Rodersköld nr 305

Från Adelsvapen-Wiki

0305.jpg


Adliga ätten Rodersköld nr 305 †

Adlad 1642-10-04, introd. 1643. Utdöd 1665.


1Zf. 2Um. 3Jakobs kyrkoarkiv i Sth. 4Danderyds dombok 1642-06-16 (OA). 5Södra H. liber cans., vol. 117, p. 2 (OA).

TAB 1

Lars Bubb, adlad Rodersköld, till Norrö i österåkers socken Stockholms län. Född i Gävle. Var först båtsman. Kapten vid flottan 1608-11-08 och förde därefter befälet på olika fartyg till 1630. Fänrik i staben på flottan 1620. Löjtnant vid Stockholms hyrekompani 1626. Överkapten s. å. i juni. Major vid flottan 1630 och erhöll 1634-04-14 befäl över en proviantflotta till Reval och Bottenviken. Viceamiral 1635-11-24. Amirallöjtnant 1640. Adlad 1642-10-04 (introd. 1643 under nr 305). Död 1644-01-00 'Han ihjälsköt 1611 på Kalmar stads vall en övermodig dansk, som utmanade honom sägande: Lasse, har du flinta. Höll sig även ganska tappert emot danskarna vid ett utfall ur fästningen och tog ifrån dem tre fältslangor'. Förde 1630, när konung Gustaf II Adolf övergick till Tyskland, skeppet Apollo. Erhöll i förläning Norrö 1614-02-01, gård i Stockholm 1627-04-26 och två skattehemman Ävlinge på Värmdön 1642-10-08. Hans barn fingo 1646-11-22 stadfästelse på faderns adelskap.[1]. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Barbro Mikaelsdotter i hennes 2:a gifte (gift 1:o med Lars Eskilsson), död barnlös4 1631 på Norrö och begraven i Åkers kyrka, dotter av sekreteraren och bisittaren i Svea hovrätt Mikael Olofsson (Dufva) och Anna Simonsdotter. Gift 3:o med Anna Henriksdotter i hennes 1:a gifte, dotter av kyrkoherden i Alfta pastorat av ärkestiftet Henrik Zynthius och Christina N. N.

Barn:

  • 1. Catharina, född omkr. 1620, död 1681. Gift 1637-03-16 med akademiräntmästaren i Uppsala, magister Boëtius Birgeri Chruzelius, född 1604, död 1653-06-11.
  • 1. Johan, född omkr. 1621. Student i Uppsala2 1628-11-22.
  • 1. Jöns, född 1622. Major. Död 1665. Se Tab. 2
  • 1. Peter. Var yngste sonen enligt faderns avvittringsbrev 1631 efter modern4. Var i k. m:ts tjänst till 1649, då han5 »bortreste med en ofrelse qwinna och sedhan ähr aldrigh hört utaf honom, om han är lefwandes eller döder».

TAB 2

Jöns (son av Lars Rubb, adlad Rodersköld, Tab. 1), född 1622-05-13 i Stockholm. Student i Uppsala2 1628-11-22. Volontär vid Österbottens regemente 1640. Fänrik därst. 1641. Löjtnant 1643. Kapten 1647. Kallas 1663 major vid nämnda regemente. Död 1665-04-00 i Hälsingborg och begraven3 1666-02-21 i Jakobs kyrka i Stockholm, där hans vapen uppsattes. 'Han var den förste, som besteg slottsvallen i Mitau, då fältmarskalken Douglas tog hertigen av Kurland tillfånga.'. Gift 1:o med N. N. Gift 2:o med Catharina Middendorff, död 1681 och bisatt s. å. 13/12 i Jakobs kyrka

Barn:

  • 1. Två söner, döda i pesten 1657 i Riga.
  • 1. Magdalena Christina, överlevde fadern.
  • 1. En dotter, död före fadern.
  • 1. En dotter, död före fadern.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.