Dahlcrona nr 1829

Från Adelsvapen-Wiki

1829.jpg


Adliga ätten Dahlcrona nr 1829 †

Adlad 1727-08-04, introd. s. å. Utdöd 1834-09-19.


1Lk. 2Hm. 3SK. 4E. Thyselius, Släkten Thyselius (1909).

TAB 1

Gabriel Nilsson, född 1614 i Högstena by i Dala socken Skaraborgs län. Kom först i skräddarelära, sedan soldat i sex år. Adelsryttare 1633. Utridare vid Kungslena 1635. Frälsebefallningsman vid Stora Dala 1657–1672. Död 1695-10-22. Gift 1:o 1640 med Christina Olofsdotter. Gift 2:o 1679-06-22 med N. N. (Christina Jönsdotter?), som överlevde mannen [KBK].

Barn:

 • 1. Nils Gabrielsson Dahlberg, född 1657-04-00 i Högstena by. I skola 1669. Hos häradsskrivare 1673. Trumpetare vid Västgöta kavalleriregemente 1678. Korpral därst. 1695. Regementsadjutant 1700. Kvartermästare. Kornett1 1710-08-20. Konfirm.fullm.1 1715-10-29. Löjtnants avsked1 1719-09-30. Död 1732-07-30 och begraven i Gudhems kyrka Skaraborgs län. Gift 1:o 1685-11-08 i nämnda kyrka med Ebba Apollonia Segerdahl i hennes 2:a gifte (gift 1:o med inspektören Lars Persson Ekeblad), född 1663, död 1715, dotter av kyrkoherden i Gudhems pastorat av Skara stift Nikolaus Simonsson Scholenius och hans 1:a hustru Catharina Gudmundsdotter, samt syster till överinspektören Jakob Segerdahl, adlad von Segerdahl. Gift 2:o med Märta Sylvander [KBK].

Barn:

 • 1. Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona, till Gundralöf (sedan Ruuthsbo) i Bjäresjö socken Malmöhus län. Född 1688-02-04 i Västergötland. Volontär vid Västgöta kavalleriregemente 17041. Student i Lund 1709. Tygvaktare vid skånska artilleristaten 1713-07-31. Regementskvartermästare vid fältartilleriet 1717-08-28. Sekundkapten vid artilleriet 1719-12-02. Kapten vid artilleriet i Kristianstad 1721-02-25. Adlad 1727-08-04 (introd. s. å. under nr 1829). Major vid artilleriet i Göteborg 1741-10-10. Död 1746-03-21 och begraven i Falköpings kyrka, där hans vapen med påskrift uppsattes. Han ärvde jämte sina syskon efter sin morbroder, ovannämnda Jakob von Segerdahl, säteriet Gundralöf, tillöste sig hela godset och blev med anledning härav adlad på rekommendation av frih. Carl Cronstedt. Gift 1:o 1718-02-02 med Christina Mosenia, född 1693-11-11, död 1734-05-31, dotter av kyrkoherden i Andrarums och Äljaröds församl:s pastorat av Lunds stift Lars Mosenius och Anna Stridsberg2. Gift 2:o 1735-08-15 i Kristianstad med friherrinnan Hedvig Sofia Gripenhielm, född 1707-06-11 Sjöberg, död 1779-03-14 Backgården, dotter av bergmästaren, friherre Edmund Gripenhielm, och Ebba Maria Svinhufvud af Qvalstad.

Barn:

 • 1. Ebba Elisabet, född 1719-01-12, död s. å. 2/10.
 • 1. Jakob Vilhelm, född 1723. Kapten. Död 1770. Se Tab. 2
 • 1. Lars Gabriel, född 1724-12-29. Kom i tjänst 1739. Sergeant vid artilleriet. Underlöjtnant därst. 1747-04-28. Löjtnant 1755-10-04. Död ogift 1759-01-19 vid Demmin i Pommern.
 • 1. Carl Gustaf, född 1729-03-24 i Kristianstad, död där 1733 och begraven s. å. 11/5 i Åsums kyrka
 • 1. Nils Georg, född 1730-05-06 i Kristianstad, död 1741-12-13.
 • 1. Anna Christina, född 1731-07-07 i Kristianstad, död 1743-03-16.
 • 1. Elisabet Catharina, född 1733-01-06, död 1786-09-23 Slättevalla s socken Skaraborgs län. Gift 1:o 1752-03-24 i Falköping med kapten Carl Gustaf Lillie, af Greger Mattssons ätt, nr 6, född 1720, död 1763. Gift 2:o 1766-05-23 Grunnevad s socken Skaraborgs län med vice korpralen vid livdrabantkåren, kaptenen Gotthard Vilhelm von Richter, född 1700 i Livland, död 1766-08-19 på Grunnevad och begraven s. å. 30/8. Gift 3:o 1777-02-21 i Kyrkefalla socken Skaraborgs län med kaptenen Johan af Trolle B, i hans 3:e gifte, född 1734, död 1791.
 • 2. Edmund, född 1736-06-08 i Kristianstad. I tjänst vid Skaraborgs regemente 1756. Rustmästare därst. 1758-01-05. Avsked 1761-04-08. Död ogift s. å. 28/12 i Göteborg.
 • 2. Erik Gabriel, född 1737-10-12 i Falköping, död där s. å. 15/10.
 • 2. Ebba Sofia, född 1740-11-29, död 1801-09-14 Hägnan. Gift 1759-03-02 i Acklinga socken med fänriken Carl Fredrik Mannercreutz, av en adlad, men ej introd. ätt3, född 1722-10-21 död 1804-06-20 på Hägnan.
 • 2. Nils Gabriel, född 1743. Kapten. Död 1830. Se Tab. 3

TAB 2

Jakob Vilhelm (son av Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona, tab. 1), född 1723-09-04 i Kristianstad. Volontär vid artilleriet 1736-12-01. Konstapel därst. 1737-04-23. Styckjunkare 1741-08-24. Underlöjtnant vid artilleri-bataljonen på Gotland 1746-09-10. Löjtnant därst. 1755-10-04. Kapten 1762-05-26. Avsked 1770-12-20. Död s. å. 31/12 i Kalmar. Gift.

Barn:

 • ? Florentina, född 1751, död ogift 1829-05-19 i Norrköping.
 • Jakobina, född 1752-02-03 i Broddetorps socken Skaraborgs län.

TAB 3

Nils Gabriel (son av Gabriel Dahlberg, adlad Dahlcrona, Tab. 1), född 1743-07-28 på Bohus. Volontär vid Skaraborgs regemente 1758-02-01. Rustmästare därst. 1759-12-19. Konstit. fänrik 1761-02-13. Fänrik 1763-09-21. (Genom byte) livdrabant 1770-03-23. Fänrik vid Västgötadals regemente s. å. 29/5. Löjtnant därst. 1772-02-26. Kaptenlöjtnant 1777-05-13. Kapten med kompani 1779-10-19. Avsked 1783-09-17 död 1830-05-10 i Niski i preussiska Lausitz. Gift 1:o 1776-01-04 Bryne med Agnes Eufrosyne Uggla, född 1752-04-11, död 1794-07-30 i Stockholm, dotter av löjtnanten Göran Uggla, och hans 1:a fru Elisabet Christina Stiernelo, nr 759. Gift 2:o 1795-08-26 i Stockholm med Anna Catharina Nordenstolpe i hennes 2:a gifte (gift 1:o 1767-01-13 med brukspatronen, tit. bergsrådet Carl Detlof Heijke, född 1740-06-26 på Gammelbo bruk i Ramsbergs socken, Örebro län, död 1788-09-12 i Stockholm)4, född 1745-02-07, död 1824-12-13 i Stockholm, dotter av kammarrevisionsrådet Elias Magnus Ingman, adlad Nordenstolpe, och Christina Sofia Spalding.

Barn:

 • 1. Christina Sofia, född 1777-08-22 Rudet. Stiftsjungfru. Död ogift 1807-04-27 i Stockholm.
 • 1. Anna Maria, född 1779-01-26 på Rudet. Stiftsjungfru. Gift 1816-10-01 i Kristiansfeld i Schleswig med överkonsistorialrådet i Preussen Henrik Stefan von Forestier, född 1759.
 • 1. Georg Gabriel, född 1781-04-06 på Rudet. Volontär vid Smålands lätta dragoner. Avsked 1802-06-04. Examen till rättegångsverken s. å. 7/6. Kansliexamen s. å. 9/12. Extra ordinarie kanslist i justitierevisionen 1803-04-20. Död ogift 1834-09-19 i Stockholm i koleran, och utgick med honom ätten på svärdssidan.
 • 1. Elsa Charlotta, född 1783-01-19 på Rudet. Stiftsjungfru. Död 1789-05-03 i Stockholm.
 • 1. Johan Fredrik, född 1785-06-01 på Storegården i Väla socken Skaraborgs län, död 1789-05-01 i Stockholm.
 • 1. Ebba Beata, född 1786-10-11. Stiftsjungfru. Död ogift 1815-03-17.
 • 1. Isak, född 1788-07-21, död s. å. 2/8.
 • 1. Fredrik, född 1790-08-10, död 1791-02-07 i Stockholm.
 • 1. Carl, född 1794-05-12 död s. å. 13/5.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.