:

Von Burguer nr 1727

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten von Burguer nr 1727 †

Adlad 1720-03-19, introducerad 1720. Utdöd 1788-01-26.


  • Bengt Anders Burguer, adlad von Burguer (son av Johan Burger, se adliga ätten von Burguer, Tab. 2), född 1674 i Riga. Volontär under Hastfehrs regemente 1692. Sergeant vid Tiesenhausens regemente 1700. Fänrik vid O. Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1702-02-04. Löjtnant vid O. Vellingks ingermanländska infanteriregemente 1704 . Livdrabant 1706-10-30. Vice korpral vid livdrabanterna 1718-05-29. Adlad 1720-03-19 (introducerad 1720 under nr. 1727). Major vid Bohusläns dragoner 1723-09-00. Överstelöjtnant vid Bohusläns dragoner. Död 1726-03-04 (4/5). Han var med vid Holofzin och Poltava, där han var den förste, som hjälpte konungen till häst, när båren brast, följde konungen till Bender och deltog i kalabaliken 1713. Följde efter konungen därifrån 1714 till Stralsund samt bevistade dess belägring och aktionen på Rügen. Gift 1723-10-17 med Johanna Lovisa Schmedeman, född 1706-03-00, död 1784-02-22, dotter av statssekreteraren Johan Schmedeman, adlad Schmedeman, och Elsa Lovisa von Braunjohan.

Barn:

  • Carl Ture, född 1725-08-29. Volontär vid Västgötadals regemente 1738-09-18. Furir vid Willebrands regemente 1742-10-04. Förare vid Rutensparres regemente 1744-04-28. Sergeant vid Rutensparres regemente 1744-06-29. Sekundlöjtnant i fransk tjänst 1749-05-17 Fänrik vid Rutensparreska regementet 1749-06-27. Livdrabant 1755-07-29. Löjtnant i armén 1761-06-27. Vice korpral vid livdrabanterna 1768-04-19. RSO 1772-05-28. Korpral vid livdrabantkåren (major). Avsked med pension 1774-10-04. Död ogift 1788-01-26 i Stockholm, och utgick med honom denna adliga ätt.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: