Banér nr 11

Från Adelsvapen-Wiki

Vapensköld för grevliga ätten Banér nr 11

Grevliga ätten Banér nr 11 †

Grevlig 1651. † 1698-01-28.

TAB 1

Gustaf Adam Banér (son av Johan Banér, se friherrliga ätten Banér nr 22), född 1624, död 1681. Med avseende på faderns förtjänster upphöjd i grefligt stånd l651, befordrades han efterhand till öfverkammarherre 1653, riksstallmästare 1664, president i krigskollegium 1674 och generalguvernör över Ingermanland 1678. I allt olik sin frejdade fader var Gustaf Adam Banér, gemenligen kallad »tokiga Banér» eller »Dulle-Banér». Av hans otaliga äventyr torde intet vara mera bekant än hans förhållande till Maria Skytte, en dotter till det bekanta riksrådet Bengt Skytte. Hans offentliga sammanlevnad med henne, under hans första hustrus livstid, uppväckte så mycken förargelse, att han kallades inför hovrätten till edgång på att hans förhållande till fröken Skytte icke varit brottsligt, varefter han erhöll en varning av rådet och förvisades från hovet. Oviljan ökades ytterligare, när han en tid efter sin hustrus död ingick ett nytt, men olagligt äktenskap med sin älskarinna. Han blev härför offentligen anklagad och dömd till sex års landsflykt, men lyckades vinna nåd och få sitt äktenskap stadfästadt. Kort därpå inlät han sig i nya olagliga upptåg, så att han måste av rådet allvarligen tillrättavisas. Gift 1:o 1654-08-29 i Stockholm med grevinnan Catharina Lillie, dotter av riksrådet och fältmarskalken Axel Gustafsson Lillie och Christina Mörner. Gift 2:o 1667 med friherrinnan Maria Skytte af Duderhof, dotter av riksrådet och presidenten i Wismarska tribunalet friherre Bengt Skytte af Duderhof nr 8 och friherrinnan Christina Sparre.

Barn i gifte 1:o med Catharina Lillie:

  • Johan Adam, född 1657-08-03, död 1698-01-28 i Kimstads socken.
  • Erik, född och död 1665.
  • Svante Mauritz, född 1666-06-24 i Stockholm, död 1668-02-24 i Stockholm.

Källor

Gustaf Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor. 1925-36. Denna artikel innehåller information och citat hämtade från Svenskt biografiskt handlexikon