Skagerberg från Amnehärad

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Stamfader är befallningsmannen Olof Håkansson född 1642 på Melltorp, † 1690-11-23 i Amnehärad/R. Gift med Christina Swensdotter Bånge född 1632, † 1737-01-13 i Amnehärad 105 år gammal. Hennes 2:a gifte 1695-11-27 i Amnehärad med Per Trädgårdsmästare. Dotter till Swen Bånge och Catharina Wulfsdotter född 1610, † i sömnen 1703 på gården Marieberg i Amnehärad. Olof Håkansson köpte skatterätten år 1676 till hemmanet Marieberg, även kallad Hyddan av ryttmästaren Nils Posse som var son till Hans Posse, † 1674 och Maria Ribbing som ägde Ribbingsfors fram till makens död 1674. Tidigare ägaren var landshövding Carl Rosendufva som avled 1653 och var gift med Ingeborg Ribbing, vilken var dotter till tidigare ägaren Erik Ribbing samt syster till Maria Ribbing. Möjligen är Olof Håkansson på något sätt besläktad med familjen Ribbing eller familjen Rosendufva.

Barn:

 • Sven Olofsson Skagerberg, † 1739. se Tab 2.
 • Per Olofsson Skagerberg, † 1687. Länsman i Amnehärad/R. Gift. se Tab 3.
 • Harald Olofsson Skagerberg född 1672, † 1742-07-10. se Tab 4.
 • Johan Olofsson Skagerberg född 1681-08 i Amnehärad, † 1707-09-26 i Älgå/S. Militär. "Wällborne Hr Capiteen Karlströms dräng Johan Schagerberg, föddes år 1681 in Augusti i Hyddan och Amnehärads sn, af ärlige föräldrar, fadern fordom Landzfougde Olof Håkansson. Modren Ereborne och Gudzfruchtig Christine Svensdotter Bånge. Afsomnade d. 26 September. Begrofwen d. 8 Octobi. Hans ålder 27 åhr och 3 wekor." Källa: Ålgå/S dödbok C:2 s90.
 • Kerstin "Stina" Olofsdotter född 1684-07-13 i Delebäck, Amnehärad sn/R, † 1758-05-12 i Amnehärad. Gift 1705-01-01 i Amnehärad med Måns Olofsson från Delebäck. Ur boken 'By och bygd i förvandling": Måns var ofta engagerad i mål vid Hova tingsrätt. Han var t ex närvarande då kaptenlöjtnanten Axel Carlsson Natt och Dag på Borgnäs säteri överlämnade pengar till ryttmästaren och ägaren av Melltorps säteri Petter Bånge år 1717. En annan gång, år 1721, stämde han åborna på hemmanet Hult till tinget efter skriftlig fullmakt av fru Helena Lillie af Aspenäs på Ribbingsfors.
 • Nils Olofsson Skagerberg född 1689-01-06,† troligen 1754. se Tab 5.

TAB 2

Sven Olofsson Skagerberg, † 1739 i Sunne/S. Länsman i Fryksdalen. Gift 1701-12-28 i Sunne med Maria Nyqvist.

Barn:

 • Petter Skagerberg.
 • Lars Skagerberg.
 • Olof Skagerberg född 1702-03-00, † 1746-03-00 se Tab 6.
 • Elisabet "Lischen" Skagerberg född 1708-04-04 i Övre Ullreud/S. Gift 1736-12-20 i Sunne med volontären Johan Gustaf Höfner.

TAB 3

TAB 4

Harald Olofsson Skagerberg född ca 1672 i Melltorp och Amnehärad, † 1742-07-10 i Övre Ullerud. Skogvaktare. Gift 1:o 1705-06-21 med Sara Ullgren född 1688, † 1713-12-25. Gift 2:o 1716-07-30 med Kerstin Jacobsdotter, levde vid makens död. "Anno 1742" Skogwaktaren Harald Schagerberg, föddes af fadren, Olof Håkansson i Mälltorp ij Amnehärad, af Modren hust: Stina Bånge. Lärde i Mariestads Schola at läsa och skriwa. Kom sedan till Bruks P: son Henric Kolthof och war sedan skrifware vid ....hyttan. Begaf sig därpå till Frykdala och begynte handla. Gifte sig 1705 d. 21 junii med sin förre hustru, Sara Ullgren, som dödde 1713 den 25 december, lefde med henne 8½ år, och fick 3 barn, af hvilka 1 son är död, men 2 döttrar lefwa. ...i andra giftet 1716 d. 30 julii med......hustru Kierstin Jacobsdotter, lefwat med henne 26 år och aflat 6 barn, af hwilka 2 söner och 2 döttrar lefwa. Warit Fendrich för Allmogen och sedermera skogvaktare i Frykdalen, Siuknade wid pingsttiden, leiht til sängh 6 och dödd d. 10 julij lefwat minst 70 år. Begrofs d. 18e." Källa: Övre Ullerud dödbok E:1 s302-303.

Barn gifte 1:o:

 • Christina Skagerberg född 1705-11-30 i Övre Ullerud.
 • Andreas Skagerberg född 1708-10-06 i Övre Ullerud.
 • Sara Skagerberg född 1711-05-09 i Övre Ullerud, † 1749-04-01 i Övre Ullerud. Gift 1741-03-25 i Övre Ullerud med soldat Anders Eriksson Forss.

Barn gifte 2:o:

 • Barn Skagerberg.
 • Olof Skagerberg.
 • Sara Skagerberg född 1716-08-22 i Övre Ullerud. Gift 1738-05-07 i Övre Ullerud med Per Hallvardsson.
 • Anders Skagerbergfödd 1720-01-18 i Övre Ullerud.
 • Sven Skagerberg född 1723-02-08 i Övre Ullerud.
 • Maria Elisabeth född 1728-03-25 i Övre Ullerud, † 1773-09-15 i Övre Ullerud.

TAB 5

Nils Olofsson Skagerberg född 1689-01-06 i Delebäck, Amnehärads sn, † troligen 1754. Mönsterskrivare i Sunne/S. Gift 1722-10-07 i Sunne med Elsa Cruus född 1683, † 1773-02-20 i Hälserud, Sunne sn 93 år gammal.

Barn:'

 • Olaus Skagerberg född 1724-01-29 i Sunne. Dopvittnen var länsman Sven Schagerberg, Mons Erland Vigelius, wälborna fru Anna Kristina Hjelmstierna (f.1699 † 1739 i Gillberga) som bar barnet och med henne följde jungfru Lisa Schagerberg. Källa Sunne föd. bok C:3 s97 no14.
 • Johannes Skagerberg född 1726-08-01 i Sunne. Dopvittnen var auditeuren Johan

Gabriel Vigell, länsman Sven Skagerberg, jungfru Sara Beata Vigelia som bar barnet och hade vid sig jungfru Lisa Schagerberg i Björserud. Källa Sunne föd. bok C:3 s243 no63.

 • Maria Skagerberg född 1729-02-09 i Sunne. Dopvittnen var löjtnant Mattias Gyllenspetz, länsman Sven Scagerberg, Cajsa Norén från prästgården som bar barnet till dopet med hennes följe Maria Nyqvist i Björserud.
 • Petter Skagerberg född 1731-08-10 i Sunne. Sunne C:3 föd. bok s338 no82. Dopvittnen var Leutnant Hr. Mejer, fäldtskriwaren Daniel Norén, fru prostinnan Br. Beata Norén som bar barnet och hade med sig fru Greta Friman. Källa Sunne C:3 föd. bok s293 no20.

TAB 6

Olof Skagerberg född 1702-03-00 i Björserud, Sunne sn/S, † 1746-03-00 i Fryksdalen. Länsman. Gift 1728-06-13 i Sunne med Anna Råbock född 1691-03-05 i Norra Ulfsjö, Ölme sn/S. Källa Bromanderska samlingen vol 48: Levde fram till 1756 som änka på Björserud som änka, då hon med barnen utflyttade till obekant ort.

Barn:

 • Lisa Skagerberg.
 • Maria Skagerberg född 1729-06-04 i Sunne. Gift 1:o före 1759 med en Fagergren. Gift 2:o 1765 med konstmästare vid Sälboda bruk, Gunnarskogs sn/S Johan Brunzell född ca 1710. Gift 3:o 1772-12-27 i Stavnäs/S med hemmansägaren Eric Magnell född ca 1723, † 1796-11-04 på gården Svankeboda i Stavnäs i hans andra gifte. Morgongåva av Erik Magnell: 100 lod silver. I hans första gifte med Maria Elisabeth Montan född ca 1726, † 1772-03-05 på Nygård i Stavnäs.
 • Sven Skagerberg född 1732-06-29 i Sunne. Bodde i Södra Forsnäs. Ogift. Flyttade till systern Maria och svågern Eric Magnell ca 1774 och arbetade där på gården.
 • Kristina Skagerberg född 1734-06-05 i Sunne, † 1816. Gift med Nils Kropp.

Källor och litteratur

 • By och bygd i förvandling, s259. Bok om Delebäcks by i Amnehärad av Bertil Kjelldorff.
 • Nya Lödöse tänkeböcker 1586-1621. Författare Sven Grauers.
 • Göteborgstomter. Författare Olga Dahl.
 • Karlstads stads historia 1584-1719, vol.1. Författare Carl Emanuel Nygren.
 • Kyrkböcker.