Von Lillienhielm nr 615

Från Adelsvapen-Wiki

0615.jpg


Adliga ätten von Lillienhielm nr 615 †

Adlad 1654-05-12, introducerad1654. Utdöd i Sverige.

Den adlade Johan Keman kallas i adelsbrevet von Lillienstierna, vilket lärer vara felskrivning.


TAB 1

Johan Keman, adlad von Lillenhielm. Bördig från Tyskland. Tjänade från år 1630 både utrikes och inrikes och var en tid generalkrigskommissarie i konung Carl II:s i England tjänst samt en tid sekreterare i krigskollegium i Sverige. Adlad 1654-05-13 jämte sin brorson Henrik Keman (med honom introducerad 1654 under nr 615). Kallas slutligen generalkrigskommissarie och överste. Död 1666. Gift med Elisabet Neuhusen, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med överstelöjtnanten Jakob Sitton, i hans 2:a gifte) (SH liber caus., vol. 101, p. 6 (OA).). 'Elisabet Neuhusen blev under sitt andra äktenskap våldtagen av den för sina många lagersmal bekanta Johan von Bjuren, vilken för nyssbemälta brott rymde och dömdes biltog samt, då han likväl återkom till riket, avlivades på järntorget i Stockholm år 1647.'

Barn:

  • Gustaf. Kunglig page. Död 1660 och begraven 1660-12-09 i Riddarholmskyrkan
  • Anna Magdalena. Gift 1666-09-14 i Stockholm med löjtnanten Arvid Svinhufvud i Västergötland, nr 199.
  • Catharina, död omkring 1679. Gift med ryttmästaren Gustaf Axelsson, adlad Sölfverklinga, i hans 1:a gifte, född 1646, död 1698 [Rf].
  • Emanuel. Kapten. Död barnlös. Gift med Christina Lideman, född 1645-08-18, död 1719 Björnö och begraven 1719-12-01, dotter av kronofogden och kommendanten Erik Bengtsson, adlad Lideman, och Annika Forsspea.

TAB 2

Henrik Keman, adlad von Lillienhielm (brorson till Johan Keman, adlad von Lillienhielm, Tab. 1). Hade i tyska kriget låtit bruka sig såsom officer till häst, så i svenska armén i Tyskland som hos Sveriges och Frankrikes bundsförvanter, och hade slutligen befordrats till löjtnant och regementskvartermästare. Adlad 1654-05-13 jämte sin farbroder Johan Keman (med honom introducerad 1654 under nr 615). Slottsfogde på Revals slott 1654-09-30.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.