:

Bohm nr 540

Från Adelsvapen-Wiki

Adlad 1651-07-17, introducerad 1652. Utdöd i Sverige före 1683. Ätten har gemensamt ursprung med ätten Norfelt.

Enligt L. von Ledebur, Adelslexicon der Preussischen Monarchie (1855) skall preussiske geheimelegationsrådet och kammarherren Christian Vilhelm Andreas von Bohm, † sonlös på 1840-talet, vilken 1810 upphöjdes i preussiskt friherrestånd och 1819 i grevestånd, varit en avkomling av den svenska adliga ätten Bohm. Redigeringen av ätten Bohm nr 540 är utarbetad av Riddarhusgenealogen och redaktören för Adelskalendern 1963-1988 Pontus Möller (1921-2009). Tidigare släktgrenar för Bohm nr 540 ur Elgenstierna har visat sig vara felaktiga och är flyttade till Bohm från Örebro.

TAB 1

Gudmund Andersson, † före 1652-03-31. Borgmästare i Örebro och dessförinnan rådman där. Begravd i Örebro stadskyrka S:t Nikolai.

Barn:

  • Anders Gudmundsson Bohm adlad Bohm född 1611, † 1663 i Stockholm och begraven i Västerhaninge kyrka. Krigskamrer 1647, adlad 1651. Se Tab 2.
  • Catharina Gudmundsdotter Bohm. Gift 1652-03-31 i Jakob/A med auskultanten vid Stockholms domstolar, primariekämnären vid Norrmalms kämnärsrätt år 1657 och 1663-12-29 rådmannen i Stockholm Ericus Andreae Skragge född 1625, † 1682-06-20 och begravd s.å. 25 juli i Jakobs kyrka. Vid rådstugan i Stockholm 1677-02-06 framgår att Skragge var sjuklig. Till hans begravning trycktes flera gravskrifter, de flesta författade av anhöriga. Paret fick fyra söner och tre döttrar. Son till sergeanten Anders Skragge i Grava utanför Karlstad/S, † i Polen under Gustav II Adolfs krigshandlingar där.
  • Helena Gudmundsdotter Bohm. Gift 1:o med rådman Bengt Torbiörnsson Colling. Gift 2:o 1659-09-22 i Örebro med en rådman där.

TAB 2

Anders Gudmundsson Bohm adlad Bohm till Ekeby i Västerhaninge socken, Stockholms län och Frösslunda i Altuna socken/U Född 1611-02-23 i Örebro, † 1663-09-04 i Tyska församlingen/A och begraven i egen grav i Västerhaninge kyrka, där hans vapen uppsattes (förstördes genom en brand). Kammarskrivare i räkningskammaren. Följde svenska armén i Pommern, Tyskland och Livland. Fältbokhållare i Livland 1635-05-09. Kamrerare i bergsamtet (Ab.) 1638-11-18. Kamrerare i kammarkollegii andra avräkningskontor 1647-07-13. Han erhöll Ekeby genom drottning Kristinas brev (KAR.) 1648-09-07 och donation på några hemman i Närke (KAR.) 1653-03-30. Gift 1635-05-07 i Nikolai församling (Wn.), Stockholm med Anna Hansdotter i hennes 2:a gifte, född 1601, död 1688 och begraven i Bohmska graven i Västerhaninge kyrka. (G. Westerin, Västerhaninge och Muskö socknar, i Sotholms härad af Stockholms län (1897).) Hon sålde, jämte sönerna Gunmund och Bengt, Frösslunda till assessor J. O. Silverström (KAR.) 1671-06-16.

Barn:

  • Gunmund Andersson Bohm, döpt 1637-08-24 i Nikolai församling, Stockholm. Levde 1671, men var död 1683.
  • Christina, född 1641, död 1705 och begraven 1705-04-17 i Bohmska graven i Västerhaninge kyrka. Gift 1682 i början av året i Västerhaninge kyrka med notarius publicus i Stockholm Isak Fernström, begraven 1709-06-01 i nämnda kyrka.
  • Johan Andersson Bohm, döpt 1642-10-29 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1656-11-08. Levde 1666, men var (KAS.) död 1668-09-25.
  • Bengt Andersson Bohm, döpt 1645-07-12 i Nikolai församling, Stockholm. Student i Uppsala 1656-11-08. Var död 1683. (KAS.) Han är sannolikt den kapten Bengt Bohm, som nämnes i rannsakningen 1674 angående skalden Lars Johanssons (Lucidor) död.

Källor och litteratur

  • Elgenstierna.
  • Beskrifning om upstaden Örebro s250-252.
  • Pontus Möller: Ätten Bohm kluven. SoH 1994:1.

: