Kock von Crimstein nr 712

Från Adelsvapen-Wiki

0712.jpg


Adliga ätten Kock von Crimstein nr 712 döda

Adad 1662-11-18, introducerad 1664. Utdöda 1690-03-12.


  • Hans Christoffer Kock, adlad Kock von Crimstein född 1623-05-16 i Erfurt. Student i Jena. Gick sedan i tysk kejserlig tjänst. Tillfångatagen av svenskarna 1644-11-23 i slaget vid Jüterbock. Fänrik vid C.G. Wrangels tyska regemente i svensk tjänst. Var major 1655 vid ett tykt kavalleriregemente i svensk tjänst (Ckg.). Överstelöjtnant vid Ridderhielms regemente 1656. Överste för skånska kavalleriregementet. Adlad 1662-11-18 (introducerad 1664 under nr 712). Överste för ett kavalleriregemente västgötar, skåningar och finnar 1665-08-23. Generalmajor av kavalleriet 1677-07-16. Död barnlös 1690-03-12 Tunbyholm s län och slöt således själv sin ätt samt begraven 1692-04-19 i Mariakyrkan i Ystad och därefter med mycken prakt nedsatt i Kvidinge kyrka, 'där hans med svart sammet klädda samt med hans vapen, guldgaloner och fransar m. m. prydda likkista finnes, ävensom i Kviddinge kyrka hans värja och epitafium äro uppsatta. Han var en utmärkt tapper och oförskräckt krigare. Blev i den för svenskarna olyckliga striden vid Lyk i Polen den 28 sept. 1656 jämte generalmajoren Israel Ridderhielm och flera av regementets officerare tillfångatagen av konung Johan Casimirs till hjälp kallade krimska tartarer, av vilka han utplundrades, avkläddes intill bara kroppen och illa hanterades samt bortfördes till Krim, där han utstod fyra års svår fångenskap, varunder han slöts i fjättrar samt spändes för plogen och måste förrätta lastarbete. Befriade sig själv ur fångenskapen en natt med sina bojor om benen och bärande med sig det seltyg, varmed han dragit plogen samt en påse mjöl. Under flykten gömde han sig till en början under en bro i åtta dygn, livnärande sig endast med mjöl och vatten och, då någon körde över bron, sysselsättande sig med att avfila bojorna, samt sedermera om dagarna i sädesåkrar och höga träd, varifrån han ofta åskådade sina förföljares efterspaningar. Kom slutligen, halvdöd av hunger, till Finland, bärande med sig bojorna och selen, inlagda i mjölpåsen.' Gift med friherrinnan Anna Catharina Lovisa de Mortaigne i hennes 1:a gifte (gift 2:o 1695-12-09 på Tunbyholm med generalmajoren och landshövdingen, friherre Georg Reinhold Patkull von Posendorff, född 1656, död 1723), död 1731 i Göteborg, dotter av generallöjtnanten Barthold de Mortaigne, friherre de Mortaigne, och Catharina Dorotea von Hertingshausen.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.