:

Melanderhielm nr 2119

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Melanderhielm nr 2119 †

Adlad 1777-10-07, introducerad 1778. Utdöd 1810-01-08. Släkten har samma ursprung som adliga ätten Segerfelt.


  • Daniel Melander, adlad Melanderhielm (son av Simon Melander, se adelsätten Segerfelt), född 1726-10-29. Student i Uppsala 1733-06-20. Fil. Magister i Uppsala 1752. Docent i matematik och fysik i Uppsala universitet 1752. Mateseos adjunkt i Uppsala universitet 1757. Vikarierande astronomie professor 1758. Mekanices direktörs namn och lika heder med assessorer i kollegierna 1759-09-11. Ordinarie astronomie professor 1761-10-23. LVA 1765-02-06 (preses 1782 och 1790). Adlad 1777-10-07 (introducerad 1778 under nr 2119). Av drottning Lovisa Ulrika kallad till ledamot av vitterhetsakademien 1780-11-27. RNO 1785-04-28 avsked från professuren 1796-05-20. Sekreterare i VA 1796-04-18–1803-05-11. Kansliråds titel 1801-12-23. Död 1810-01-03 i Stockholm och slöt själv sin adelsätt. 'Han gjorde sig vitt bekant för sin lärdom och var korresponderande ledamot av flera vetenskapssocieteter i Europa och Amerika. Har av trycket utgivit en astronomi samt riktat vetenskapsakademiens skrifter med en avhandling om himlakonstellationernas ursprung och namn. Gjorde slutligen hedrande donationer till Uppsala akademi, över honom lät Vetenskapsakademien 1804 slå en medalj.' Gift 1754 med Margareta Catharina Frondin i hennes 2:a gifte (gift 1:o med häradshövdingen Lars Braunersköld, född 1700, död 1753), född 1722-06-01, död 1789-11-13 i Stockholm, och begraven i Storkyrkan, dotter av professorn i Uppsala, kammarrådet Elias Frondin och Gunilla Rommel.

Barn:

  • Erik, född 1754, död ogift på 1790-talet i Torneå.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: