Graan

Från Adelsvapen-Wiki


Släkten Graan från Uppland

Ättartavla över prästsläkten Graan.

Tab 1.

Stephan Stephani, kyrkoherde i Övergrans socken Uppland. G. m. Anna N.N.

 • Olaus Stephani Graan, se tab 2.)
 • Esaias Spehani Graan, f. 1620 i Övergran, kyrkoherde i Arnäs, kontraktsprost i Gammelstad, g 1:o m. Maria Helwig, 2:o m. Sabina von Kruse och 3:e m. Christina Steuchia.

Tab 2.

Olaus Stephani Graan, (son av Stephanus Stephani, se tab 1.) f. 1618 i Övergrans socken Uppland, † 1689 Piteå. Student vid Uppsala 1637, publicerade svenska almenackor 1647-1649, lektor i matematik vid Hernösands gymnasium 1650, kyrkoherde i Piteå landsförsamling 1656. G. 1:o m. Anna Steuchia, dotter till superintendenten Petrus Erici Steuchius och Birgitta Ilsbodina, g. 2:o m. Elisabeth Larsdotter, g. 3:e m. Brita Tornaea, dotter till prosten Johannes Tornaeus och Margareta Burman. Barn i 1:o giftet:

 • Brita, g. 1:o m. kaptenlöjtnant Petter Loffman och 2:o m. komminister Erik Höijer.
 • Petrus Olai, se tab 3.
 • Stephanus Olai, död som barn.
 • Erik Olai, kyrkoherde i Arnäs, död 1698.
 • Maria, död som barn.

Barn i 3:e giftet:

 • Margaretha, g. m. kyrkoherden i Bureå Jacob Laurentii Burman.
 • Johannes Olai, präst i Stockholm, död 1704.
 • Anna, död som barn.

Tab 3.

Petrus Olai, (son av Olaus Stephani Graan, se tab 2.) f. 1654 i Härnösand, † 1693 i Piteå. Kyrkoherde i Piteå landsförsamling. G. m. Margaretha Jurvelia, dotter till kyrkoherden Michael Jurvelius och Brita Ligelius.

Tab 4.

Michael Petri, (son av Petrus Olai, se tab 3.) f. 1684 i Piteå, † 1755 i Hammerdal. Kyrkoherde i Hammerdal. G. m. Margaretha Salin, dotter till kyrkoherden Jonas Eliae Salin och Christina Noræa.

 • Jonas, utan ättlingar.
 • Anna Katarina, g. m. kyrkoherden i Ramsele Anders Sellin.
 • Brita, g. 1:o m. komminister Petrus Klockhoff och 2:o m. komminister Nils Flodberg.
 • Petrus, se tab 5.
 • Elias, se tab 7.
 • Margaretha Christina, g. m. kyrkoherde Olof Anders Forsman.

Tab 6.

Petrus, (son av Michael Petri, se tab 4.) f. 1728 Hammerdal, † 1807 Sveg. Kronobefallningsman i Sveg. G. m. Anna Sofia Burman, dotter till bokhållaren vid Karlholms bruk Jonas Burman och Elsa Margareta [[Unaeus].

 • Margareta, g. m. komminister Pehr Rödén.
 • Sophia Christina, g. m. sockensnickare Pål Persson.
 • Petrina, g. m. befallningsman och kronofogde Daniel Åslund.
 • Katrina Elisabeth, g. m. hemmansägaren Per Åkerberg.
 • Michael, utan ättlingar.

Tab 7.

Elias, (son av Michael Petri, se tab 4.) f. 1733 i Hammerdal, † 1784 i Skön. Kyrkoherde och regementespastor. G. m. Ulrika Robsahm, dotter till brukspatron Reinhold Robsahm på Voxna och Christina Littmarck.

 • Margaretha Christina, bodde ogift på Graninge bruk.
 • Ulrika, g. m. brukspatronen på Graningen Jakob Kristian Clason.
 • Sara Lovisa, ogift.
 • Michaël Reinhold, 1778-1799.
 • Michael Reinhold, 1779-1780.
 • Elias, lämnade inga ättlingar och slöt ätten år 1853 på Fjällsjö.