:

Herkepaeus

Från Adelsvapen-Wiki

Herkepaeus (Herkepä, Herkepé), två av Finlands mest utbredda prästsläkter, sannolikt av gemensamt ursprung o härstammande från Härkäpää i Pernå (Nylands län).

TAB 1

Laurentius Herkepaeus, Kyrkoherde i Taipalsaari (Viborgs län). Död 1673.

Barn:

TAB 2

Petrus Herkepaeus, Kyrkoherde i Pielisjärvi (Kuopio län) från 1689.

Barn:

  • Christian Herkepaeus. Advokatfiskal i kommerskollegiet. Död 1736.

TAB 3

Andreas Herkepaeus, född 1705 i Pälkjärvi (Kuopio län).

Barn:

  • Per Herkepaeus, född 1691. Riksdagsman. Död 1764. Se Tab. 4.

TAB 4

Per Herkepaeus, Riksdagsman. Mönsterskrivare vid indelta livdragonregementet i Åbo län 1722-1723; borgmästare i Enköping 1726; justitieborgmästare i Uppsala 1737; riksdagsman 1731, 1740-41 samt 1746-62. Född 1691. Död 1764.

Barn:

  • Anders Gottlieb Herkepaeus, född 1728. Riksdagsman. Död 1787. Se Tab. 5.
  • Erik Johan Herkepaeus, född 1738. Postmästare. Död 1808. Se Tab. 6.

TAB 5

Anders Gottlieb Herkepaeus, Riksdagsman. Stiftade Tankebyggarorden tillsammans med C F Eckleff 1753; borgmästare i Nådendal 1764-80; riksdagsman 1765-79. Född 1728. Död 1787.

Barn:

  • Petter Mattias Herkepaeus, född 1762. Handlande. Död 1799. Se Tab. 7.
Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.: