:

Jäger o von Schulzenjäger nr 930

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätterna JÄGER och VON SCHULTZENJÄGER nr 930 †

Adlad 1678-04-29, introducerad 1680. Adlad och adopterad 1726-08-15, introducerad 1727. Utdöd efter 1741.


TAB 1

Conrad Jäger. (översiktstab. 1) Amtsrichter i Grimmen, Pommern. Gift med Catharina Pletz [(At (Sch).)].

Barn:

 • Jakob Jäger. Rådsherre i Greifswald (1566). Gift med Margareta Gruwel [(At (Sch).)].

Barn:

 • Johan Jäger. Rådsherre i Greifswald 1610 (At (Sch).). Jur. utr. doktor 1616 (At (Sch).). Kommissarie i Stralsund. Död 1624. Gift 1:o 1608 med Elisabet Gruwel i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1599 med borgmästaren i Greifswald Nikolaus Schmiterlöw, född 1548-12-08, död 1607-05-20), född 1577-06-10, död 1615-04-12, dotter av professorn Christoffer Gruwel [(E. Lange, Die Greifswalder Sammlung Vitae Pomeranorum (1898).)]. Gift 2:o med Catharina Westphal, dotter av hertig Filip Julius' i Pommern geheimeråd, slottshauptmannen samt direktorn i Wolgastiska hovrätten mm, Herman Westphal och Margareta Klinckow, till Miltzau, Dubitz, Brandshagen och Busenhagen.

Barn:

 • Johan Jäger, adlad Jäger, till Martensdorf, Wüstenhagen och Lassontin, alla i Pommern. Född 1623-02-07 i Pommern. Rådsherre i Stralsund 1660 (At (Sch).). Borgmästare i Stralsund 1671. Adlad 1678-04-20 (introducerad 1680 under nr 930). Regeringsråd i Pommern 1680-06-14. Död 1681-12-00. Gift 1647 (At (Sch).) med Gertrud Wolffradt, född 1632, död 1690-12-00, dotter av rådsherren Berent Wolffradt, adlad Wolffradt, och Barbara Herold.

Barn:

 • Berent Christoffer, född 1648. Regeringsråd. Död 1707. se Tab. 2.
 • Barbara, född 1652-09-22, död 1678-04-00. Gift 1671 med översten och kommendanten i Stralsund Johan Klinckow, adlad Klinckowenström (ej introducerad), till Steinhagen, Seemühl, Moisal och Pennya i Pommern, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1682 med Margareta Catharina von Krassow, dotter av Christian von Krassow och Margareta Catharina von Holstein, samt syster till generallöjtnanten, friherre Ernst Detlov von Krassow), född 1642-01-12 i Stralsund, död 1702-02-04 på Steinhagen vid Stralsund, samt broder till herrarna Klinckow, adlade Klinckowström.
 • Catharina, född 1656-04-11, död 1721-06-19. Gift 1:o med majoren Henning Dantzman, till Danitz och Landsdorff. Gift 2:o med kaptenen Carl Schultz. Se vidare Tab. 3.
 • Gertrud, född 1659-04-02, död 1719-04-00. Gift 1686 (At (Sch).) med amtshauptmannen Johan Offerman, adlad Offerman, nr 1122, i hans 3:e gifte.
 • Johan, till Wüstenhagen och Lassontin. Född 1660-06-10. Musketerare vid Petter Makeleers regemente 1676. Korpral vid Petter Makeleers regemente 1676. Fänrik 1677. Fången av danskarne 1678. Hemkom 1680. Löjtnant 1686. Kapten vid Bielkes regemente (Pommerska kretstrupper) 1687-08-00. Kapten vid pommerska infanteriregementet. Överstelöjtnant vid Elbingska infanteriregementet 1704-06-20. Fången 1710-01-20 vid Elbing. Hemkom 1711-12-00. Sekundöverste för Elbingska infanteriregementet 1711-05-23. Överste för Östgöta infanteriregemente 1712-02-28. Fången 1713-05-14 vid Tönningen. Hemkom 1714. Fången 1715-12-23 vid Stralsund. Hemkom 1718-08-00. Avsked 1719-09-30. Död ogift 1729-11-02 och slöt Jägerska ättegrenen. Han fick 1726-08-15 kungligt tillstånd att i adelskapet och till långodset Wüstenhagen få intaga sin systerson Peter Johan Schultz, Se Tab. 5
 • Christian, född 1661-08-21, död 1691.

TAB 2

Berent Christoffer (son av Johan Jäger, adlad Jäger, Tab. 1), till Martensdorf och Sommerfeld. båda i Pommern. Född 1648-12-26 i Stralsund. Krigssekreterare i Pommern. Sekreterare vid pommerska regeringen 1679-10-23. Regeringsråd 1692. Död 1707-03-25. Gift 1678 med Anna Sofia Cock i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1672 med Bernhard Fredrik von Schäwenbach, född 1651, död 1677), född 1655, död 1717, dotter av borgmästaren i Stralsund Joakim Fredrik Cock och hans 1:a fru Maria Spengemann samt syster till Bernhard Mikael och Gottfrid Cock, adlade von Cockenhausen, men ej introducerad [(At (Sch).)].

Barn:

 • Maria Gertrud, död ung [(At (Sch).)].
 • Berent Christian, till Martensdorf och Sommerfeld. Hertigl. Holstein-Gottorpskt justitieråd. Död ogift 1712-04-00.
 • Georg Christoffer, född 1684-10-22, död 1696-01-00. [(E. Lange, Die Greifswalder Sammlung Vitae Pomeranorum (1898).)].
 • Carl Niklas, född 1692-02-17, död 1696-01-31 [(E. Lange, Die Greifswalder Sammlung Vitae Pomeranorum (1898).)].

Schultzenjägerska ätten.


TAB 3

Carl Schultz, född på Usedom. Auditör vid Helmfelts regemente 1675. Auditör och sekreterare vid Stralsundska infanteriregementet 1678. Regementskvartermästare vid Stralsundska infanteriregementet 1680. Kapten 1692. Död 1704-04-10. Gift med Catharina Jäger, i hennes 2:a gifte, född 1656, död 1721. Se vidare Tab. 1.

Barn:

 • Peter Johan Schultz, adlad von Schultzenjäger, till Wüstenhagen. Född 1695-11-21. Kopist i utrikesexpeditionen i Stockholm 1725-12-08. Adlad och adopterad 1726-08-15 på sin morbroders, överste Joh. Jägers adelskap och nummer, men med namnet von Schultzenjäger samt erhöll till vapen Jägerska och sitt eget sammanfogat (introducerad 1727). Fick 1736-07-27 titel av hovrättsråd i Hessen-Cassel. Levde 1741, då han bevistade riksdagen. Gift 1733-07-17 i Stockholm med Sara Tormöhlen, döpt 1704-04-12 i Stockholm, dotter av handelsmannen i Stockholm Lorentz Tormöhlen och Anna Maria Tham.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: