:

Lundman från Mörlunda

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Nils, bonde i Tulunda, Mörlunda sn. Gift med NN Gustafsdotter.

Barn:

  • Gustaf Lundman, premiärkapten, † 1709. se Tab 2.
  • Brita Nilsdotter i Tulunda.

TAB 2

Gustaf Lundman, (son av Nils Tab 1), först mönsterskrivare vid Kalmar regemente, Nils Silfversparres kompani 1676-03-15; 1678-01 blev han fältväbel; reformerad fänrik 1678-06; fänrik 1679-03-22; sekundlöjtnant 1699-10-21; sekundkapten 1704-12-29; premiärkapten och chef för Aspelands kompani 1707-04-13. Han stupade i slaget vid Poltava. Enligt meritförteckningar, Kalmar 1698, tjänstgjorde han 1676 som skadronskrivare i Skåne och var med i slaget vid Halmstad. Sedan blev han med det överblivna manskap av regementet kommenderad i garnision i Halmstad. Var 1678 med att fatta post i Mölle skans för Kristianstad samt också med-kommenderad när skansen anlades på Beckholmen. Gjorde hela sommaren 1678 regementskvartermästaretjänst och var 1679 kommenderad på örlogsflottan. Samma år i september blev han kommenderad för löjtnant åt Bremen med 50 man av regementet, men blev ifrån Göteborg beordrad till regementet igen. 1689 blev han kommenderad till Kalskrona med de övriga under överste Bellinghausens kommando. Gift med Agneta Lundman, född omkring 1655, † 1711-05-30 i Tulunda, Mörlunda sn 56 år gammal.

Barn:

  • Anna Maria Lundman, född omkr 1680, † 1728-04-28 i Tulunda, Mörlunda sn. Gift 1709-02-03 i Mörlunda med ryttaren och fältväbeln Jakob Robach, född omkr 1662, † 1747.
  • Christina Lundman. Gift 1707-10-23 i Mörlunda med bonden och ryttaren Nils Nilsson Lundqvist, född i juni 1680, † 1743 (begr 25/3).
  • Carl Gustaf Lundman, fältväbel. se Tab 3.

TAB 3

Carl Gustaf Lundman, fältväbel vid Överstelöjtnantens kompani, Kalmar regemente. Gift med Annika Aronsdotter Robach, † 1753 i Snokevik (begr 4/11 i Mörlunda).

Barn:

  • Agneta Lundman, född 1715-09-30 i Tulunda.
  • Aron Didrik Lundman, född 1717-06-30 i Tulunda.

Källor

Forskare: Mattias Loman

Obs! Denna artikel är ej komplett utan visar på kopplingar till denna släkt i andra artiklar på denna Wiki.


: