:

Udnie nr 375

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Udnie nr 375 †

Natural. 1647-03-18, introd. s. å. Sannolikt utdöd i början av 1700-talet.

Gammal skotsk ätt, som naturaliserades på grund av ett bördsbrev, utgivet av magistraten i Edinburg der 20 januari 1636 för Peter Udnie, varav framgick, att han tillhörde den friherrliga ätten Udnie.

Litteratur: J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden.


TAB 1

Robert Udnie. Borgare i Narva. Idkade därjämte handel i Viborg samt bosatte sig sedan i Reval. Begraven 1635-10-16 i S:t Nikolaikyrkan i Reval.

Barn:

  • Peter Udnie, natural. Udnie. Borgare i Viborg 1631. Rådman därst. 1632. Fick 1634-03-18 i förläning Penigora by i Korboselskipogost i Ingermanland och 1638-07-18, livstidsfrälse för sig och sin hustru på Massetina hot i nämnda land. Korpral vid ingermanländska adelsfaneregementet 1640. Natural. svensk adelsman 1647-03-18 (introd. s. å. under nr 354, vilket nr sedan ändrats till 375). Erhöll konfirmation på Massetina s. å. 22/4. Ryttmästare. Död 1656-07-00, skjuten i Rautus socken under ryssarnas infall, och begraven s. å. 23/7 i Viborgs domkyrka. Gift med Anna Johansdotter, dotter av fänriken, frälsemannen Johan Jakobsson och Anna Bertilsdotter Ruuth i Finland.

Barn:

  • Anna, född omkr. 1632. Begraven 1702-06-24 i S:t Michels kyrka i Finland. Gift med löjtnanten Gustaf Stubbe i hans 1:a gifte.
  • Regina, levde änka 1708 i Rantasalmi socken. Gift 1:o före 1672 med kaptenen Jakob Zitting. Gift 2:o med kyrkoherden i Rantasalmi, filosofie magister Jakob Ursin i hans 2:a gifte, död 1705.
  • Sofia, levde 1683. Gift 1:o före 1664 med löjtnanten Claes Mattsson Rundh. Gift 2:o 1678 med arrendatorn av Rautus kronogods Åke Olofsson i hans 2:a gifte.
  • Christina, levde 1716, då hon kvitterade flyktingshjälp i Stockholm. Gift med prosten och kyrkoherden i Ulvsby pastorat Gabriel Gregori Arcto-politanus, död 1682.

TAB 2

Peter (son av Peter Udnie, natural. Udnie, Tab. 1), till Mervi i Lehijärvi socken, som han erhöll genom sitt gifte. Löjtnant. Levde 1687. Gift med Christina Wildeman, död 1685-03-00 och obegraven ännu i nov. s. å., dotter av kaptenen Johan Wildeman.

Barn:

  • Johan. Gjorde adlig rusttjänst i Tavastehus län 1700–1710.
  • Sofia, levde 1729. Gift före 1687 med bonden Carl Henriksson i Mervi.
  • Anna, född 1667, död 1744-06-12 Rahkola Gift 1:o med korpralen Gustaf Silfverharnesk, död 1689. Gift 2:o med löjtnanten Johan Plaanman, född 1657, begraven 1746-03-22 i Hattula kyrka.
  • Helena, född 1679, död ogift 1739 på Rahkola och begraven s. å. 5/10 i Hattula kyrka

TAB 3

Samuel (son av Peter, Tab. 2), till Saaris rusttjänsthemman i Mäntsälä socken, vilket kaptenlöjtnanten Didrik von Essen köpte av honom 1691. Död 1692 om sommaren, vådligen dräpt av sin hustrus broder Carl Falck. Gift med Anna Catharina Falck i hennes 1:a gifte (gift 2:o före 1698 med regementskvartermästaren Claes von der Pahlen i hans 1:a gifte).

Barn:

  • Helena Christina, döpt 1692-04-08 på Saaris.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: