 1653, broder till brukspatronen Gillis de Besche, natural. de Besche.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. SoH 1957. Släktforskarnas årsbok 1996. Berit Sjögren domböcker.