:

Streithammel nr 1328

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Streithammel nr 1328 †

Adlad 1695-03-18, introd. 1697. Utdöd 1733.


1At (L).

 • Christian Hammel, adlad Streithammel, född 1654-10-19 i Halle i Sachsen och var fadern överskänk hos administratorn av stiftet Magdeburg, hertig August. Volontär i sachsisk tjänst 1673. Fänrik därst. 1675. Fången av svenskarna 1677 vid Reibnitz i Mecklenburg. Adjutant vid Grothusens regemente s. å. Löjtnant vid stralsundska infanteriregementet 1678-08-06. Fången vid Bornholm s. å. Hemkom 1679. Löjtnant vid tyska livregementet till fot 1680-09-11. Adlad 1695-03-18 (introd. 1697 under nr 1328). Regementskvartermästare vid sistnämnda regemente 1698-10-07. Kapten därst. 1700-03-23. Avsked med majors karaktär 1720-10-26. Död 1733 i Västerås och slöt själv på svärdssidan sin adl. ätt samt begraven s. å. 31/8 i Västerås domkyrka. 'Han visade i fältslaget på Rügen samt under Stralsunds belägring goda prov av en tapper och behjärtad soldat.'. Gift 1:o 1680-09-11 i amthuset i Meisenburg i lüneburgska landet med Anna Dorotea Rosenbrück, död 1702-09-02 i Landskrona och begraven framför koret i stadskyrkan därst., dotter av lanthauptmannen N. N. Rosenbrück. Gift 2:o 1703-05-07 Bäckaskog s län med Brita Palmgren, död 1723-04-19 Och begraven i Utterklograven i Skinnskattebergs kyrka Västmanlands län, dotter av krigsrådet Jonas Mattsson Loverus, adlad Palmgren, och hans 1:a fru Carin Olofsdotter.

Barn:

 • 1. Carl Gustaf Hammel, född 1681-09-09 i Wismar, död 1690-04-01 i Halmstad och begraven framför koret i stadskyrkan därst.
 • 1. Fredrik Christian, född 1683-08-15 i Halmstad. Löjtnant vid livdragonregementet. Stupade ogift 1709-06-29 i slaget vid Poltava.
 • 1. Johan Ludvig Hammel, född 1684-08-29 i Landskrona, död 1685-08-10 i samma stad och begraven framför koret i stadskyrkan därst.
 • 1. Frans Herman, född 1685-09-29 i amtshuset i Meisenburg. Musketerare vid tyska livregementet till fot 1701. Förare därst. 1703. Sergeant s. å. Fältväbel 1704. Fänrik s. å. 13/8. Löjtnant 1710. Kapten vid Meijerfeldts stettinska infanteriregemente 1711-03-07. Konfirm.fullm. 1713-08-10. Transp. till tyska livregementet till fot 1713-12-11. Konfirm.fullm. 1715-01-28. Död. Ogift 1716-02-26 i Bahn i Hinter-Pommern och begraven i stadskyrkan därst.
 • 1. Johan Gottlieb Hammel, född 1687-05-31 i Halmstad, död 1689-11-21 i samma stad och begraven i stadskyrkan därst.
 • 1. Ludvig, född 1688-11-09 i Halmstad. Kornett. Död 1707 i en träffning i Polen.
 • 1. Dorotea Elisabet, född 1690-11-09 i Halmstad. Levde ännu 1738 Griebenow Död ogift.
 • 1. Carl Hammel, född 1692-02-11 i Halmstad. Död 1693-04-15 i samma stad och begraven framför koret i stadskyrkan därst.
 • 1. Magdalena, född 1694-09-09 i Halmstad, död 1697-10-07 på ladugården Biskopstorp i Kvibille socken Hallands län och begraven i Kvibille kyrka
 • 1. Christina Eleonora, född 1695-12-25 i Halmstad. Kom i lagman Wattrangs hus. Död ogift som den sista av namnet 1770-04-21 i Stockholm, sedan hon testamenterat sin ringa kvarlåtenskap till de då unga herrarna Wattrang, med undantag av hennes bibel och adelsbrevet, vilka skulle läggas i hennes likkista, något som endast med bibeln blev verkställt, samt begraven s. å. 24/4 i Klara kyrka
 • 1. Ferdinand, född 1698-02-14 på Biskopstorp. Sergeant vid artilleriet. Död ogift 1721-01-29 i Stockholm och begraven på artillerikyrkogården.
 • 1. Reinhold, född 1700-01-30 i Halmstad, död s. å. 4/3 på Biskopstorp.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: