Kröningssvärd nr 1566

Från Adelsvapen-Wiki

1566.jpg

Adliga ätten Kröningssvärd nr 1566 †

Adlad 1718-09-27, introducerad 1719. Utdöd 1936-11-22.

TAB 1

Henrik Krönich. Fältskär på Bohus.

Barn:

 • Zakarias Krönich, adlad Kröningssvärd, född 1686 på Bohus. Volontär vid svenska livregementet till fot 1702-02-04. Korpral vid Västgöta ståndsdragonregemente 1703-09-00. Rustmästare vid Västgöta ståndsdragonregemente 1704-05-00. Furir 1705-08-00. Sergeant 1709-09-00. Kornett 1710-02-04. Löjtnant 1710-10-27. Löjtnant vid Bohusläns dragonregemente 1711-06-06. Regementskvartermästare vid Bohusläns dragonregemente 1711-06-06. Konfirmationsfullmakt 1716-04-06. Sekundkapten 1716-08-27. Adlad 1718-09-27, däruti stadfästad 1719-03-13 (introducerad 1719 under nr 1566). Kapten vid Bohusläns dragonregemente 1719-09-26. Död 1737-02-10. Han bevistade 1716 och 1718 års norska fälttåg. Gift 1:o med Anna Elisabet Trotz, död 1723, dotter av överstelöjtnanten Johan Trotz, adlad Trotz, nr 940, och Elisabet Belfrage. Gift 2:o med Sara Herman, död 1733-09-21, dotter av en guldsmed.

Barn:

 • 1. Johan Ulrik, född 1713. Major. Död 1779. Se Tab. 2
 • 1. Carl Gustaf, döpt 1714-02-21 på Frändöga i Färgelanda socken, Älvsborgs län. Kadett vid amiralitetet 1729-01-26. Avsked 1734-03-28. Volontär vid Närkes och Värmlands regemente 1739-09-15. Rustmästare vid Närkes och Värmlands regemente 1740-02-23. Furir 1740-05-18. Förare 1742-04-08. Sekundfänrik 1742-06-09. Löjtnant 1749-04-12. Kapten 1756-05-31. RSO 1761-11-23. Major i armen 1775-09-05. Avsked 1775-12-06. Död ogift 1780-02-08 Torp
 • 1. Anders Göran, döpt 1715-03-04 på Frändöga. Död 1718.
 • 1. Elisabet Maria, född 1717, död 1717.
 • 1. Maria Elisabet, född 1719, död 1720.
 • 1. Charlotta Christina, född 1721, död 1763-06-04 Gröneborg. Gift 1:o med Claes Uggla, född 1699, död 1738. Gift 2:o med sin första mans sysslings son Johan Ulrik Uggla, född 1709, död 1766.
 • 1. Margareta Sabina, född 1722.
 • 1. Hans Jakob, född 1723. Sergeant vid Hamiltonska regementet. Död ogift 1747.
 • 2. Anna Elisabet, född 1731. Gift omkring 1751 med tapetmakaren, konstnären på Leckö Anders Lind på Fröslunda.
 • 2. Henrik, född 1732, död 1733.
 • 2. Alexander, född 1733. Fältväbel. Död 1768. Se Tab. 6

TAB 2

Johan Ulrik (son av Zakarias Krönich, adlad Kröningssvärd, Tab. 1), född 1713-03-06. Dragon vid Bohusläns regemente 1726. Konstapel vid artilleriet 1735-04-01. Furir vid artilleriet 1737. Sergeant 1738. Överfyrverkare 1741. Fänrik vid Hamiltonska regementet 1741-07-24. Löjtnant vid Hamiltonska regementet 1743-12-02. Transporterad till Västmanlands regemente 1745-04-13. Kaptenlöjtnant vid Västmanlands regemente 1754-04-13. Regementskvartermästare (KrAB.) 1755-01-12. Premiärkapten (KrAB.) 1758-03-11. RSO 1765-11-23. Majors avsked (KrAB.) 1773-11-03. Död 1779-07-13 Fullsta. Gift 1744 med sin svågers halvsyster Eva Charlotta Uggla, född 1713-01-11, död 1773-06-05 Norrål, dotter av kaptenen Carl Uggla, och hans 2:a fru Elsa Catharina Plenningsköld.

Barn:

 • Anna Elisabet, född 1745-07-03, död ogift 1773-08-14 på Norrål.
 • Carl Fredrik, född 1746-09-12 i Norrbärke socken, Kopparbergs län. Volontär vid Västmanlands regemente 1751-07-04. Engagerad vid artilleriet i Stockholm 1760-11-05. Furir vid artilleriet i Stockholm 1763-11-13. Sergeant 1764-06-05. Överminör 1765-12-19. Underlöjtnant 1770-11-22. RSO 1772-09-12. Löjtnant 1779-02-10. Kaptens avsked 1782-06-25. Död ogift 1795-02-18 Kyrkobyn
 • Elsa Catharina, född 1747-12-31, död ogift 1803-05-25 på Kyrkobyn.
 • Abraham Zakarias, född 1750. Major. Död 1803. Se Tab. 3
 • Ulrika Charlotta, född 1752-11-23, död 1833-07-18 i Sala. Gift 1787-05-03 i By kyrka med majoren vid Västmanlands regemente, RSO, Fredrik Mattias Fredriksson, född 1752-05-25 på Bjurfors bruk i Norbergs socken, Västmanlands län. Död 1808-01-19. I fältsjukan under kriget.
 • Birgitta Brita Sofia, född 1754-12-23, död ogift 1781-02-06. på Fullsta.
 • Hedvig Carolina, född 1756-12-11, död 1771-04-03.
 • Eva Gustava, född 1760-03-22 på Norrål, död ogift 1839-09-05.

TAB 3

Abraham Zakarias (son av Johan Ulrik, Tab. 2), född 1750-04-17 (1750-05-04) på bostället Skarviken i Norrbärkes socken, Kopparbergs län. Volontär vid Västmanlands regemente 1756-05-16. Sergeant vid Lilliesvärdska regegementet 1761-03-06. Sergeant vid Västmanlands regemente 1762-07-08. Sekundadjutant vid Västmanlands regemente 1773-07-15. Regementsadjutant 1773-10-27 Fänrik 1775-10-26. Löjtnant 1775-11-29. Kapten 1780-08-20. Major i regementet 1789-06-23. Sekundmajor vid regegementet 1793-06-17. RSO 1795-11-24. Avsked 1796-10-19. Död 1803-12-10 på Benbäcks boställe i Möklinta socken, Västmanlands län och begraven 1803-12-29 på kyrkogården. Han bevistade 1788–1790 års finska krig och blev därunder vid Uttis malm blesserad. Gift 1783-09-02 Forss

Barn:

 • Lars Ulrik, född 1784. Major. Död 1870. Se Tab. 4
 • Carl Gustaf, född 1786-01-19 Stävre. Auskultant i Svea hovrätt 1804-06-20. Extra ordinarie kanslist i justitieexpeditionen 1805-06-06. Vice häradshövding. Länsnotarie i Stora Kopparbergs län 1813-08-12. Häradshövdings fullmakt 1813-11-09. Bergsfiskal i Stora Kopparbergs bergslag 1826-05-11. Avsked 1845-08-12. Död ogift 1859-09-06 i Stockholm. Har utgivit Diplomatarium Dalecarlium samt en adelsmatrikel.
 • Fredrik Adolf, född 1787-06-16 på Stävre. Sergeant vid Västmanlands regemente 1787-06-17. Furir vid Svea artilleriregemente 1804-08-02. Sergeant vid artilleriet 1805-08-26. Död ogift 1808-12-15 vid Eda skans nära norska gränsen.
 • Magdalena Charlotta, född 1788-08-29 på Stävre, död 1788-11-04 på Forss.
 • Charlotta Elisabet, född 1791-12-26 på Stävre, död ogift 1831-12-20.
 • Johan Abraham, född 1793-04-26 på Stävre, död 1794.
 • Magdalena Catharina Lovisa, född 1794-08-19 på Stävre, död ogift 1872-09-09 i Örlinge i Möklinta socken.

TAB 4

Lars Ulrik (son av Abraham Zakarias, Tab. 3), född 1784-09-09 Stävre. Student i Uppsala. Sergeant vid Västmanlands regemente 1802-12-24, stabsfänrik vid Västmanlands regemente 1805-03-04. Stabslöjtnant 1810-03-06. 2. Kapten 1812-06-29. GMtf 1815-04-14. 1. Kapten 1820-05-09. RSO 1823-07-04. Major i armén 1826-10-19. Avsked 1830-04-29. Carl XIV Johans medalj 1855-11-01. Död 1870-03-19 i Uppsala. Han blev under pommerska kriget 1807 fången av fransmännen vid Ückermünde och förd till Longwy. Gift 1829-06-14 i Uppsala med Augusta Fredrika Littorin, född 1809-09-05 i Upsala, död i Upsala 1856-05-06, dotter av handlanden Per Magnus Littorin och Johanna Sofia Bonnevier.

Barn:

 • Carl Magnus, född 1831-03-08. Jungman. Död 1850-09-17 ombord å skonerten Erik Baker under en resa från Charlestown till Malaga.
 • Johan Fredrik, född 1832. Kassaförvaltare. Död 1883. Se Tab. 5.
 • Ebba Sofia Lovisa, född 1835-08-18 i Uppsala. Stiftsjungfru. Folkskollärarinneexamen 1874. Folkskollärarinna vid Klara församlings folkskola i Stockholm 1875 och vid Adolf Fredriks församlings folkskola i Stockholm 1886. Död ogift 1906-03-29 i Stockholm.

TAB 5

Johan Fredrik (son av Lars Ulrik, Tab. 4), född 1832-06-15 i Uppsala. Student i Uppsala 1850. Kansliexamen 1855. Extra ordinarie kanslist i civildepartementet 1855-06-04. Extra ordinarie kanslist i generalpoststyrelsen 1857. Kontorsskrivare i generalpoststyrelsen 1860-10-01. Extra ordinarie riddarhuskanslist 1860. Kanslist i generalpoststyrelsen 1862-04-23. Aktuarie och föreståndare för statistiska kontoret 1868-08-31. Revisor 1873-12-01. RVO 1880-12-01. Förvaltare av postkontorets huvudkassa 1882-12-06. Död 1883-03-17 i Stockholm. Gift 1871-11-03 med Hildegard Hilda (Hilde) Maria Söderberg, född 1849-01-31, död 1919-06-08 i Stockholm, Engelbrekts förs. Dotter av handlanden i Stockholm Johan Ludvig Söderberg och Johanna Catharina Ljungberg.

Barn:

 • Carl Gustaf, född 1872-02-26 i Stockholm, död i Stockholm 1872-03-09.
 • Lars Fredrik, född 1873-12-12 i Stockholm. Död i Stockholm 1878-08-21.
 • Sigrid Maria, född 1877-03-30 i Stockholm. Stiftsjungfru. Med henne utslocknade denna adliga ätt. Gift 1904-04-02 i Stockholm med redaktionssekreteraren i Göteborgs handels- och sjöfartstidning, fil. kand. Johan Adolf Cnattingius, född 1872-01-17 i Göteborg, död i Göteborg 1910-12-18.
 • Johan Henrik, född 1878-09-27 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Döpt 1878-10-26 i Stockholm, Hedvig Eleonora förs. Prokurist i mäklarfirman A. Westergren, Stockholm, 1895–1921. Kassör. Död 1936-11-22 i Sigtuna och utslocknade med honom denna adliga ätt.

TAB 6

Alexander (son av Zakarias Krönich, adlad Kröningssvärd, Tab. 1), född 1733. Volontär vid Bohusläns dragonregemente 1750. Furir vid Bohusläns dragonregemente 1754-04-13. Fältväbel 1761-11-05. Död 1768-04-13. Gift med Beata Eleonora Gyllenberg, dotter av kaptenen Erik Svante Gyllenberg, och Christina Sabina Virgin.

Barn:

 • Zakarias Christian, född 1759-07-22 Ön
 • Sabina Christina, född 1765-08-22, död ogift 1789-07-21 i Marstrand.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.