Brandt nr 386

Från Adelsvapen-Wiki

0386.jpg


Adliga ätten Brandt nr 386 †

Adlad 1646-01-30, introducerad 1649. Utdöd i slutet av 1700- eller början av 1800-talet.


 • Ryttmästaren i svensk tjänst Carl Henrik Brandt, till Katelbogen i Mecklenburg, född omkring 1639, död före 1685-10-28, son av kaptenen i svensk tjänst N.N Brandt och Anna von Gagern, blev naturaliserad svensk adelsman 1674-03-13 med samma vapen som adliga ätten Brandt, men tog icke introduktion. Han var nära släkt (kusin?) med Peter Brandt (Tab. 2.).
 • Litteratur: Familiengeschichtliche Blätter 1918 h. 1–4: Karl, Freiherr von Bothmer, Deutsche Familien in schwedischen Diensten.

TAB 1

Jakob Brandt. Anställd vid svenska hovet. Gift med Anna Salvia, som levde ännu 1648-03-27 dotter av Johan Salvius.

Barn:

 • Peter Brandt, adlad Brandt,
 • till Langwedel vid Bremen och Brook i Alten-Lande (Hannover). Född 1609-03-01 i Nyköping. Kommissarie vid svenska armén i Tyskland 1642. Adlad 1646-01-30 (sonen 1649 introducerad under nr 386). Generalkrigskommissarie 1647-10-06. Död 1648-03-27 i Hamburg och begraven i domkyrkan i Stade (tryckt likpredikan). Gift 1645-05-06 i Minden, Westfalen, med Christina Crusia i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1650 med regeringsrådet Sven Mårtensson, adlad Strussberg, i hans 2:a gifte), död 1652, dotter av professorn vid Uppsala universitet och assessorn i Svea hovrätt Benedictus Olai Crusius och Karin Larsdotter Hartman samt dotterdotter till riksrådet friherre Adler- Salvii fru och till en sjättedel hennes arvinge.

Barn:

 • Johan Vilhelm, född 1646, död 1647-04-00 i Hamburg och begraven i domkyrkan i Stade.
 • Johan Vilhelm, född 1647-09-07, död 1648-01-19 och begraven i domkyrkan i Stade.

TAB 2

Peter, (son av Peter Brandt, adlad Brandt, Tab. 1), till Brook. Född posthumus 1648. Svensk agent, först i westfalska kretsen, sedan 1673-12-12 i Hamburg. Gift (? 1:o med N. N. von Streih. Gift 2:o) med Margareta von Spreckelsen, dotter av åldermannen i Hamburg Peter von Spreckelsen och Margareta Schröddering.

Barn:

 • Johan Peter, döpt 1674-07-17 i Hamburg.
 • Ett barn.
 • Carl Gustaf, född 1677. Levde utan tjänst. Död 1728.

TAB 3

Carl Gustaf (son av Peter, Tab. 2), född 1677-09-00. Arvherre till Brook. Död 1728. Gift med Maria Christina von Scharnhorst, född 1674-08-01, död 1734-03-10 på Brook, dotter av övertullinspektoren Andreas von Scharnhorst, till Ostendorf, och Anna von Hassel.

Barn:

 • Peter, född 1703. Levde utan tjänst. Död 1735. Se Tab. 4
 • Maria Emilie, född 1704, död 1765. Gift 1721-05-29 med lantrådet Burchard von der Decken, till Oerichsheil och Oederquart.
 • Anna Christina. Gift 1723-05-04 på Brook med lantrådet Jürgen Melchior von Issendorf, till Poggenmühlen och Oese.
 • Christian Johan, levde 1772.
 • Anna Sofia.
 • Beata.
 • Carl Gustaf; Drost i Harsefeld. Gift med sin broders svägerska N. N. von Scharnhorst, dotter av justitierådet och kanslidirektören i Stade Gustaf Carl von Scharnhorst och N. N. Neubauer.
 • Gustaf Carl.
 • Ulrika Philippine.
 • Aemilius Vilhelm, född 1713. Levde utan tjänst. Död 1789. Se Tab. 6.
 • Amalia Vilhelmina. Gift 1731 i Hollerns socken i Hannover med majoren Lorentz Ernst von Hassel, till Eysel och Klüversborstel.
 • Charlotta Fredrika. Gift med Christian von der Lieth, till Alfstedt, Ritterhude och Heilshorn.
 • Ulrik August, döpt 1717-10-13 i Hollerns socken, begraven 1722 i Stade.

TAB 4

Peter (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Brook. Född 1703. Levde utan tjänst på sin egendom. Död 1735-07-19 på Brook. Gift där 1727-06-20 med Juliana Catharina von Möller, död 1757-06-08 i Stade, dotter av majoren Johan Vincent von Möller, av en svensk adlig, men ej introducerad ätt, och Juliana Viktoria von Brandt (sannolikt dotter av den i historiken omnämnde ryttmästaren Carl Henrik von Brandt och Barbara Elisabet Trapmann).

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1728-04-08 på Brook.
 • Juliana Viktoria, född 1729-04-26 på Brook. Död 1753-02-27 på Brook. Gift 1746 med Christian von Cronhelm, till Brook, född 1716 i Stade, död 1783-05-15.
 • Maria Christina, född 1732-06-17 på Brook.
 • Johan Vincent, född 1734-05-11 på Brook.
 • Patrina Juliana, född posthuma 1735-11-01 på Brook.

TAB 5

Andreas (son av Carl Gustaf, Tab. 3), till Bramstedt i Hollerns socken i Hannover. Drost först i Nordholz, sedan 1742–1755 i Harsefeld och 1773 i Bederkesa. Gift med Maria Elisabet Margareta von Scharnhorst, dotter av justitierådet och kanslidirektören i Stade Gustaf Carl von Scharnhorst, till Ostendort, och N. N. Neubauer.

Barn:

 • Gustaf Carl August, född 1735-06-08 i Hollerns socken. Carl Gustaf, född 1738-05-18 i Hollerns socken. En dotter, död 1742-03-29 i Hollerns socken.

TAB 6

Aemilius Vilhelm (son av Carl Gustaf, Tab. 3), född 1713, död 1789-05-31 på Bramstedt. Gift med Anna Margareta von Issendorff, född omkring 1721, död 1804-05-07, dotter av översten Johan Christoffer von Issendorff, naturaliserad von Issendorff, och Anna Margareta von Reuter.

Barn:

 • Anna Margareta, född 1744-01-03 i Hollerns socken, död där 1745-03-31.
 • Carl Gustaf, född 1745-01-04 i Hollerns socken. Kornett vid Behrska kavalleriregementet.
 • Maria Christina, född 1746-12-16 i Hollerns socken, död 1752-07-15 i Hollerns socken.
 • Anna Margareta, född 1749-01-05 i Hollerns socken, konventsyster i Neuenwalde. Gift 1:o 1781-01-12 med sin kusins son Peter von Cronhelm, till Brook och Melan, född 1749-11-24, död 1796-05-05. Gift 2:o 1800-12-06 med ryttmästaren vid preussiska livkyrassiärregementet Ludvig von Uckermann.
 • Margareta Juliana, född 1750-04-18 i Hollerns socken, död 1752-07-23 i Hollerns socken.
 • En dödfödd son 1753-02-19 i Hollerns socken.
 • Sofia Clementine, född 1761-12-14 i Hollerns socken. Nunna 1797.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.