:

Hammarstierna nr 278

Från Adelsvapen-Wiki


Adliga ätten Hammarstierna nr 278 †

Nyländsk frälsesläkt, härstammar möjligen från Borgånejden.[1] Gammalt adelskap erkänt av hovrätten 1624. Introd. 1642. Sannolikt utdöd 1680-03-02.


TAB. 1

Henrik Henriksson, till Gräsa i Esbo socken, Nylands län i Finland. Hans släkt har betecknats uradlig på grund av vapnet. Hans söner blev betecknade "aff frälse". Sönernas adelskap blev erkänt av Åbo hovrätt 1624. [2] Död före 1590. Erhöll genom gifte sätesgården Gräsa och ägde den från 1585. Gift med Anna Markusdotter, dotter till frälsemannen Markus Jönsson till Sötskog och Gertrud Jönsdotter[3] (hon senast 1600 omgift med skeppshövitsmannen och fogden i Borgå län Henrik Jönsson till Gräsa, sannolikt dotter av skrivaren på Viborgs slott Johan Markusson, till Gräsa samt Sjöskog i Helsinge socken, som blev adlad av konung Johan 1578-11-06). [Rf].

Barn:

 • Mårten Henriksson, till Gräsa. Ärvde Gräsa i Esbo socken tillsammans med sin bror Bengt. Levde 1612.
 • Bengt Henriksson. Tab. 2.

TAB. 2

Bengt Henriksson, till Sjöskog och Gräsa (son av Henrik Henriksson, Tab. 1). Ryttare under Mårten Claessons fana 1604. Förde i vapnet en hammare och en stjärna. Död före 1618. Gift med Anna.

Barn:

 • Johan Bengtsson. Tab. 3.
 • Anna Bengtsdotter. Gift 1:o med N.N., 2:o med kapellanen och godsägaren i Esbo Per Mårtensson (Petrus Martini) Brennerus (son till lagläsaren Mårten Simonsson och Margareta Knutsdotter/N.N. Andersdotter[4]), död 1647, och 3:o Isak Olsson, som blev avrättad p.g.a. allvarligt sedlighetsbrott. Död tidigast 1672.[5]

TAB. 3

Johan Bengtsson, adlad Hammarstierna, till Sjöskog och Gräsa (son av Bengt Henriksson, Tab. 2). Fänrik vid Viborgs läns kavalleriregemente 1634. Introd. 1642-02-15 med namnet Hammarstierna under nr 278, »eftersom han hade gamla bref på frälsestånd».[6] Var löjtnant 1649-06-00, då han blev utkommenderad till Tyskland. Deltog 1671 bland adeln i landskapsmötet i Helsingfors. Ägde Gräsa eller Olarsby i Esbo 1635-70. Död 1680-03-02 och begraven i Esbo kyrka, där hans vapen uppsattes. – Hans gifte är okänt [Rf].

Barn:

 • Margareta, död 1697 före 8/3 på Gräsa och begraven i Esbo kyrka. Gift 1670-10-00 med kaplenlöjtnanten Erik Hüttner, begraven 1687-10-16 i Esbo kyrka
 • Sofia, levde 1709. Gift med löjtnanten Hans Lund.
 • Beata, död 1691 på Kärras i Kyrkslätt socken. Gift med fältväbeln Gustaf Bogg, kallade sig Boggensköld, i hans 1:a gifte (gift 2:o 1695-12-27 i Vichtis socken med Margareta Hästesko-Fortuna, död 1704, dotter av löjtnanten Gustaf Hästesko-Fortuna, och Agneta Margareta Ljuster).

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.

 1. Heikki Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland under 1500-talet, 2011, s. 338.
 2. Heikki Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland under 1500-talet, 2011, s. 155.
 3. Heikki Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland under 1500-talet, 2011, s. 155.
 4. Olav Rundt: Den nyländska släkten Brenners äldsta led. Genos 59(1988), s. 55-59, 96.
 5. Väänänen, Kyösti: Petrus Martini Brennerus. Turun hiippakunnan paimenmuisto 1554–1721 -verkkojulkaisu. Studia Biographica 9. Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011
 6. Se Heikki Impola: Frälset och dess rusttjänst i Finland under 1500-talet, 2011, s. 190.

: