:

Pröbsting

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för adliga ätten von Pröbsting
Vapensköld för adliga ätten von Pröbsting

Pröbsting / Probsting

tab 1

Harmen Prowestingck (Pröbsting) borgare i Riga son:

 • Martin gift 1. 1547 med NN Heyne (dotter till Heinrich), gift 2. 1564 med Anna Köning (dotter till Mertin)

son i 1:a giftet:

 • Martin ("Lantrichter") gift med Margaretha Klostermann (dotter till Gerdt K. och Margareta Köning).

barn:

 • Gerhard polsk kapten tab 2.
 • Margareta född 1585 i Riga död 1643 gift 1605 med Johan Müller (*)
 • Helena död 1670 gift 1611 med Johann (Hans) Fock död 1640

tab 2

Gerhard Pröbsting polsk kapten,

söner:

tab 3

Gerhard Pröbsting (son av Gerhard Pröbsting tab 2). Adlad 1679 gift med Anna Elisabeth Fock (dotter till Gideon Fock och Hedwig Margaretha von Lantingshausen) (ej samma uppgift som i EÄ)

son:

 • Gerhard Gustav gift 1:o 1703 i Reval med Maria Elisabeth von Ulrich. Gift 2:o med Christina Juliane Stiernhjelm i hennes andra gifte (dotter till Johan S. och Margareta Silversparre)

tab 4

Heinrich Pröbsting (son av Gerhard Pröbsting tab 2) gift med NN Åckerfelt (adliga ätten nr 387)

son:

 • Heirich Wilhelm död 1748 tab 5

tab 5

Heirich Wilhelm Pröbsting (son av Heinrich Pröbsting tab 4) död 1748 gift 1722 med Maria Dorothea Sophie Neuman (dotter av Karl Johan Neuman)

son:

 • Gustav Benjamin, född 1742 död 1824 tab 6

tab 6

Gustav Benjamin Pröbsting, (son av Heinrich Wilhelm Pröbsting tab 5) född 1742, död 1824. Gift 1:o med Anna Karoline von Stackelberg (dotter av Adolf von Stackelberg död 1783 och Christina Johanna von Freymann). Gift 2:o med Eva Maria von Freymann (dotter av Karl Johann von Freymann död 1757 och Anna Christina Reutz). Gift 3:o med Anna Katharina Peutling (dotter till Alexander Magnus Peutling och Dorothea Helene von Freymann).

barn i 1:a giftet

 • Christina Maria född 1774 död 1821
 • Adolphine Henriette född 1776
 • Johan Friedrich född 1777
 • Adolf Gustav född 1778
 • Friedrich Gerhard Wilhelm född 1780 död 1846

barn i 2:a giftet

 • Katharina Margareta född 1785 död 1841

barn i 3:e giftet

 • Dorothea Helena född 1801.

fotnot

(*) Mor till Philip Crusius (von Krusenstiern) andra hustru Maria Müller och majoren Johan Müller, adlad Müller, sedan von Fahrensbach samt mor till majoren Didrik och assessorn Henrik Müller.

Ättartavlor för den ointroducerade svenska adeln (Schlegel-Klingspor) nämns följande:

 • 1. Anna Probsting möjligen dotter till Gerhard (tab 3) gift med Jobst Johan Barohn.
 • 2. Maria Magdalena möjligen dotter till Heinrich (tab 4) gift med Karl Fredrik Coyet.
 • 3. Helena P. gift med Jonas Jacobsson Schruuf
 • 4. Ursula P. gift med Henrik Struberg
 • 5. NN Probsting gift med Erik Neüman ***
 • 6. NN (major) Probsting gift med Maria Magdalena von Lipphart (dotter till Fredrik von Liphardt och Margareta von Lademacher)
 • 7. NN (överste) Pröbsting gift med Lovisa Kristina Wrangel (dotter till Berndt Jacob Wrangel och Jakobina von Freijman)
 • 8. Ytterligare två bröder till Gerhard (tab 3). Kapten Mårten Probsting och kapten Gideon Probsting. "Mårten P. var kapten 1683 då han begärde för sig och sina två yngre bröder att blifa intagen i äldre broderns sköldebref"

I EÄ / Stamtavlor nämns följande:

 • 1. Erik Neüman är möjligen identisk med den Erik Nilsson, som gifte sig 1638-08-14 i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm med jungfru Margareta »Profuesten», dotter av Mårten Mårtensson Pröbsten och Margareta Clostermannia
 • 2. Anna Probsting från Elbingen, av en tysk adlig ätt från Westfalen, i hennes 2:a gifte. Död 1656-02. Gift 1650 med Johan Appelbom. (född i Livland son till Anders Haraldsson, adlad Appelbom och Carin Andersdotter Hök af Partille)
 • 3. Anna Elisabet Fock. Gift 1:o senast 1679 med majoren vid Savolaks och Nyslotts läns infanteriregemente Gerhard Probsting, adlad Probsting, men ej introducerad. De blevo 1679-07-29 av Narva stads konsistorium dömda till skilsmässa, emedan hon var hans syskonbarns dotter, men benådades (At (Sch).) därifrån av Kungl Maj:t 1679-11-27. Gift 2:o med kaptenen Zackarias Lofelt, nr 315, död 1695.

I Karl XII:s officerare nämns följande

 • 1. Rutger Probsting, löjtnant vid Nieroths livländska infanteriregemente 1705 25/9, konfirm. 1706 21/10.
 • 2. Alexander Johan Probsting, sergant vid Bielkes svenska regemente i Holland; avsked 1698; fänrik i Holländsk tjänst; var fältväbel vid Österbottens regemente 1701; löjtnant vi De la Gardies livländska infanteriregemente 1702 3/12; konfirm. 1705 6/3.
 • 3. Gideon Pröbsting (Probsting), gemen vid Livgardet 1670: sergant vid Östra Nylands infanteriregemente 1673 30/5; fänrik därst. 1674 11/9; löjtnant vid Garnisonsregementet i Narva 1677 3/6; kaptenlöjtnant därst. 1678 12/4; kapten därst. 1683 12/7; konfirm 1686 11/9; fången 1704-08 vid Narva; död 1705-02 i Narva
 • 4. Gerhard Gustav, fänrik vid De la Gardies Livländska infanteriregemente 1702 9/4; konfirm. 1705 6/3; löjtnant därst. samma år 8/3; konfirm. samma år 23/8; stupad 1709 28/6 vid Poltava.

I Europäische Stammtafeln Nämns släkten Die Herren und Friherren von Wylich zu Pröbsting dann zu Diersfordt und zu Winnenthal. Möjligen kan några av de ovan nämnda tillhöra den släkten.

Källor

Enligt "Genealogisches Handbuch der baltischen Ritterschaften. (1929)" så finns det två släkter Probsting. Den ena från Westfalen och den andra från Livland (eller Baltikum). De har mycket liknande vapensköldar men är troligen inte besläktade med varandra. Stamtavlor på CD-ROM, B. Schlegel och C. A. Klingspor, Den med sköldebref förlänade men ej på riddarhuset introducerade svenska adelns ättartaflor, 1875..

: