:

Von Stedingk nr 342

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Von Stedingk nr 2226)

Adliga och friherrliga ätterna von Stedingk nr 2226 född och 342 †

Natural. och friherrlig 1811-01-28 enl. 37 § R.F., introd. 1813. Utdöd 1914-12-05.


TAB 1

Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von Steding, natural. och friherre von Stedingk (son av Christoffer Adam Steding, se adliga, friherrliga och grevliga ätterna von Stedingk nr 117, Tab. 1), född 1751-11-11 Lentschow Förare vid Hamiltonska regementet i Stralsund 1762. Student i Uppsala 1763. Kadett vid amiralitetet 1765. Officersexamen 1768. Löjtnant vid amiralitetet 1769-11-17. Kapten därst. 1774-09-12. Major vid örlogsflottan 1777-02-19. Artillerimajor vid svenska eskadern av arméns flotta s. å. Överadjutant vid nyssn. flotta 1778-04-29. Löjtnant i fransk tjänst s. å. Lieutenant de vaisseau s. å. i nov. RSO 1779-09-28 och RFrO Plemér 1780-03-05. Överstelöjtnant vid svenska eskadern av arméns flotta 1784-09-24. Överste i armén 1790-07-22. Överstelöjtnant samt tygmästare i Åbo s. å. 9/12. Generaladjutant hos konungen 1793-01-21. Konteramiral av blå flaggan och chef för Åboeskadern s. å. 8/4. Ledamot av rikets ärenders allmänna beredning s. å. 19/4–1797-06. KSO 1794-11-24. Vice amiral av nyssn. flagga 1802-12-09. Ledamot i förvaltningen av sjöärendena 1803-04-25. KmstkSO 1805-03-01. Chef för Göteborgseskadern 1807-11-23. Konungens tjänstg. Generaladjutant för flottorna 1809-03-27–1812-03-08. Amiral 1809-06-29. Natural. svensk adelsman och friherre 1811-01-28, allt enl. 37 § R.F. (introd. 1813 under nr 2226 bland adelsmän och 342 bland friherrar). Chef för förutn. förvaltning och flottornas konstruktionskår 1811-05-21. Chef för hela arméns flotta och särskilt för Stockholmseskadern s. å. 18/6. RmstkSO1kl 1817-07-09. Generalamiral 1818-05-11. Död 1823-08-30 i Stockholm. Ägde Sätra i Eds socken, Stockholms län. 'Han erhöll 1770 permission till utrikes sjöfart och förde spanska och preussiska kofferdiskepp samt gjorde tjänst såsom frivillig på spanska örlogsskepp till år 1774, under vilken tid han var på en spansk lastfregatt om 24 kanoner i affär med trenne moriska schebeckar, vilka efter tre timmars träffning och en äntring måste retirera. Gick 1778, liksom brodern, i fransk tjänst ut i amerikanska frihetskriget samt var bl. a. med vid öarna Grenades och S:t Martins intagande. Erhöll vid finska krigets utbrott befälet över fregatten Sprengtporten samt bevistade det minnesvärda slaget vid Hogland den 17 juli 1788. Ledde vid utbrytningen ur Viborgska viken den 3 juli 1790 å hemmema Styrbjörn den svenska skärgårdsflottan samt erhöll därunder en kontusion i högra höften. Deltog som chef för centern med stor utmärkelse i slaget i Svensksund den 9 juli 1790. Skickades den 1 febr. 1793 i ett särskilt uppdrag till Petersburg, dit han förut en gång varit konung Gustaf III följaktig, och dit han 1796 åtföljde konung Gustaf IV Adolf och hertig Carl'. Gift 1794-07-02 i Sunds kyrka på Åland med Lovisa Löf i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1786-08-02 med översten friherre Axel Adam Hierta, från vilken hon blev skild, i hans 2:a gifte, född 1749, död 1820), född 1764, död 1832-09-13, dotter av taffeltäckaren vid hovet Johan Gottfrid Löf och Catharina Charlotta Stålhammar.

Barn:

  • Hannibal, född 1795-07-20, Charlotta Fredrika Lovisa Aurora, född 1798-08-24, död 1850-07-26 på Ingelsby i Kyrkefalla socken, Skaraborgs län och begraven i Kyrkefalla, där även hennes man ligger begraven. Gift 1833-02-23 på Forsmarks bruk i likanämnd socken, Stockholms län med kaptenen friherre Bengt Ture Oxenstierna af Eka och Lindö, född 1804, död 1846.
  • Carl Adam Bogislaus Styrbjörn, friherre vid faderns död 1823. Född 1801. Kapten. Död 1882. Se Tab. 2.
  • Adelaide Sofia Vilhelmina Carolina, född 1802-01-28 i Åbo. Statsfru hos drottningen 1829-06-01. Död 1863-02-25 i Helsingfors. Gift 1:o 1822-03-01 i Stockholm med kabinettskammarherren friherre (finsk greve) Carl Magnus Vilhelm Armfelt, i hans 1:a gifte, från vilken hon 1834 blev skild, född 1797, död 1878. Gift 2:o 1836-08-10 i Stockholm med överstekammarjunkaren, KVO1kl, m. m., hertig Paul Athanase Fouché d'Otrante i hans 2:a gifte (gift 1:o 1824-06-24 Finspång, med stiftsjungfrun friherrinnan Beata Christina Palmstierna, född 1799-02-11, död 1826-04-26 i Paris, dotter av översten friherre Sven Pahnstierna, och Sofia Lovisa von Scheven nr 1755. Gift 3:o 1884-06 med Fromette Marx, född 1846, död 1887-04-14), född 1801-06-25 i Paris, död där 1886-02-11. Emilie, född 1804-12, död 1806.

TAB 2

Carl Adam Bogislaus Styrbjörn (son av Viktor Carl Ernst Berend Heinrich von Stedingk, natural. och friherre von Stedingk, Tab. 1), friherre vid faderns död 1823. Född 1801-02-17. Fanjunkare vid Svea livgarde 1813. Kadett 1814-09-30. Utexaminerad 1818-09-22. Fänrik vid nämnda garde s. å. 13/10. Ordonnansofficer hos konungen 1823-09-14. Löjtnant vid nämnda garde 1825-01-11. Kapten i generalstaben 1828-03-26. Entledigad från ordonnansofficersbeställningen 1834-10-21. Kapten vid gardet 1838-02-23. Åter ordonnansofficer hos konungen 1842-06 och adjutant 1843-02-06. RSO 1849-11-26. Avsked ur krigstjänsten 1855-04-12. Död 1882-07-17 Ekeberg. Ägde Oslättfors i Hille socken, Gävleborgs län och Maglasäte i Höörs socken, Malmöhus län. Gift 1843-05-10 i Stockholm med Emma Maria Sofia af Nordin, född 1820-03-18, död 1881-03-25 i Stockholm, dotter av statsrådet Carl Johan af Nordin, friherre af Nordin, och Margareta Fredrika Falck.

Barn:

  • Carl Styrbjörn Viktor, född 1844-02-16 på Forsbacka bruk i Mo socken, Älvsborgs län. Student i Uppsala 1864 och i Lund 1867. Död ogift 1868-02-24 i sistnämnda stad.
  • Hedvig Margareta Lovisa, född 1846-05-26, död 1850-03-01 på Forsbacka bruk.
  • Carl Edvard Styrbjörn, friherre vid faderns död 1882. Född 1854-01-11 i Stockholm. Mogenhetsexamen 1876. Student i Lund s. å. 11/9. Preliminärexamen 1877-05-29 och kansliexamen 1880-09-15. Amanuens i finansdepartementet 1881-01-13. Extra ordinarie tjänsteman i kammarkollegium s. å. 9/12. Tjänstg. kammarjunkare 1882-12-01. Ordförande i norra Närkes hushållsgille 1883. Ledamot i Örebro läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 1883–1898. Deltagare i nationalekonomiska kongressen i Budapest 1885. Ordförande i Örebro läns permanenta frökommitté 1886. Ordförande för juryn vid Nivelles (Belgien) utställnings mejeriavdelning 1887. Landstingsman för Örebro län 1887–1898. Kammarherre 1889-01-21. RBLeopO s. å. 10/11. KÖFrJO 1893-02-15. Död ogift 1914-12-05 på sin egendom Freberga i Överselö socken, Södermanlands län och utgick ätten med honom. Ägde Kårsta och Ekeberg i Lillkyrka socken, Örebro län 1882–1898, Gäringstorp och Gäringsnäs i Västra Vingåkers socken, Södermanlands län 1898–1907 samt därefter Freberga.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: