Lindeblad nr 1247

Från Adelsvapen-Wiki

1247.jpg


Adliga ätten Lindeblad nr 1247 †

Adlad 1692-08-03, introducerad 1693. Utdöd 1694-04-17.


  • På riddarhusstamtavlan över ätten uppgives, att den adlade Daniel Lindelius-Lindeblads fader var prosten och kyrkoherden i Jönköping Lars Undelius. Så var icke förhållandet, men däremot var kyrkoherden fader till med. doktor Johannes Undelius, som blev gitt med Daniel Lindeblads änka Juliana Block. Huruvida de bada doktorerna voro besläktade (kusiner) är ej med visshet känt. (Kyrkoherden Lars Lindelius' föräldrar voro bonden Jöns Ambjörnsson i Jonsbo i Dannäs socken, Jönköpings län, död 1644-05-05, och Märta Larsdotter.) (Wsb.) Daniel Lindeblad dog sannolikt barnlös. Han uppgives å riddarhusstamtavlan hava hatt en dotter Gunilla Juliana, men hon var troligen Juliana Blocks dotter i hennes andra gifte med Johannes Undelius.
  • Israel Jönsson. Befallningsman först på Fåglanäs i Göteryds socken, Kronobergs län, sedan på Notteryd i Gårdsby socken, Kronobergs län. Död 1670 [SL].

Barn:

  • Daniel Lindelius, adlad Lindeblad, född 1655 på Notteryd. Scholaris i Växjö 1664 (Vsn.). Student i Lund (Vsn.) 1669-03-19 och i Uppsala (Vsn.) 1677-08-07. Disputant i Upsala 1681 (Vsn.). Reste utrikes. Med. doktor i Rheims 1683. Provinsialläkare på Gotland 1688. Tillika häradshövding på Gotland 1689-08-02.
  • Adlad 1692-08-03 (introducerad 1693 under nr 1247). Lekför i Växjö och provinsialläkare i Kronobergs län 1692 (Vsn.). Död 1694-04-17 och slöt själv sin ätt. Gift (Vsn.) 1691-12-11 med Juliana Block i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695 i Vinslövs socken, Kristinastad län, med provinsialläkaren i Kronobergs län, assessorn, med. doktor Johannes Lindelius, född 1663-06-28 i Jönköping, död 1712 i Växjö) (SL.), född 1672-08-24 i Stockholm, död 1729, dotter av kyrkoherden och hovpredikanten Martinus Blockius och Ursula Lilliestierna, samt syster till assessorn, med. doktor Magnus Gabriel Block, adlad von Block.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.