:

Söderholm

Från Adelsvapen-Wiki

TAB 1

Magnus Söderholm, gästgivare i Kisa; † 1777-12-02 på Fröåsa, Kisa sn, begr 13/12 (källa: Genline ID 317.19.7600). Gift omkr 1729 i Kisa sn med Maria Samuelsdotter, född 1711-11-30 på Kisa krog, Kisa sn, dpt 3/12 (dopvittne bl a Monseur Anders Wetterström), † 1776 i Kisa sn, dotter till Samuel Olofsson och Elisabet Månsdotter Holming (hon härstammade från släkten Wetterström från Motala).

Barn:

 • Elisabet Söderholm, född 1729 på Fröåsa, Kisa sn, † där 1792. Gift 1:o 1748 i Vårdnäs sn med inspektorn vid Brokind Peter Silverdahl. Paret fick 2 döttrar. 2:o 1753-12-09 i Vårdnäs sn (källa: Genline ID 413.22.50500) med inspektorn vid Brokind Lars Könsberg, född 1708 i Gärdserums sn, † 1766 i Vårdnäs sn. Paret fick 3 barn.
 • Carin Söderholm, född 1733 på Fröåsa, Kisa sn, † där s å.
 • Christina Söderholm, född 1735 på Fröåsa, Kisa sn. Gift 1754 i Kisa sn med Jakob Nilsson Kindblom, född 1732 i Kisa sn, † 1808 i Kisa sn. Paret fick 3 barn.
 • Samuel Söderholm, född 1738 på Fröåsa, Kisa sn, † där 1740.
 • Catharina Söderholm, född 1740 på Fröåsa, Kisa sn.
 • Olof Söderholm, född 1741 på Fröåsa, Kisa sn, † där 1742.
 • Per Söderholm, född 1743; kvartermästare; † 1811. se Tab 2.
 • Maria Söderholm, född 1747 på Fröåsa, Kisa sn, † 1789-11-28 i Vimmerby (42 år, 7 månader och 15 dagar gammal, lungsot). Gift 1:o 1768-02-26 i Kisa sn (källa: Genline ID 317.19.3800) med garvaren Clemens Månsson Cassel, född 1735 i Kisa sn, † 1776-03-29 i Vimmerby (lungsot). Paret fick 5 barn. 2:o 1777 i Vimmerby med kopparslagaren Sven Boberg, född 1750 i Vimmerby, † där 1799-11-19 (lungsot). Paret fick 5 barn.

TAB 2

Per Söderholm, (son till Magnus Söderholm, Tab 1), född 1743-09-13 på Fröåsa, Kisa sn (källa: Genline ID 329.15.100000); kvartermästare vid Östgöta kavallerireg:te; bosatt Stora Gålstad i Slaka sn till 1806, och därefter på Vårö i Kärna sn; † 1811-09-12 på Vårö, Kärna sn, begr 19/9 (tärande sjukdom, 62 år gammal, källa: Genline ID 329.15.100000). Gift 1768 i Slaka sn med jungfrun Christina Brita Hammarstrand, född 1743-09-08 i Slaka sn (källa: Genline ID 329.15.100000); enl mantalslängd var hon kammarjungfru hos överstelöjtnant von Knorring på Forsby i Eds sn 1762-67 och hos friherrinnan Falkenberg på Brokind i Vårdsnäs sn; † 1811-05-18 på Vårö, Kärna sn, begr 26/5 (tärande sjukdom, 67 år gammal, källa: Genline ID 329.15.100000), dotter till kvartermästaren och inspektorn Gustaf Mauritz Fulmonis Hammarstrand och Brita Elisabet Gers.

Barn:

 • Anna Charlotta Söderholm, född 1769-08-16 på Stora Gålstad, Slaka sn, † där s å 26/10.
 • Gustaf Magnus Söderholm, född 1770-10-28 på Stora Gålstad, Slaka sn (källa: Genline ID 330.4.58000); regementskvartermästare; † 1819-12-29 på Stora Gålstad, Slaka sn, begr 1820-01-06 (källa: Genline ID 376.23.56900). Gift 1804-11-16 i Östra Tollstads sn med jungfrun Eva Charlotta Blohm, i hennes 1:a äktenskap (gift 2:o med majoren Carl Axel Pfeiff), född 1783-08-20 i Bålaryds sn (källa: Genline ID 441.1.83300), † 1856-09-08, dotter till kyrkoherden i Östra Tollstads pastorat Per Blohm och Christina Margareta Strandmark.
 • Brita Maria Söderholm, född 1772-05-14 på Stora Gålstad, Slaka sn, † 1846-02-28 i Matteus fs, Norrköping. Gift 1797-11-24 i Slaka sn (källa: Genline ID 376.22.3400) med godsägaren (kallades bara herr, hade ingen titel) Johan Stockenström (ej adliga grenen), född 1762-10-26 på Slattefors, Landeryds sn (källa: Genline ID 330.4.58000), † 1840-12-17 på Uggletorp, Landeryds sn, begr 27/12 (inflammatorisk feber, 78 år gammal, källa: Genline ID 330.20.12300).
 • Carl Adam Söderholm, född 1773; häradsskrivare; † 1826. se Tab 3.
 • Johan Peter Söderholm, född 1775; kapten; † 1835. se Tab .
 • Anna Charlotta Söderholm, född 1779-04-24 på Stora Gålstad, Slaka sn, † efter 1831. Gift 1798-03 i Slaka (källa: Genline ID 376.22.3500) med fältväbeln Svante Björkdahl, född 1767-02-08 i Ledbergs sn, † 1831-01-11 i Torpa sn. Paret fick 3 barn.
 • Christina Lovisa Söderholm, född 1782-01-05 på Stora Gålstad, Slaka sn, dpt 8/1 (källa: Genline ID 376.22.8600),† 1815-03-19 på Åldersbäck, Västrums sn, begr 4/4 (lungsot, 33 år gammal, källa: Genline ID 189.22.38300). Gift 1810-10-28 i Kärna sn med fältväbeln Israël Claësson Melander, i hans 1:a äktenskap, (gift 2:o 1817-04-11 (källa: Genline ID 245.19.88000. Fadren herr Lieutnant Kinbergs Tillstånd och Enklingens afvittringsbevis inlämnat, källa: Genline ID 245.8.24800) på Hagelsjö i Norra Solberga sn med mademoisselle Charlotta Johanna Kinberg, född 1783-08-07 på Åsa, Edshults sn, dpt 8/8 (källa: Genline ID 1162.2.9200), † 1848-03-15 på Knapparp Norrgården, Norra Solberga sn (torsk, 64 år gammal, källa: Genline ID 245.19.88000. Efterlämnade 1 son, vistas i Amerika och 3 ogifta döttrar Lovisa, Kristina och Gertrud, källa: Genline ID 245.8.34100), dotter till löjtnanten vid Tavastehus reg:te Nils Henrik Kinberg och Christina Margareta Key), född 1773-11-03 i Linköping (källa: Genline ID 245.17.45300), † 1853-05-08. Paret fick 1 gemensam dotter.
 • Fredrika Söderholm, född 1783-11-16 på Stora Gålstad, Slaka sn, † 1861-04-09 i Linköpings domkyrkofs. Gift 1816-02-18 i Landeryds sn (källa: Genline ID 289.25.55300) med sekreteraren Samuel Scarin, född 1781-02-11 i Svinstads sn (källa: Genline ID 289.8.59600), † 1832-05-03 på Kappestads säteri, Gammalkils sn, begr 11/5 (bröstfeber, källa: Genline ID 289.25.55300). Äktenskapet var barnlöst.

TAB 3

Carl Adam Söderholm, (son till Per Söderholm, Tab 2), född 1773-09-20 på Stora Gålstad, Slaka sn (källa: Genline ID 399.4.48400); häradsskrivare; kontrollör; † 1826-01-12 på Stratomta boställe, Törnevalla sn (källa: Genline ID 399.4.48400). Gift 1:o med Lovisa Theresa Nordström, född 1777 i Stockholm, † 1810 på Stratomta, Törnevalla sn, dotter till Johan Nordström och Susanna Maria Westerberg; 2:o med Maria Catharina Wetterstrand, född 1782-04-07 på Råkarp, Veta sn, dpt s d (källa: Genline ID 406.17.79700 och 399.4.48400), dotter till Carl Svensson och Greta Andersdotter.

Son 1:o:

 • Claës August Söderholm, född 1807-09-11 i Svinstads sn (källa: Genline ID 399.4.48400).

Döttrar 2:o:

 • Christina Albertina Söderholm, född 1811-06-02 i Kärna sn (källa: Genline ID 399.4.48400).
 • Lovisa Söderholm, född 1815-06-19 (källa: Genline ID 399.4.48400).

Källor

Kyrkböcker; Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36.. Forskare: Mattias Loman

: