:

Von Liewen nr 67

Från Adelsvapen-Wiki

Grevliga ätten von Liewen nr 67 †

Grevlig 1719-12-31, introd. 1720. Utdöd 1781-11-25.

1KrAB. 2O. F. Strokirk, Kultur- och personhistoriska anteckningar III. 3Lk. 4RHH. 5Um. 6ASAB. 7At (P.)

Hans Henrik Liwe, greve von Liewen (son av Bernhard Otto Liwe, friherre Liwe, se friherrl. ätten Liwe eller von Liewen, tab 9), greve och herre till Runsa i Eds socken, Stockholms län. Född 1664 i Estland. Löjtnant vid. G. M. Lewenhaupts svenska infanteriregemente i Holland 1688-10-02. Kapten därst. 16931. Överstelöjtnant vid estniska adelsfanan3. Överstelöjtnant vid en värvad bataljon 1700-04-10. Överste för ett värvat infanteriregemente i Livland 1703-09-17. Generalmajor av infanteriet 1710-03-21. Överste för livdragonregementet3 1711-10-10. Generallöjtnant av infanteriet och direktör vid amiralitetet i Karlskrona 1714-03-24. Överste för östra skånska infanteriregementet 1718-06-18. Riksråd 1719-05-09. President i livländska hovrätten s. å. 10/11, vilket ämbete han dock ej kom att tillträda. Greve s. å. 31/12 (introd. 1720 under nr 67). Död 1733-03-25 i Stockholm. 'Han bevistade slaget vid Narva samt bidrog mycket till svenskarnas framgång vid Rauke. Skickades 1713 i slutet av året från prinsessan Ulrika Eleonora, senaten och ständerna med brev till konung Carl XII, som då vistades i Turkiet, för att göra berättelse om rikets usla belägenhet samt påskynda konungens hemkomst. Bodde under nämnda konungs vistelse i Lund i en koja bredvid konungen och roade honom då, bland annat, med sin värds prat i statssaker, varvid han fick fram mycket, som han ville hava konungen föreställt, varav en del misshagade, men konungens nåd för honom blev alltid oförändrad.'. Gift 1:o 1699-03-05 i Reval4 med Catharina Elisabet Yxkull af huset Mecks, begraven 1701-02-19 i Reval4, dotter av2 lantrådet Berend Johan Yxkull till Mecks i Livland. Gift 2:o 1702-09-24 Reval4 med Magdalena Juliana von Tiesenhausen, dotter av översten Hans Henrik von Tiesenhausen till Erla.

Barn:

  • 2. Hans Henrik, född 1704. Antagen i tjänst i konung Carl XII:s läger och hov. Student i Uppsala5 1718-10-02. Hovjunkare6 1720-03-21. Kammarherre6 1722-06-11. Kapten vid von Schwerins regemente. Ryttmästare vid södra skånska kavalleriregementet 1729-09-04. Kapten vid västra skånska infanteriregementet 1736-04-21. Transp. till von Schwerins regemente. Major vid södra skånska kavalleriregementet 1741-11-17. Överstelöjtnant 1745-08-13. Överste i armén och generaladjutant 1747. RSO 1748-09-26. Överste för sistnämnda regemente 1751-05-27. Generalmajor 1751. KSO 1754-11-25. Generallöjtnant 1756-11-16. Riksråd 1760-12-05. RoKavKMO 1762-11-22. Kansler för Åbo universitet 1766. Generalguvernör och kansler för Greifswalds universitet s. å. 26/9. Överstemarskalk6 1772-05-21. Åter kansler för Åbo universitet s. å. 23/6, vilket ämbete han dock ej emottog. Entledigad från alla sina ämbeten 1772-08-22. Återkallades i rådet s. d. och förordnades till riksmarskalk. Död ogift 1781-11-25 i Stockholm och slöt ätten samt begraven med serafimerståt i Riddarholmskyrkan, varvid vapnet krossades av statssekrereraren Elis Schröderheim, och nedsattes s. å. 4/12 i familjegraven i Eds kyrka Stockholms län. 'Riksmarskalken Liewen var lärd, arbetsam och av egna medel givmild, men högst sparsam med kronans.'
  • 2. Otto, född 1705, död ung.
  • 2. Gertrud Elisabet, född 1707, död 1765-07-31 i Stockholm och begraven 1766-02-28 i Östra Sönnarslövs kyrka, Kristianstads län. Gift 1726-02-24 med Malte Ramel, i hans 2:a gifte, född 1684, död 1752.
  • 2. Volmar, död som barn.
  • 2. Henrika Juliana, född 1710 (1709) 2. Hovfröken6 1729-05-23. Kammarfröken6 1747-06-02. Död 1779-08-26 i Stockholm. Över henne slog C. G. Tessin 1744 en medalj, graverad av Dan. Fehrman. Gift 1748-05-29 på Drottningholms slott med överintendenten Carl Hårleman, friherre Hårleman, född 1700, död 1753. Hon förärade k. biblioteket i Stockholm sin framl. mans samlingar av böcker i byggnadskonsten samt hans ritningar och kopparstick.
  • 2. Carl Fredrik, född 1721-01-13. Volontär vid livgardet 1731. Student i Lund7 1733-11-07. Underofficer vid Bousquets regemente 1733. Fänrik därst. 1737. Kapten vid Hamiltonska regementet 1741. Gick 1744 i fransk tjänst. Adjutant hos marskalken comte de Saxe. Överadjutant hos riksrådet och generalguvernören i Finland, greve von Rosen 1747. Major vid nyssn. svenska regemente s. å. 3/6. Överstelöjtnant därst. 1749-09-26. RSO 1750-04-17. Överstelöjtnant vid dalregementet 1757-12-14. Överste vid prins Fredrik Adolfs regemente 1761-08-24. Död ogift 1763-03-25 i Stockholm.
  • 2. Anna Christina, född 1723-09-23, död ogift 1784-06-02 i Stockholm. 'Hon hade tolv fingrar.'

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: