:

Dahlesköld nr 2166

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Dahlesköld nr 2166 †

Adlad 1772-09-13, introd. 1800. Utdöd 1809-05-23.


1SB. 2Um.

  • Mattias Cadovius. Teol. doktor och superintendent i Ostfriesland. Gift med Maria Elisabet Keitersichs.

Barn:

  • Christian Arnold Cadovius, född 1673. Kom till Stockholm 1700 och blev slutligen stads- och provinsialkirurg i Gävle. Död 1756. Gift 1:o med Anna Maria Wilde1, född 1684, död 1730-03-19, dotter av barberaren (läkaren) i Stockholm Peter Wilde1. Gift 2:o 1730-11-11 med Charlotta Cecilia Nordin, död 1763 i Gävle, dotter av rådmannen därst. Carl Nordin.

Barn:

  • 2. Carl Johan Cadovius, adlad Dahlesköld, död. 1736-04-22 i Gävle. Student i Uppsala2 1753-06-15. Auskultant Svea hovrätt 1756. Extra ordinarie kanslist i Justitiekanslersexpeditionen 1757. Auditör vid dalregementet 1758. Krigsfiskal vid svenska armén i Pommern 1759. Advokatfiskal vid arméns flotta 1763. Justitiarie därst. 1770. Adlad 1772-09-18 (introd. 1800 under nr 2166). Lagmans fullmakt 1774. Död 1809-05-28 i Stockholm utan söner och slöt således själv sin adl. ätt. 'Han förde 1772 om sommaren pennan hos general Sprengtporten på Sveaborg i de ärender, som då till en myckenhet vid regementsförändringen föreföllo, och blev därför, på bemälde generals anmälan och utan sin vetskap adlad. Bodde sedan en tid Renshammar till dess han 1780 flyttade till Stockholm'. Gift 1765-06-11 på Fredshammars bruk i Orsa socken Kopparbergs län med Ulrika Lovisa Elfving, född 1750-11-25, död 1799-06-22, dotter av kaptenen vid dalregementet Samuel Birgersson Elfving (av samma släkt som adl. ätten Elfcrona) och Johanna Christoffersdotter, adlad Adlersparre.

Barn:

  • Johanna Ulrika Charlotta, född 1774-01-15. Stiftsjungfru. Död ogift 1796-02-16 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: