Risellschöld nr 2148

Från Adelsvapen-Wiki

2148.jpg


Adliga ätten Risellschöld nr 2148 †

Adlad 1788-01-24, introd. s. å. Utdöd 1836-03-17.

Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten Gyllenspak, men däremot icke, såsom ä riddarhusgenealogien angives, med adliga ätterna Ehrencrantz, och Gyllentorner.


TAB 1

Olof Risell, adlad Risellschöld (son av Christophorus Nicolai Risell, se adliga ätten Gyllenspak nr 901, Tab. 2), född 1725-05-24 i Bolstads prästgård å Dal. Skolpilt och gymnasist i Karlstad. Student i Uppsala 1742-09-24. Extra ordinarie kanslist i kanslikollegii expedition 1749. Auditör vid Östgöta kavalleriregemente 1754-05-01. Fältsekreterare vid svenska armén i Pommern 1760 och 1761. Häradshövding i Vikbolands domsaga i Östergötland sistnämnda år 1/12. Kanslist vid justitierevisionsexpeditionen 1774. Avsked s. å. 24/5. Lagmans n. h. o. v. 1777-02-05. Adlad 1788-01-24 (introd. s. å. under nr 2148). Död 1795-06-01 i Västervik. Han var en tid förordnad i en k. kommission över pommerska ärendena. Ägde Blekhem i Törnsfalls socken Kalmar län och Orranäs i Hälleberga socken Kronobergs län. Gift1 1760-02-08 med Maria Dichman, född 1740-12-04, död 1814-04-12, dotter av handelsmannen i Västervik Christian Hermansson Dichman och Margareta Johansdotter Dichman.

Barn:

  • Maria, född 1766-01-13 på Stegeborgs norra kungsladugård i Gryts socken Östergötlands län, död där s. å. 18/1.
  • Christian Christoffer, född 1768-09-01 på Stegeborgs norra kungsladugård. Student i Uppsala3 1782-03-18. Auskultant i Göta hovrätt 1790-04-20 och i Svea hovrätt s. å. 19/10. Extra ordinarie notarie därst. s. å. 26/11. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen 1791-04-19. Vice notarie i sistnämnda hovrätt s. å. 10/5. Kopist i nämnda expedition 1795-01-27. Kanslist därst. 1796. Avsked 1797. Protokollssekreterares n. h. o. v. s. å. 22/6. Lagmans karaktär 1816-01-16. Död barnlös 1826-10-17. Gift 1:o 1802-06-24 på Villingsbergs bruk i Knista socken Örebro län med Anna Elisabet von Hofsten, från vilken han 1805-12-19 blev skild, i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1810-08-28 på Villingsberg med sin kusin, häradshövdingen i Östersysslets domsaga Göran Ferner, född 1773-11-04, död 1842, brorson till kanslirådet Bengt Ferner, adlad Ferner, nr 1990), född 1784-03-27, död änka 1842-09-19 i Örebro, dotter av brukspatronen Erland von Hofsten, och Anna Elisabet Ullmarck. Gift 2:o 1809-09-17 på Tuna i likanämnd socken Kalmar län med Vendela Hammarskjöld, 1770-03-12 på Tuna, död 1851-02-10 i Linköping, dotter av kammarherren Carl Gustaf Hammarskjöld, och Catharina Mariana Breitholtz.
  • Olof Johan, född 1771. Förste expeditionssekreterare. Död 1836. Se Tab. 2.
  • Maria Margareta, född 1774-06-25, död 1781-10-28.
  • Anna Christina, född 1775-07-18, död 1829-03-22. Gift 1793-07-18 med bergsrådet Erik Magnus Sjögreen i hans 2:a gifte (gift 1:o 1786-02-10 Orranäs Nils, född 1780-10-28, död 1789-07-12.

TAB 2

Olof Johan (son av Olof Risell, adlad Risellschöld, Tab. 1), född 1771-09-12 på Stegeborgs norra kungsladugård. Student i Uppsala3 1782-03-18. Extra ordinarie kanslist i krigsexpeditionen 1790-12-00. Kopist därst. 1795. Kanslist 1799. Protokollssekreterare 1800-06-10. Härold vid SO s. å. 24/11. RNO 1809-07-03. Avsked 1810-05-29 med förste expeditionssekreterares karaktär. Död 1836-03-17 på Eds bruk i Västra Eds socken Kalmar län utan söner och slöt således ätten på svärdssidan. Gift 1802-01-19 i Stockholm med sin kusin Christina Sofia Risell, född 1783-06-09, död 1855-07-11 i Västervik, dotter av vicepresidenten i bergskollegium Jöns Risell och Elisabet Beata Törning.

Barn:

  • Maria, född 1809-11-02 Gränsö, död 1886-03-03 på Blekhem. Gift 1828-05-25 på förstn. egendom med justitiestatsministern och en av rikets herrar Johan Nordenfalk, friherre Nordenfalk, född 1796, död 1846.

Källor

1At (P). 2Lns. 3Um.


Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.