Gyllenhaal af Härlingstorp nr 396

Från Adelsvapen-Wiki

F 396.jpg

Friherrliga ätten Gyllenhaal af Härlingstorp nr 396

Friherrlig 1843-02-06 enl 37 § R.F, introd 1844.

TAB 1

Lars Herman Gyllenhaal, friherre Gyllenhaal af Härlingstorp (son av Lars Herman Gyllenhaal nr 814, tab 8), född 1790-03-20 på Härlingstorp. Student i Uppsala 1802-12-13. Sekreterare i Linnéska institutet i Uppsala 1806. Kansliexamen 1808-06-10 och hovrättsexamen s. å. 12/12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexp. 1809-06-06. Auskultant i Göta hovrätt s. å. 1/12. Vice häradshövding 1812-12-03. Häradshövdings fullmakt, 1813-05-28. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 26/3. Assessor därst. 1820-05-26. T. f. revisionssekreterare 1823. Kammarherre 1826-11-27. Kamrerare vid KMO och RNO s. d. Ordf. i direktionen för Stockholms stads brandförsäkringsverk 1827. Administratör av konungens egendomar i södra och västra delarne av riket s. å. Lagman i Västernorrlands län lagsaga 1828-01-16. Hovmarskalk 1832-07. Avsked från kamrerarbeställningen vid KMO 1832-11-26. President i Göta hovrätt 1836-04-23. KNO 1839-01-26. Justitiestatsminister och en av rikets herrar 1843-01-05. Friherre s. å. 6/2 (introd. 1844-06-05 under nr 396). Avsked från justitiestatsministerämbetet och åter president i Göta hovrätt 1844-12-28. RCXIII:sO 1847-01-28. Lantmarskalk vid 1850–51 års riksdag. RoKav KMO 1851-09-04. Avsked från presidentsämbetet 1855-04-03. Död 1858-12-22 på sin egendom Härlingstorp. Gift 1:o 1815-09-24 Dagsnäs med Lovisa Ulrika Tham, född 1791-04-11 i Stockholm, död 1816-10-23 på Dagsnäs, dotter av majoren Casper Tham, och hans 1:a fru friherrinnan Albertina Elisabet von Knorring. Gift 2:o 1820-06-17 i Stockholm med Elisabet Sofia Palm, född 1795-04-03 i Stockholm, död 1865-09-12 på Härlingstorp, dotter av grosshandlaren i Stockholm Jakob Palm Svensson och Margareta Christina Lidman.

Barn:

 • 1. Henrika Hedvig Elisabet Charlotta (Henriette), född 1816-07-02 Dagsnäs, död 1898-07-11 i Jönköping. Gift 1838-09-26 i Jönköping med hovintendenten, RVO, Johan Fredrik Killander, född 1811-12-22 i Göteborg, död 1899-10-28 i Jönköping.
 • 2. Lars Herman, friherre vid faderns död 1858. Född 1821. Akademiräntmästare. Död 1912. Se Tab. 2.
 • 2. Margareta Lovisa Sofia Jakobina (Jacquette), född 1824-06-17 i Stockholm, död 1905-10-09 Torpa. Gift 1845-10-08 i Jönköping med hovrättsnotarien Tor Hartvig Odencrantz, född 1817, död 1886.
 • 2. Henning Axel, född 1830-06-02. Student i Uppsala 1847-09-23. Död 1848-07-25 på Härlingstorp.

TAB 2

Lars Herman (son av Lars Herman, friherre Gyllenhaal af Härlingstorp, tab 1), friherre vid faderns död 1858, född 1821-03-24 i Stockholm. Student i Uppsala 1837-06-12. Jur. filosofie examen 1839-12-13 och jur. kandidat examen 1844-09-25. Auskultant i Svea hovrätt s. å. 1/10. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen s. å. Auskultant i Göta hovrätt 1845-01. Extra ordinarie kanslist i sistnämnda hovrätt 1846-01-21. Extra ordinarie brottmålsnotarie 1847-05-31. Elev vid Degebergs lantbruksinstitut 1850-09. Utexaminerad därifrån 1851-06-27. Ledamot av Skaraborgs häns hushållningssällskaps beredningsutskott 1859–1867. Nämnda hushållningssällskaps ordf. 1862 dec.–1867 aug. HL av samma sällskap 1867-11-12. Ledamot av riksdagens 2:a kammare 1867–1869. T. f. räntmästare vid Uppsala universitet 1869-02-16. Räntmästare vid samma universitet 1870-02-25. Stadsfullmäktig i Uppsala 1873–1885. Ledamot av styrelsen för Ultuna lantbruksinstitut 1874 nov.–1878 maj. Uppsala läns hushållningssällskaps skattmästare 1875-01-26–1902 juni. Ordf. i Uppsala stads fattigvårdsstyrelse 1875–1877. RNO 1877-09-07. Avsked från akademiräntmästarbefattningen 1894-04-28. Erhöll Uppsala läns hushållningssällskaps stora GM 1896-01-24. HL av nämnda hushållningssällskap 1903-01-26 död 1912-09-09 i Uppsala. Ägde fädernegården Härlingstorp efter faderns död till 1868 . Gift 1859-05-04 i Jönköping med Maria Catharina Christina Aspegren i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1855-09-13 i Köpenhamn med kaptenen Nils David af Sandeberg nr 2094, född 1819, död 1857), född 1832-02-14 i Köpenhamn, död 1873-08-03 i Uppsala, dotter av grosshandlaren Anders Adolf Aspegren och Amalia Charlotta Hanssen.

Barn:

 • Sofia Amalia Maria, född 1860-01-24 på Härlingstorp, liksom syskonen, död ogift 1922-05-26 i Uppsala .
 • Agnes Nanna Margareta, född 1861-03-30, död 1868-05-08 på Härlingstorp.
 • Hedvig Julia Elisabet, född 1863-04-15. Död 1931-09-19 i Uppsala . Anställd i Henrik Gahns A.B. kontor i Uppsala 1886–1917. Patr. Sällsk. G M 1917-10-25.
 • Maria, född tvilling 1865-03-31 , död ogift 1916-05-16 i Uppsala.
 • Lars Herman, född tvilling 1865. Byrådirektör. Se Tab. 3.

TAB 3

Lars Herman (son av Lars Herman tab 2) Friherre vid faderns död 1912-09-09. Född 1865-03-31 på Härlingstorp i Vings förs, Skaraborgs län. Mogenhetsexamen i 1883-05-23. Student i Uppsala s. å. 29/5. Jur. preliminärexamen 1884-04-19. Examen till rättegångsverken 1887-09-12. Extra ordinarie notarie i Svea hovrätt s. å. 19/9. Kansliexamen 1888-05-24. Vice häradshövding 1891-10-01. Kanslist i statsutskottet vid riksdagen 1892. Amanuens i Ecklesiastikdepartementet s. å. 11/10. Extra ordinarie tjänsteman i Järnvägsstyrelsen 1895-02-20. T. f. notarie därst. 1896-03-01. Distriktssekreterare och ombudsman vid I. distriktet av statens järnvägar 1898-02-17. Ombudsman hos statens järnvägstrafiks pensionsinrättning 1899-10-30–1910-12-31. T. f. sekreterare vid nämnda pensionsinrättning 1903-10-14–1910-12-31. Lärare vid statens järnvägars undervisningskurser 1908–1911. Tog 1909 initiativ till bildande av statsbaneföreningen Gör gott och var föreningens sekreterare och kassaförvaltare från dess bildande – 1920-02. Därefter vice ordf. i föreningens styrelse. RVO 1910-06-06. Sekreterare och ombudsman hos statens järnvägars änke- och pupillkassa sedan 1911-01-01. Järnvägsstyrelsens fullmäktig i Enskilda järnvägarnas pensionskassa sedan 1911–1931. Sekreterare och kassaförvaltare i järnvägsmännens livförsäkringsförening juni 1912–maj 1918, därefter ordförande i styrelsen. Byrådirektör vid statens järnvägar 1917-08-21. Ordf. i styrelsen för järnvägsmännens Vilohemsförening 1918–1932. RNO 1921-09-15. Avsked från byrådirektötstjänsten 1932-04-01. Gift 1:o 1903-10-29 i Vestre Akers kirke vid Kristiania med Ellen Juliane Ræder, född 1870-01-11 i Kristiania, död 1906-10-27 Holmenkollen Gift 2:o 1908-09-21 i Nazarethkirken i Köpenhamn med Valborg Ræder från Danmark, född 1879-09-26 på Palstrup på Jylland. Dotter av danske hovjägmästaren Johan Carl Fritz Baur Ræder och Tyra Valborg Dinesen.

Barn:

 • 1. Sigrid Franziska Sofia, född 1904-08-22 på Holmenkollen.
 • 1. Lars'' Herman, född 1906-04-26.
 • 2. Lars Gunnar Fritz, född 1909-06-14 i Stockholm.
 • 2. Lars John Carl'' Gustaf, född 1918-02-06 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.