:

Gyllencartau nr 855

Från Adelsvapen-Wiki

(Omdirigerad från Gyllencartou nr 855)

Adliga ätten GYLLENCARTAU nr 855 †

Adlad 1674-03-12, introd. 1675. Utdöd 1739.

TAB 1

Gustaf Johansson Fock, adlad Gyllencartau, född 1627-01-07. Gemen vid artilleriet 1648. Styckjunkare därst. 1653. Löjtnant 1659. Kaptenlöjtnant 1663. Artillerikapten i Bremen 1665 och i Kalmar 1670. Adlad 1674-03-12 (introd. 1075 under nr 855). Major vid artilleriet i sistnämnda stad 1676-02-14. Död där 1688-01-08 och begraven i stadskyrkan, där hans vapen uppsattes (nu i Kalmar läns museum). Gift 1:o 1672-06-00 med Brita Leijonhielm, född 1648-03-01, död 1682 i Kalmar, dotter av översten Erik Baaz, adlad Leijonhielm, och hans 1:a fru Christina Andersdotter. Gift 2:o 1684-12-09 med Margareta Silfversparre, född 1653-06-29 på Orrenäs Kalmar län, död 1721-02-26 Sjötuna, dotter av majoren Knut Silfversparre, och Magdalena Ulfsparre af Broxvik.

Barn:

  • 1. Johan Gustaf, född 1673. Major. Död 1728. Se Tab. 2
  • 1. Maria, död ogift 1720 i Jönköping (själaringning för henne ägde rum därst. s. å. 9/10).
  • 1. Erik. Var 1684 konstapel vid artilleriet i Kalmar.
  • 1. Gertrud. Gift med majoren Erik Johan Diederichs, stamfader för adl. ätten von Diederichs, född 1649, levde 1698.
  • 2. Brita Christina, född 1686-02-15, död 1745. Gift 1712-03-04 på Sjötuna med majoren Bleckert Andreas Blomensköld, i hans 1:a gifte, född 1688, död 1762.
  • 2. Magdalena, född 1686-12-24 i Kalmar, begraven 1695 14 -, i Orlunda socken Östergötlands län.
  • 2. Anna Margareta, född 1688-12-21, död 1769-02-05 Medhamra och begraven s. å. 13/2. Gift 1722-02-13 på Sjötuna med kaptenen Hans von Schwerin, natural. von Schwerin af Grellenberg, i hans 2:a gifte, född 1692, död 1761.

TAB 2

Johan Gustaf (son av Gustaf Fock, adlad Gyllencartau, Tab. 1), född 1673 i Kalmar. Tygvaktare vid artilleriet därst. Sergeant 1689-05-02. Fyrverkare 1691-08-01. Fänrik vid Värmländska artillerifältstaten 1700-04-07. Löjtnant därst. 1703-03-20. Kapten vid artilleriet i Elbingen 1708-04-29 och vid artilleriet i Halmstad 1710-12-12. Artillerimajor i Malmö 1712-02-12. Transp. till Halmstad s. å. 16/2. Återflyttad till Malmö 1713-05-26. Major vid artilleriet i Halmstad 1719. Kommendant därst. Död 1728-03-21 i Halmstad och begraven s. å. 27/3 i stadskyrkan. Gift 1711-09-16 i Halmstad med Christina Elisabeth Timmerman, död 1726-06-09 i nämnda stad, i hennes 2:a gifte (gift 1:o med löjtnanten Per Hampa, adlad Riddersvärd, från vilken hon blev skild, född 1651, död 1729).

Barn:

  • Gustaf, född 1712-07-01 i Halmstad, liksom syskonen, begraven s. å. 5/11 i stadskyrkan därst.
  • Charlotta, döpt 1713-10-27, begraven 1716-11-09 i stadskyrkan i Halmstad.
  • Johan Peter, döpt 1715-02-13. Sergeant vid artilleriet. Död ogift 1739 i Stockholm och med honom utgick ätten på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: