:

Af Stenhoff nr 2008

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten af STENHOFF nr 2008 †

Adlad 1772-09-13, introd. 1773. Utdöd 1841-12-22. Ätten immatrikulerades på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 142 bland adelsmän.


1SB. 2Wä.

TAB 1

N. N. Stenhoff. Inspektor vid Sperlingsholm i Övraby socken, Hallands län. Gift med Barbara Gammal.

Barn:

 • Nils Stenhoff, född 1670-12-21 i Halmstad. Student i Lund 1694-05-05. Amanuens vid universitetsbiblioteket därst. 1694. Pastor vid livdragonregementet 1700. Kyrkoherde i Allerum och Fleninge 1705. Kyrkoherde i Kristianstad 1718. Prost 1719. Död 1734-02-19 i nämnda stad. Gift 1700-07-24 med Helena Tollsten, född 1673, död 1745 i Kristianstad, dotter av borgmästaren i Lund Peter Tollsten och Elisabet Almgren.

Barn:

 • Per Stenhoff, född 171(0) 13/7. Student i Lund 1726-08-26. Likvidationskommissarie och hovrättsadvokat. Vice häradshövding. Död 1746-03-13 i Lund och begraven s. å. 19/3 i Fjälkinge kyrka Kristianstads län. Gift 1734-06-12 i Kristianstad med Ingrid Margareta Kråka, född 1709-09-00, död 1763-03-27 i Kristianstad, dotter av borgmästaren i Ystad Kråka och Catharina Sillnea.

Barn:

 • Christian Stenhoff, adlad af Stenhoff, född 1745-08-10 i Kristianstad. Student i Lund 1763. Auskultant i Svea hovrätt 1766. Tillika auskultant i kammarkollegium, där han förordnades att bestrida kammarjunkarsysslan. Notarius publicus i Stockholm 1767-04-29. Vice auditör vid livgardet s. å. 24/11. Auditör därst. 1771-01-29. Adlad 1772-09-13 (introd. 1773 under nr 2008). Justitiarie i livgardets generalkrigsrätt 1772-10-29 lagman på Gotland 1781-08-13 och i Uppland 1787-02-19. Död 1832-10-09 i Stockholm. 'Han gjorde 1772 den 19 aug. på konung Gustaf III:s befallning tjänst vid regementsförändringen samt kungjorde såsom härold för Stockholms invånare konungens bud och befallningar.' Gift 1:o 1772-11-19 med Eva Charlotta Kirstein, född 1744-04-08, död 1778-05-13 i Stockholm efter barnsäng, dotter av kammarrevisionsrådet Valdemar Anton Kirstein, och Eva Helena Törnbohm. Gift 2:o 1792-12-24 med Dorotea Elisabet Sauer, från vilken han 1801-08-18 blev skild, i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1769 med hovmedikus, med. doktorn Carl Fredrik Hoffberg, född 1729 i Stockholm, död där 1790-10-27)1, född 1753, död 1808-04-01 å Hässlingeby i Österhaninge socken, Stockholms län, dotter av guldsmeden i Stockholm Isak Sauer och Dorotea Elisabet Schultz.

Barn:

 • 1. En dödfödd dotter 1773.
 • 1. Gustaf, född 1774. Protokollssekreterare. Död 1818. Se Tab. 2
 • 1. Eva Charlotta, född 1776-01-25 i Stockholm, död där barnlös 1859-04-27. Gift 1797-12-10 Torsåker med överstelöjtnanten Carl Ulrik Sjöborg, född 1763-09-19, död 1810-04-28 Edeby
 • 1. Gustava Carolina Fredrika, född 1778-05-10 i Stockholm, död där 1849-12-30. Gift 1803-08-21 på Torsåker med professorn Per Estenberg, född 1772, död 1848.

TAB 2

Gustaf (son av Christian Stenhoff, adlad af Stenhoff, Tab. 1), född 1774-10-25 i Stockholm. Fältväbel vid livgardet 1780. Kornett vid livdragonregementet 1781-12-12. Erhöll 1793 tillstånd att resa utrikes. Volontär i holländsk tjänst samt bevistade kriget mot Frankrike. Avsked från holländska tjänsten 1794. Löjtnant vid Björneborgs reg:s lätta bataljon 1801-10-26. Bevistade kriget i Finland 1808 och 1809. Avsked ur svensk tjänst. Protokollssekreterare i kommittén för finska ärendenas beredning i S:t Petersburg. RRS:tAO2kl 1809-07-18. Avsked 1814-10-24. Immatrikulerad på riddarhuset i Finland 1818-01-30 under nr 142. Död 1818-04-14 Kahiluoto Gift 1:o 1798-06-03 Katarinedal med Charlotta Lovisa Blåfield, född 1778-10-25 Gammelbacka Gift 2:o 1804-11-04 i Vemo kyrka med Christina Lovisa Sacklén, född 1782-04-10, död 1845-11-12 i Åbo, dotter av häradshövdingen i Vemo och Nedre Satakunda häraders domsaga Lars Sacklén och Maria Christina Alanus.

Barn:

 • 1. Christian, född 1798, död s. å.
 • 1. Eva Charlotta, född 1800-07-12, död 1811-11-13 i S:t Petersburg.
 • 1. Gustava Lovisa, född 1801-05-02. Uppfostrades i Smolnainstitutet i S:t Petersburg. Död ogift 1857-10-24 i Åbo.
 • 1. Carolina Fredrika, född 1802-04-09. Uppfostrades i Smolnainstitutet i S:t Petersburg. Död 1875-10-16 i Helsingfors. Gift där 1830-04-22 med bergmästaren, filosofie magister Viktor Hartvall, född 1800-10-27 i Åbo, död 1857-08-08 i Helsingfors.
 • 1. Henrietta Sofia, född 1803-03-21, död 1810 i S:t Petersburg.
 • 2. Christina Matilda, född 1805-08-22, död 1873-09-03 i Åbo. Gift 1830-11-18 med sin moders kusin hovrättsrådet Carl Edelsköld, finska adliga ätten nr 178, född 1795-11-23, död 1868-08-14 i Stockholm.
 • 2. Gustaf, född 1807-05-07 på Kahiluoto. Student i Åbo 1827-06-19. Auskultant i Åbo hovrätt 1832-12-20. Vice häradshövding 1840-12-19. Död ogift 1844-12-22 i Åbo och utgick ätten med honom på svärdssidan.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

: